Poezii:

Aici veti gasi poezii publicate in carti, reviste, ziare, etc avand ca autor pe parintele Eugen Budau

mai sus vedeti numarul de vizitatori

84 Responses to Poezii:

 1. URARE 2012 :

  Aho, aho ….
  În lung şi-n lat
  Toatǎ ţara am umblat,
  Am urat şi-am colindat.
  Am urat la grǎniceri,
  Care sunt cam toţi prosperi,
  Sǎ facǎ precum Zaheu
  Care dând de Dumnezeu
  A promis cǎ împǎtrit
  Va da celui pagubit.

  Cei ce nu m-au ascultat
  Au avut de îndurat.
  S-au vǎzut pe sus sǎltaţi,
  Puşi în dube de mascaţi,
  Cu cǎtuşe pe la mâini,
  Arestaţi trei sǎptǎmâni.

  Dup-aşa sperieturǎ
  Au promis cǎ-n a lor turǎ
  Vor fi mult mai vigilenţi
  Şi cu toţii mai atenţi,
  DNA-ul sǎ nu vinǎ
  Tocmai când e punga plinǎ.

  Lucrul ce s-a constatat
  E cǎ-n Schengen n-am intrat.
  Am urat la drumul mare
  Unde era adunare
  Şi destulǎ, multǎ sfadǎ,
  Pentru o autostradǎ,

  Sǎ nu dea comisioane
  Zeci şi zeci de milioane,
  Sǎ mai taie un pic, niţel
  Din bugetul lui Bektel,
  Fiindcǎ s-a exagerat
  Când contractul s-a-ncheiat.

  Am urat la ministere
  Sǎ lucreze cu plǎcere
  Doar o zi şi pentru noi
  Sǎ ne scoatǎ din nevoi,
  Altfel de recesiune
  Nu scǎpǎm nici prin minune.

  Am urat la primǎrie
  Pe la Cluj, la Orǎştie,
  S-aibǎ grijǎ-n achiziţii
  La lucrǎri în competitii
  Sǎ nu mai primeascǎ şpagǎ.
  Procurorii vin şi leagǎ.

  Am urat de-alung şi latul
  Şi prin şcoli când venea BAC-ul.
  Sǎ punǎ mâna pe carte
  Pentru universitate
  Copiatul nu mai ţine.
  De eşti prins e vai de tine.

  Am urat la parlament.
  Ca sǎ fie consecvent,
  Cu al nostru referendum,
  Dar pare cǎ e “tremendum”.
  Nu e grabǎ la votat
  Pentru-un numǎr micşorat.
  Noi vrem una, ei nu vor
  Şi se duc pe drumul lor.

  Fac destule combinaţii
  Ca sǎ parǎ cǎ sunt alţii
  Cum vine un nou sezon
  Îi gǎseşti în alt pluton.
  Se ceartǎ şi se trǎdeazǎ
  Pentru jilţ mai sus opteazǎ.
  Pentru ca sǎ fie sus,
  În America s-au dus
  Rând pe rând mai pe ascuns
  Ca sǎ vadǎ cine-i uns
  Şi cu şanse la mandat
  Când va fi iar de votat.

  Salvator de neam şi ţarǎ
  Fiecare vrea s-aparǎ.
  Am urat, cum se indicǎ
  Şi la Liga lui Miticǎ
  Sǎ fie fotbal curat,
  Nu de şmecheri aranjat.
  S-aibǎ bune stadioane,
  Nu cu brazde sub crampoane,
  Mǎcar la inaugurare,
  Fiindcǎ preţul e cam mare.

  Şi venind acum aici,
  Ca la cei mai buni amici,
  Vǎ urez prosperitate,
  Un An Nou mai bun ỉn toate !
  S-aveţi inima voioasǎ
  Bucurie multǎ-n casǎ !
  Binecuvântǎri divine
  Sǎ le primeascǎ oricine !

  Cu credinţǎ neclintitǎ
  Sǎ învingeţi în ispitǎ !
  Pacea sǎ nu vǎ lipseascǎ
  Toatǎ viaţa pǎmânteascǎ !
  Sǎ fugiţi de rǎutate,
  Sǎ ţineţi la demnitate

  La chemarea ce vi-i datǎ
  Ca sǎ fiţi mamǎ şi tatǎ,
  Iubitori de-ai voştri fii,
  Pentru a lor bucurii !
  Crizele sǎ nu aparǎ !
  S-aveţi viaţǎ exemplarǎ,
  O familie stimatǎ,
  De mulţime admiratǎ !

  Harnici şi cu voie bunǎ
  Sǎ fiţi zilnic împreunǎ !
  Viitor sǎ construiţi
  De care sǎ vǎ mândriţi !
  Cu multǎ onestitate
  Sǎ trǎiţi în libertate,
  Alegând mereu ce-i bine

  Pentru viaţa care vine !
  Fapte bune cât mai des
  Sǎ-mpliniţi cu mult succes,
  Cunoscând cǎ o rǎsplatǎ
  Vine şi-n lumea cealaltǎ !
  Numai când sincer iubiţi
  În viaţǎ vǎ împliniţi.

  Nu existǎ rezolvare
  Şi în crize vindecare,
  Fǎrǎ al iubirii leac,
  Cât trǎim în acest veac.
  Numai a iubirii cale
  Ne fereşte de rǎscoale,
  De rǎzboaie, de teroare,
  De tot rǎul ce apare.

  Zdruncinatǎ-i lumea toatǎ
  Când iubirea-i alungatǎ.
  Nu mai e stabilitate,
  Bursele coboarǎ toate,
  Ţǎrile au fibrilaţii
  Ca bolnavu-n operaţii,
  Mulţi nu cred cǎ a lor boalǎ
  E criza spiritualǎ.

  Ei gǎsesc în teorie
  Boala în economie.
  Dar Scriptura contrazice,
  Orice-ai spune, orice-ai zice.
  Rǎdǎcina a ce-i rǎu
  Stǎ în om, în gândul sǎu,
  În pofte nestǎvilite,
  Care nu mai sunt oprite.

  Ceea ce eu vǎ doresc
  E un bine sufletesc
  Care sǎ fie platformǎ
  Pentru orişice reformǎ.
  Dependent de Dumnnezeu
  Omu-nvinge orice greu
  Şi istoria strǎbate
  Când celaltu-i este frate.

  În zadar globalizzare,
  Dacǎ nu e transformare
  În sufletul tuturor,
  Ca sǎ fim ca un popor,
  Ce-aparţine unui Tatǎ
  Ce iubeşte lumea toatǎ.
  Dumnezeu sǎ vǎ fereascǎ
  De-orice boalǎ sufleteascǎ !
  De pǎcate capitale,
  De a rǎului rafale.
  De tristeţe şi de chin,
  De ispite ce revin !
  De gând rǎu şi disperare,
  De-ndoieli şi-ntunecare !

  S-aveţi scut în cel de sus
  De cu zori pân la apus !
  Mai ceva ca Deveselul
  El vǎ protejeazǎ ţelul.
  El vǎ fie apǎrare
  În orice împrejurare !
  Vǎ fereascǎ de şuvoaie
  Şi de stricǎciuni de ploaie !
  Holdele sǎ vǎ rodeascǎ
  Pentru pâinea pǎmânteascǎ !

  Catastrofe sǎ n-aparǎ
  Nici la alţii nici în ţarǎ !
  Dezastre ca-n Fukuşima
  Sǎ nu polueze clima !
  Ţǎrile sǎ fie-n pace !
  Terorişti sǎ nu atace !
  Urmǎrit ca Bin Laden
  De-acum sǎ nu mai vedem !
  Nici tirani încoronaţi
  Sǎ nu fie aclamaţi,
  Fiindcǎ prea uşor s-ajunge
  Ca apoi sǎ verse sânge,
  Cum a fost la egipteni,
  Sirieni sau libieni !

  Ne dorim ca sǎ aparǎ
  Pentru toţi o primǎvarǎ.
  Sǎ trǎiascǎ la un loc
  În respectul reciproc,
  Şi creştini şi musulmani
  Şi arabi şi africani !
  Nimenea deosebit
  Sǎ nu fie prigonit !
  Semnele religioase
  De prin şcoli nu fie scoase !

  Mai degrabǎ sǎ se scoatǎ
  De prin inimi ura toatǎ
  Aşa cum cere Cristos
  Ca s-avem traiul frumos.
  S-avem mai mulţi sfinţi în ramǎ
  Pe perete, în icoanǎ :
  Papi, episcopi, credincioşi,
  Ce-au uimit pe pǎcǎtoşi
  Prin viaţa mereu plǎcutǎ,
  Sincerǎ, neprefǎcutǎ.

  Cei ce-au fost martirizati
  Pe la noi printre Carpaţi
  Ridicaţi fie-n altare
  Pentru a lor admirare :
  Durcovici şi Prinţul Ghica,
  Cei ce depǎşirǎ frica
  În acele zile triste,
  În celule comuniste.

  Sǎ dea Bunul Dumnezeu
  Sǎ se bucure mereu
  De a noastrǎ preţuire
  În drumul spre nemurire !
  Cu ei sǎ înaintǎm
  Şi sǎ înfrumuseţǎm
  Plaiul nostru românesc
  Cu valori ce ne sfinţesc !

  Anul Nou s-aducǎ-n dar
  Fiecǎruia mult har !
  S-aveţi multǎ sǎnǎtate,
  Zile binecuvântate !
  Bucuroşi şi fericiţi
  Întru mulţi ani sǎ trǎiţi !

  Pr. Eugen Budau

 2. Ziua bolnavului

  Voi, părtaşi la suferinţă
  Şi la crucea lui Isus,
  Ne-ntăriţi azi în credinţă
  Arătând cerul de sus.

  Voi, cu mâinile străpunse,
  Cu coroana ce-o purtaţi
  În odăile ascunse,
  Către cer ne îndrumaţi.

  Voi, ce ştiţi ce e durerea
  Şi amarul nesecat,
  Faceţi semne cu tăcerea
  Spre un cer mult aşteptat.

  Voi, cu răni nevindecate,
  Suportându-le mereu,
  Ne strigaţi în zi şi noapte :
  Nu-l pierdeţi pe Dumnezeu !

  Voi, pe tărgi şi cărucioare
  Sau cu cârje sprijiniţi,
  Ne-arătaţi în depărtare
  Cerul pe care-l doriţi.

  Voi, cu candela aprinsă,
  Ce vegheaţi şi nu dormiţi,
  Pe când lumea e învinsă,
  Voi sunteţi nebiruiţi.

  Voi, o carte azi deschisă,
  Recitită-n luna mai,
  Arătaţi în ea înscrisă
  O dorinţă pentru rai.

  Pr. Eugen Budău

 3. Urare
  (Vizantea 1988)

  Aho, aho, n-o fi în van
  Dacă şi în acest an
  Vin să vă fac o urare
  Pentru unul fiecare
  Ce se află-aici în sat,
  S-au s-a-ntors, de a plecat,
  Revenind cu bucurie
  În a noastră parohie,
  De la poale de Chilie
  Să serbeze cum se ştie
  Anul nou din an în an,
  După obicei roman.
  Datina asta frumoasă
  Poartă bucurie-n casă.
  Şi cel mare şi cel mic
  Se înveseleşte-un pic.
  Căci la cumpăna de ani
  Se urează „La mulţi ani !”
  Se urează sănătate
  Cu belşug şi spor în toate.
  Aşa-i bine să urăm
  Cu cei care discutăm,
  Fie frate, rudă, neam,
  Sau vreun fost cândva duşman.
  Şi când oamenii urează,
  Stau şi mai analizează
  Ce-au făcut, ce vor mai face,
  Ce le place, nu le place,
  Ce ar vrea în noul an
  Să râvnească cu elan
  Tot ce n-au înfăptuit
  În anul ce s-a sfârşit.
  Cred că anul ce-a trecut
  Pe mulţi n-a satisfăcut,
  Mai ales că n-a plouat
  Şi n-am strâns ce-am semănat;
  Că fântânile secate
  Ne erau duşmani de moarte
  Şi căram apa cu jale
  Tocmai de la cei din vale.
  A fost, spunem, o pedeapsă
  Pentru lumea creştinească,
  Ce-a uitat de Dumnezeu
  Înjurând de-ţi vine greu,
  Sau pentru cei ce nu ştiu
  Decât preţul la rachiu.
  Că s-a dus vestea prin lume
  De Vizantea cea cu prune,
  Şi i-a pus aşa cum vezi
  Lângă ea titlul Livezi.
  Este lucru confirmat
  Că aici la noi în sat
  Şi femeile se ştiu
  Băutoare de rachiu.
  Ştie bine vânzătorul
  Cât pe lună-i creşte sporul.
  Niciodată nu-i mustrat
  Că planul nu-i realizat.
  S-a făcut acum proiect,
  După noul arhitect,
  Un bufet ceva mai mare
  Aşezat chiar pe cărare
  Ca să ştie fiecare
  Lipsit de orientare
  Unde-i centrul satului
  Şi centrul venitului.
  Unii spun că e păcat
  Ca duminica în sat,
  Când slujba s-a terminat
  Să nu treci pe la dugheană
  Să bei cel puţin o cană.
  Şi de-ar fi numai atât,
  N-ar fi cine ştie cât.
  Dar când zilnic frecventează,
  Cum spun ei „se antrenează”,
  Înţelegem noi apoi
  Cât mai lasă în butoi.
  De-aşa pacoste aş vrea
  Să se lase cel ce bea,
  Că pe drumul gâtului
  Se duc banii omului,
  Şi rămân copii, soţie,
  Tot trăind pe datorie.
  Vă urez la toţi din sat
  Ca tot ce aţi câştigat
  Bine să îl folosiţi
  Ca cei ce sunt chibzuiţi,
  Şi s-aveţi un pic de spor
  Pentru anul viitor.
  S-aveţi ce e necesar :
  Grâu, grăunţe în hambar.
  Pâine albă şi gustoasă
  Să aveţi mereu pe masă.
  Bucurie să tot fie
  În orice gospodărie.
  Toţi să creşteţi sănătoşi,
  La muncă sârguincioşi.
  Şi cei mici ca şi cei mari
  Să fiţi harnici gospodari.
  Fiecare să-i dea zor
  Pentru-al vieţii viitor.
  Tot ce faci, tot ce lucrezi,
  Tu ai să eternizezi.
  De aceea îţi spun frate :
  Mare grijă ai în toate.
  Binele de-l faci mereu,
  O s-ajungi la Dumnezeu.
  Dacă răul săvârşeşti,
  Tu poţi să te osândeşti
  Nu trăi întâmplător
  Ci privind spre viitor.
  Dincolo e-o veşnicie
  Destinată tocmai ţie,
  Fiindcă eşti nemuritor,
  Nu ca fumul trecător.
  Cată semnul timpului,
  Rostul vieţii omului,
  Că e gândul cel mai sfânt
  Cât trăieşti pe-acest pământ.
  În modestul chip de lut,
  Marele Necunoscut
  Şi-a lăsat amprenta sa
  Când sufletul ţi-l crea.
  E normal ca să doreşti
  Veşnic ca el să trăieşti.
  Altfel nu ţi-ai explica
  Viaţa lui şi viaţa ta.
  Vă doresc multă credinţă
  Şi lumină-n conştiinţă,
  Să cunoaşteţi ce e drept
  Şi ce este înţelept.
  Nu-nţeleg cum unii vor
  Ca mai toată viaţa lor,
  Sufletul să-l neglijeze
  Şi ca să nu frecventeze
  Acest loc de închinat,
  Pentru Domnul înălţat.
  Sau de vin la sărbători,
  Sunt numai admiratori.
  Eu doresc ca anul nou
  Să trezească-n mulţi ecou
  Şi dorinţe de vino-ncoa’
  Pentru a te închina.
  Le urez la cei mai tineri
  Care mâine vor fi gineri
  Ca să nu se prea pripească
  În viaţa căsătorească.
  Iar la cei mai bătrâiori
  Să nu caute în nori,
  Că mâine, poimâine, frate,
  Mai aproape eşti de moarte.
  Le urez la cei mai mici
  Să crească voioşi, voinici.
  Să fie ascultători
  De părinţi, de-nvăţători.
  Să-nveţe o meserie
  Să nu stea în lenevie.
  Note mari să ia la carte,
  Să ajungă mai departe,
  Chiar şi pe la facultate.
  Mai doresc la cei plecaţi,
  Poate azi înstrăinaţi
  De familii, de părinţi,
  Să fie copii cuminţi.
  Să mai scrie când şi când,
  Ce mai fac şi unde sunt,
  Că părinţi-n urma lor
  Se topesc de mare dor.
  Tuturor eu vă doresc
  Darul Domnului ceresc,
  Dar de pace, sănătate,
  Zile binecuvântate.
  De Cristos să nu uitaţi
  Pe oriunde voi umblaţi.
  Să luaţi cu drag aminte :
  Cinstiţi lucrurile sfinte,
  Şi pe-acel ce ştie toate,
  De la gânduri pân’ la fapte.
  Chiar de vara pleci din sat
  La prăşit sau la săpat,
  De credinţă nu uita
  Şi pe Domnul nu-ntrista.
  Fie că mergi la Galaţi,
  Ori păşeşti peste Carpaţi,
  Ori la Tulcea sau Constanţa,
  Cât de mare-ar fi distanţa,
  Pe la sondă sau la mină,
  Ori în zgomot de uzină,
  Mai ridică gândul sus
  Şi în zori şi la apus
  Şi-ai să vezi că ziua toată
  Va fi binecuvântată.
  Anul nou s-aducă-n lume
  Gânduri sfinte, gânduri bune.
  Şi-n Vizantea să domnească
  Bucuria creştinească.
  Să trăiţi ! Vă las cu bine
  Pân’ la anul care vine.
  Cele rele să se spele
  Cele bune să se-adune.
  Domnul sfânt să vă-nsoţească.
  De cel rău să vă ferească,
  Şi în fiecare casă
  Numai El să stăpânească.
  Fiţi în pace fericiţi,
  Şi-ntru „Mulţi ani să trăiţi”!

  Pr. Eugen Budău

 4. Urare
  (Vizantea 1987)

  Aho, aho, popor creştin,
  Daţi-mi voie ca să vin
  Cu-o urare pentru voi,
  Cum e datina la noi,
  Că-i lăsat din an în an,
  De pe timpul lui Traian
  Să urăm numai de bine
  Pentru anul care vine.
  Cea dintâi urare-aleasă :
  La mulţi ani în orice casă !
  Să păşiţi cu bucurie
  Oameni buni din parohie,
  Să aveţi zile uşoare
  Şi cu binecuvântare.
  Anul nou ce vine-acum
  Şi e la-nceput de drum
  Să v-aducă-n dar la toţi,
  La bunici şi la nepoţi,
  La părinţi şi la copii,
  Mari şi multe bucurii,
  Tot ce-i sfânt, tot ce-i frumos,
  Tot ce-i bun şi sănătos.
  Dumnezeu să vă păzească
  Pe cărarea pământească.
  Să păşiţi pe drumul drept
  Ca tot omul înţelept
  Şi să fiţi lumină-n lume,
  Demni de creştinescul nume.
  Pretutindeni s-arătaţi
  Că sunteţi cu toţii fraţi.
  Adevărul să-l grăiţi
  Şi minciuna s-o stârpiţi.
  Şi nimeni să nu vă-nşele
  Cu mai ştiu ce vorbe rele.
  Să dispară duşmănia,
  Cearta, vrajba şi mânia,
  Iar tristeţea niciodată
  Să nu stea la voi la poartă.
  Supărarea s-o lăsaţi
  Când pe drumuri vă plimbaţi.
  Să răspundeţi la salut,
  Nu strâmbând uşor din gât.
  În anul ce-acuma vine,
  Să dea Domnul la oricine
  Pace multă, sănătate,
  Fericire cât se poate.
  Şi s-aveţi pâine pe masă
  Mult mai albă şi gustoasă.
  Curgă apa la cişmea,
  Ca s-avem de unde bea
  Seceta de-aici să plece
  Şi fântâni să nu mai sece.
  Holdele la an să fie
  Cu mai multă bogăţie,
  S-avem zilnic ce mânca
  Pentru a nu murmura.
  De la mic până la mare
  Să-l iubiţi cu-nflăcărare
  Pe Stăpânul nostru, Tată,
  Ce conduce lumea toată.
  De la el o să primiţi
  După cum o să-l cinstiţi,
  Nu cu vin la prăvălie,
  Ci venind la liturghie.
  Şi de vreţi s-aveţi mult spor
  Mai rugaţi-vă şi-n cor.
  Căci sunt unii ce visează
  Când slujba se celebrează
  Şi le place de minune
  Când se cântă sau se spune,
  După ce au tresărit :
  „Liturghia s-a sfârşit”!
  Alţii stau în legea lor,
  Sus pe treptele spre cor.
  Tare mult se chinuiesc.
  Toată slujba ei vorbesc.
  Ca să treacă iute vremea,
  Uite-aşa se poartă nenea.
  Ba mai scoate din raglan
  Şi seminţe de bostan.
  Este primul la ieşit,
  Deşi slujba n-am sfârşit.
  Să ne ierte cel de sus,
  Multe-ar fi aici de spus.
  Să luaţi cu drag aminte :
  Cinstiţi lucrurile sfinte
  Şi pe-acel ce ştie toate,
  De la gânduri pân’ la fapte.
  Anul nou, 87,
  Să vă poarte mai departe,
  Mai cu râvnă în credinţă,
  Mai puternici în voinţă,
  Harnici întru pregătire
  Pentru-a voastră mântuire.
  Şi cu toţii fericiţi,
  Întru mulţi ani să trăiţi.
  Pr. Eugen Budău.

 5. Urare 2009

  Aho, aho, de sărbători
  Vă aduc zeci de urări.
  Decalogul neuitat
  În urare aplicat.
  În viaţă cu Dumnezeu
  Să călătoriţi mereu.
  Numai lui să vă-nchinaţi
  La idoli nu vă plecaţi.
  Mai presus de lumea toată
  Viaţa-n el e ancorată.
  Numai lui în adorare
  Să-i aduceţi închinare.
  În iubire să-i slujiţi,
  Căci prin el vă mântuiţi.
  Daţi credinţei loc în viaţă
  Care mult de tot vă-nalţă.
  Vă feriţi de superstiţii,
  De-ale babei repetiţii,
  De bolboroseli ascunse,
  Legături cu ceară unse,
  Broaşte puse pe la uşă
  Care au ceva în guşă,
  Cucuvaie cântătoare
  Ziua în amiază mare,
  Pene strânse ghemotoc
  Într-un colţ de pernă-n toc,
  O găleata goală-n drum,
  Sau pisica neagră scrum.
  Nu pretindeţi cărţi deschise
  Sau interpretări de vise.
  Vă feriţi de devieri
  De magii, negre puteri.
  Să nu daţi deloc crezare
  Horoscopului ce-apare
  La TV de dimineaţă
  Şi-n ziarele din piaţă.
  Nu puneţi încrederea
  Nici în ceaşca cu cafea,
  În cititul ei pe masă
  După ce a fost întoarsă.
  Nici în palmă cu ghiocul
  Să nu vă aflaţi norocul.
  Pe la babe, vrăjitoare,
  N-alergaţi la întristare,
  Fiindcă cel încornorat
  Este prea bine mascat
  Şi cădeţi în plasa lui
  La sfârşitul drumului.
  Numele celui Preasfânt
  Să-l cinstiţi pe-acest pământ.
  Nici un fel de-njurătură
  Nu rostiţi cu-a voastră gură.
  De blasfemii să fugiţi,
  Rugăciuni doar să rostiţi.
  S-aveţi vorbele de har,
  Nu cuvinte în zadar.
  Ziua Domnului stimată
  Să vă fie neuitată.
  Şase zile-n săptămână
  Vi s-au pus la îndemână
  Să munciţi cu hărnicie
  Ca să n-aveţi sărăcie.
  Însă ziua următoare,
  Ziua cea de sărbătoare,
  Domnului îi aparţine.
  Să-l cinstiţi cum se cuvine,
  S-aveţi timp de liturghie
  De odihnă, bucurie.
  Pe părinţi, mamă şi tată,
  Să-i cinstiţi în viaţa toată.
  Nu-i lăsaţi într-o uitare
  Sau chiar fără de mâncare.
  Mâinile ce v-au crescut
  Le cuprindeţi cu sărut.
  Daţi-vă multă silinţă
  Să le daţi recunoştinţă,
  Fiindcă ei v-au educat,
  Grijă multă v-au purtat,
  Au umblat săraci, desculţi
  Ca să fiţi voi oameni culţi.
  Au strâns banii, leu cu leu,
  Ca să faceţi un liceu.
  S-au trudit zilele toate
  Ca să faceţi facultate.
  Vieţii să nu dăunaţi
  Nici în voi şi nici în fraţi.
  În poruncă este scris:
  Nu ucide ! Nu-i permis !
  Viaţa-i sacră în izvor,
  Vine de la Creator.
  Pe copii să-i ocrotiţi
  Viaţa lor să o doriţi,
  Au şi ei dreptul să vină
  Sub a soarelui lumină.
  Vă feriţi toţi de scandal !
  Nu urmaţi al lumii val !
  Moda, cu neruşinare,
  Duce oameni la pierzare.
  Să n-aveţi bătăi în casă
  Şi nici ceartă păcătoasă.
  Când soţul apare-n prag
  Să-l primeşti cu mare drag,
  Nu cu vorbe de reproş
  Că n-are nimic în coş,
  Sau că te-a uitat de tot
  Pentru că nu-l doare-n cot.
  Iar ca soţ fii grijuliu,
  Nu veni nici tu târziu.
  Nu te du pe la alt bloc
  Pe la jocuri de noroc,
  Nici în baruri, la terasă,
  Când e mult de treabă-n casă.
  Fii atent cu-a ta soţie
  Să n-ajungă la mânie
  Că la rând trei zile-apoi
  Este iadul între voi.
  Doar în pace să trăiţi
  Şi mereu să vă zâmbiţi.
  Viaţa bună şi curată
  Să fie apreciată.
  Aveţi grijă la vedere:
  Ochii văd, inima cere.
  Multe s-au contaminat
  De-acel suflu necurat
  Care vine prin ecran
  Fără nici un paravan.
  Azi Sodoma şi Gomora
  E-n cetatea tuturora.
  Relele s-au înmulţit,
  Unii au înnebunit.
  Şi parcă vor ca să cheme
  O pedeapsă în astă vreme.
  Nu râvniţi la altă faţă,
  Nici tu soţ şi nici tu soaţă.
  Legământul de-altădat’
  Când de mult v-aţi cununat
  Să vă fie sfânt mereu
  În faţa lui Dumnezeu.
  Porunca să o urmaţi,
  Ce vă spune: Nu furaţi !
  Lucrul ce nu v-aparţine
  Nu-l luaţi fiindcă nu-i bine.
  E păcat de neiertat
  Până ce-napoi n-aţi dat.
  Hoţii şi nici hrăpăreţii
  Nu vor fi în cer cu drepţii.
  Bunurile minerale,
  Vegetale, animale,
  Au fost date-n stăpânire
  Pentru-ntreaga omenire.
  Vor răspunde cei bogaţi
  Pentru cei înfometaţi,
  Cei cu inimi egoiste
  Puşi în frunte prin reviste,
  Care stau mereu în top
  Însă milă n-au un strop.
  Nici prin gând să nu poftiţi
  Pe semen să păgubiţi,
  Nu doriţi a lui avere,
  Ce apare la vedere.
  Viaţa în sinceritate
  S-o trăiţi zilele toate.
  Nu staţi în făţărnicie
  Şi nici prefăcătorie.
  Adevărul preferaţi
  Mărturie bună daţi.
  Doar aşa o să trăiţi
  Întru mulţi ani fericiţi !
  Pr. Eugen Budău

 6. Urare 2008

  Aho, aho, de sărbători
  Vă aduc zeci de urări.
  Decalogul neuitat
  În urare aplicat.
  În viaţă cu Dumnezeu
  Să călătoriţi mereu.
  Numai lui să vă-nchinaţi
  La idoli nu vă plecaţi.
  Mai presus de lumea toată
  Viaţa-n el e ancorată.
  Numai lui în adorare
  Să-i aduceţi închinare.
  În iubire să-i slujiţi,
  Căci prin el vă mântuiţi.
  Daţi credinţei loc în viaţă
  Care mult de tot vă-nalţă.
  Vă feriţi de superstiţii,
  De-ale babei repetiţii,
  De bolboroseli ascunse,
  Legături cu ceară unse,
  Broaşte puse pe la uşă
  Care au ceva în guşă,
  Cucuvaie cântătoare
  Ziua în amiază mare,
  Pene strânse ghemotoc
  Într-un colţ de pernă-n toc,
  O găleata goală-n drum,
  Sau pisica neagră scrum.
  Nu pretindeţi cărţi deschise
  Sau interpretări de vise.
  Vă feriţi de devieri
  De magii, negre puteri.
  Să nu daţi deloc crezare
  Horoscopului ce-apare
  La TV de dimineaţă
  Şi-n ziarele din piaţă.
  Nu puneţi încrederea
  Nici în ceaşca cu cafea,
  În cititul ei pe masă
  După ce a fost întoarsă.
  Nici în palmă cu ghiocul
  Să nu vă aflaţi norocul.
  Pe la babe, vrăjitoare,
  N-alergaţi la întristare,
  Fiindcă cel încornorat
  Este prea bine mascat
  Şi cădeţi în plasa lui
  La sfârşitul drumului.
  Numele celui Preasfânt
  Să-l cinstiţi pe-acest pământ.
  Nici un fel de-njurătură
  Nu rostiţi cu-a voastră gură.
  De blasfemii să fugiţi,
  Rugăciuni doar să rostiţi.
  S-aveţi vorbele de har,
  Nu cuvinte în zadar.
  Ziua Domnului stimată
  Să vă fie neuitată.
  Şase zile-n săptămână
  Vi s-au pus la îndemână
  Să munciţi cu hărnicie
  Ca să n-aveţi sărăcie.
  Însă ziua următoare,
  Ziua cea de sărbătoare,
  Domnului îi aparţine.
  Să-l cinstiţi cum se cuvine,
  S-aveţi timp de liturghie
  De odihnă, bucurie.
  Pe părinţi, mamă şi tată,
  Să-i cinstiţi în viaţa toată.
  Nu-i lăsaţi într-o uitare
  Sau chiar fără de mâncare.
  Mâinile ce v-au crescut
  Le cuprindeţi cu sărut.
  Daţi-vă multă silinţă
  Să le daţi recunoştinţă,
  Fiindcă ei v-au educat,
  Grijă multă v-au purtat,
  Au umblat săraci, desculţi
  Ca să fiţi voi oameni culţi.
  Au strâns banii, leu cu leu,
  Ca să faceţi un liceu.
  S-au trudit zilele toate
  Ca să faceţi facultate.
  Vieţii să nu dăunaţi
  Nici în voi şi nici în fraţi.
  În poruncă este scris:
  Nu ucide ! Nu-i permis !
  Viaţa-i sacră în izvor,
  Vine de la Creator.
  Pe copii să-i ocrotiţi
  Viaţa lor să o doriţi,
  Au şi ei dreptul să vină
  Sub a soarelui lumină.
  Vă feriţi toţi de scandal !
  Nu urmaţi al lumii val !
  Moda, cu neruşinare,
  Duce oameni la pierzare.
  Să n-aveţi bătăi în casă
  Şi nici ceartă păcătoasă.
  Când soţul apare-n prag
  Să-l primeşti cu mare drag,
  Nu cu vorbe de reproş
  Că n-are nimic în coş,
  Sau că te-a uitat de tot
  Pentru că nu-l doare-n cot.
  Iar ca soţ fii grijuliu,
  Nu veni nici tu târziu.
  Nu te du pe la alt bloc
  Pe la jocuri de noroc,
  Nici în baruri, la terasă,
  Când e mult de treabă-n casă.
  Fii atent cu-a ta soţie
  Să n-ajungă la mânie
  Că la rând trei zile-apoi
  Este iadul între voi.
  Doar în pace să trăiţi
  Şi mereu să vă zâmbiţi.
  Viaţa bună şi curată
  Să fie apreciată.
  Aveţi grijă la vedere:
  Ochii văd, inima cere.
  Multe s-au contaminat
  De-acel suflu necurat
  Care vine prin ecran
  Fără nici un paravan.
  Azi Sodoma şi Gomora
  E-n cetatea tuturora.
  Relele s-au înmulţit,
  Unii au înnebunit.
  Şi parcă vor ca să cheme
  O pedeapsă în astă vreme.
  Nu râvniţi la altă faţă,
  Nici tu soţ şi nici tu soaţă.
  Legământul de-altădat’
  Când de mult v-aţi cununat
  Să vă fie sfânt mereu
  În faţa lui Dumnezeu.
  Porunca să o urmaţi,
  Ce vă spune: Nu furaţi !
  Lucrul ce nu v-aparţine
  Nu-l luaţi fiindcă nu-i bine.
  E păcat de neiertat
  Până ce-napoi n-aţi dat.
  Hoţii şi nici hrăpăreţii
  Nu vor fi în cer cu drepţii.
  Bunurile minerale,
  Vegetale, animale,
  Au fost date-n stăpânire
  Pentru-ntreaga omenire.
  Vor răspunde cei bogaţi
  Pentru cei înfometaţi,
  Cei cu inimi egoiste
  Puşi în frunte prin reviste,
  Care stau mereu în top
  Însă milă n-au un strop.
  Nici prin gând să nu poftiţi
  Pe semen să păgubiţi,
  Nu doriţi a lui avere,
  Ce apare la vedere.
  Viaţa în sinceritate
  S-o trăiţi zilele toate.
  Nu staţi în făţărnicie
  Şi nici prefăcătorie.
  Adevărul preferaţi
  Mărturie bună daţi.
  Doar aşa o să trăiţi
  Întru mulţi ani fericiţi !
  Pr. Eugen Budău

 7. URĂRI DE ANUL NOU – 1993
  Aho! aho! copii şi fraţi,
  La revistă abonaţi,
  Staţi un pic, nu vă grăbiţi
  Şi urarea mi o citiţi.
  Am venit cu gând voios
  Pentru slava lui Cristos
  Să vă fac urări de bine
  Pentru anul care vine,
  Să vă spun cu voie bună
  După datina străbună,
  Gândul bun într o revistă
  Care nu e comunistă.
  Să vă fac urări în toate
  Pentru toţi şi cât se poate,
  La nceput de an ivit
  Când sunt multe de dorit.
  A trecut un an de zile
  Şi aţi citit atâtea file
  Tipărite în „Lumină”
  Pentru o viaţă mai senină.
  An de an aţi adunat
  Gânduri bune de păstrat.
  Noul an pe mai departe
  Să ne ţină n libertate,
  Ca s avem lună de lună
  Tipăriri la „Presa Bună”.
  Să dea Domnul sănătate
  Să putem lucra la toate
  Cu curaj şi bucurie
  Pentru a lui împărăţie.
  Să dea Domnul noi talente
  Cu lucrări mai elocvente,
  Ca să fiţi interesaţi
  Cei ce iar vă abonaţi.
  Vă urez, dragi cititori
  Să fiţi chiar şi scriitori.
  Fiecare să şi propună:
  „Vreau să scriu la „Presa Bună””.
  Din oraşe şi din sate
  Să parvină pe rotate
  Veşti frumoase de trăire
  Folosind la mântuire.
  S aveţi darul lui Cristos,
  Să ndreptaţi către frumos,
  Către o viaţă mai curată
  Şi o iubire adevărată,
  Către bunul Dumnezeu
  De o fi bine, de o fi greu.
  Să treziţi din lâncezeală
  În viaţa spirituală
  Pe creştinii neglijenţi
  Care nu prea sunt atenţi
  La chemarea ce li i dată
  Şi trăiesc aşa în gloată,
  Fără pic de dăruire,
  Rămânând în a lor fire.
  Anul nou să dea elan
  Ca să nu trăim în van;
  Să vă dea la toţi putere
  Şi în suflet mângâiere.
  Sănătate să vă dea
  Şi durerile să ia.
  Să dea pace Dumnezeu
  Pe pământ de acum mereu.
  Toate ţările din lume
  S aibă numai zile bune,
  Să nceteze duşmănia,
  Să triumfe armonia.
  Ca să trecem cu Doewo
  Chiar şi pe la Saraevo.
  Să dea Domnul buni păstori
  De dreptate iubitori;
  Preşedinţi şi regi cuminţi
  Cu renumele de sfinţi.
  Duhul rău să stea legat
  Jos în iad, mai ferecat.
  Să nu umble pe pământ
  Să se teamă de Cel Sfânt.
  Să nu umble prin ziare
  Sau pe la televizoare,
  Printre tineri mai ales
  Unde i place să dea ghes.
  Şi prin muzică, gen „rock”
  Să nu i facă nimeni loc.
  De minciuni şi nşelăciune
  Să fugiţi ca de cărbune,
  Căci prin ele, ştiţi prea bine
  Cum Satana n lume vine.
  Să nu i daţi tribut, slujire,
  Căci vă este spre pieire.
  Înţelepţi, cu judecată,
  Alungaţi l de la poartă.
  Cu el nu negociaţi,
  Să fiţi oameni luminaţi.
  Viaţa sfântă vă ncunune,
  Copiind exemple bune.
  În familii şi prin case
  Să aveţi lucruri frumoase.
  Între soţi, părinţi, copii
  Să nu fie duşmănii.
  Iar pământul de e mic,
  Ce a rămas de la bunic
  Să nu dea scandal şi ură,
  Mai bine tăceţi din gură.
  Decât viaţ amară n chin
  Cu al tău creştin, vecin,
  Mai bine rămâi cum eşti
  Şi ai să vezi că nu greşeşti.
  Ca să nu aveţi scandal,
  Nu umblaţi prin tribunal.
  O dreptate se va face.
  Fiţi acum însă pe pace!
  Mult mai mult să preţuiţi
  Mai întâi să vă sfinţiţi.
  Căutaţi acum mereu,
  Cum ne spune Dumnezeu,
  Doar a lui împărăţie
  Şi o s aveţi şi bogăţie.
  Nu se poate ca Preasfântul
  Să nu şi ţină el cuvântul.
  Către cer vă avântaţi,
  Binelui v alăturaţi.
  Ţineţi drumul vostru drept,
  Ca tot omul înţelept.
  Pe la cârciumi să nu daţi
  Pentru că vă clătinaţi
  Şi se duc paralele,
  Clătinând picioarele.
  Mai gândiţi vă şi acasă,
  Dacă cei ce stau la masă
  Au cumva şi de mâncare,
  Nu numai la sărbătoare.
  Anul nou care ne vine
  Să aducă la oricine
  Un trai bun, curat, cinstit,
  Ba mai mult, şi un venit,
  Un salar mai indexat
  Ca să nu fie oftat
  La părinţi şi la copii,
  Care aşteaptă sute, mii.
  Celor care ne conduc,
  Să nu dea de vreun bucluc,
  Le urăm purtare dreaptă,
  Să dea lumii ce aşteaptă,
  Întinzând la toţi o pâine,
  Să nu ducem vieţi de câine.
  Din şomaj pe toţi să i scoată
  De or munci şi la lopată.
  Sunt atâtea de făcut
  Când e omul priceput:
  Drumurile asfaltate,
  Câmpurile irigate,
  Instalaţii reparate,
  Străzile mai curăţate,
  Satele civilizate,
  Spaţiile ordonate,
  Parcurile înflorate,
  Apele dezinfectate,
  Trotuarele pavate,
  Străzi auto mult mai late,
  Cele rele iar lucrate.
  Să dea Domnul interes
  Ca apoi s avem succes,
  Şi să fim ţară vestită
  De străini neocolită.
  Să intrăm în Europa
  Să nu spună nimeni „hopa”.
  De la Timiş la Constanţa
  Să străbaţi uşor distanţa,
  Pe şosele ca n apus;
  Când porneşti, apoi te ai dus.
  Să le placă tuturor
  Patria românilor.
  Vă urez să meargă toate,
  Cum se spune: „ca pe roate”.
  Să ieşiţi din suferinţă
  Cât mai grabnic cu putinţă.
  Şi-acel timp ce l am visat
  Să devină adevărat.
  S aveţi binecuvântare
  De la mic până la mare.
  Să dea bunul Dumnezeu
  Ca să fiţi feriţi de rău.
  Cu speranţă să lucraţi,
  Multe să realizaţi.
  Din succese în succese
  Să aveţi multe progrese.
  Străbătând anul voios,
  Voi urmaţi l pe Cristos.
  Luminaţi de el să fiţi
  Şi ntru mulţi ani să trăiţi!
  Pr. Eugen Budău

 8. Urare
  (Vizantea 1989)

  Aho, aho, popor iubit,
  Iată, iarăşi a venit
  Un nou an la cei optzeci,
  Ultimul spre nouăzeci,
  Ca un pruncuşor în faşă,
  În a lui albă cămaşă,
  Aşteptat de mari şi mici,
  De copii şi de bunici,
  Pentru bucuria lui,
  Urmată Crăciunului.
  Anul nou înseamnă viaţă,
  Prospeţime, dimineaţă,
  Răsărit de soare iar,
  Preţios mărgăritar.
  De aceea ştim cu drag
  Să-l întâmpinăm în prag,
  Ca pe-un frate aşteptat
  Din ţinut îndepărtat,
  Zâmbitori, cu chip vioi,
  Cum e datina la noi.
  Tot românul, vrând, nevrând,
  Poartă azi urări în gând
  Şi le-mparte orişicui
  Întâlnit în calea lui.
  Cred că nu e în zadar,
  Dacă eu, de la altar,
  Vă urez celor de faţă
  Mulţi ani şi o nouă viaţă.
  Mult mai buni să fiţi de-acum
  Când păşiţi pe noul drum.
  Dezlegaţi de orice rele,
  Zilele nu vor fi grele.
  Căci tot chinul omului
  Urmează păcatului,
  Ce-i lăsat ca moştenire
  Pentru-ntreaga omenire
  De acei dintâi părinţi
  Care n-au rămas ca sfinţi
  În grădină-n paradis,
  Când Satana lor le-a zis:
  „Să mâncaţi din acest pom
  Ca să fiţi un supraom,
  Cunoscând ce-i bine, rău,
  Devenind ca Dumnezeu.
  Nu aş vrea ca înşelaţi
  De ispite sau de fraţi
  Să trăiţi spunând mereu :
  „N-ascultăm de Dumnezeu”,
  Căci aţi fi nefericiţi
  Chiar dacă mulţi ani trăiţi.
  Încercaţi să ascultaţi
  Şi o să vă bucuraţi
  Cât se poate pe pământ
  Din voinţa celui sfânt,
  De onoare, demnitate,
  Adevăr şi de dreptate,
  De profundă pace-n suflet,
  Şi de linişte în cuget,
  Căci acestea-s de folos,
  După cum spune Cristos.
  Căutaţi întâi de toate
  Viaţa lui şi-a sa dreptate.
  El sigur va mijloci
  Pentru a putea trăi.
  Anul nou s-aducă-n lume
  Dezarmare, zile bune,
  Dezarmare de păcat
  Să trăim mai minunat.
  Să aducă libertate.
  Să piară teama de moarte,
  Frica de zisul atom
  Ce distruge orice om.
  Bine-ar fi ca lumea, clar,
  Să-nţeleagă aşadar
  Că nu-i chip de a trăi
  Dacă nu ne vom sfinţi.
  Ca părinte şi păstor
  Vă urez deci tuturor
  Să-ncetaţi conflictele
  Mai ales cu vorbele.
  Care chiar de sunt în doi,
  Se cheamă tot un război.
  Căci omul, cel certăreţ,
  Pune mâna pe hârleţ
  Şi îşi face din el armă
  După ce-a primit o palmă.
  Sau femeia supărată
  Pune mâna pe lopată
  Şi loveşte cu temei
  Până şi-n bărbatul ei,
  Uitând şi unul şi altul
  Că îi vede Preaînaltul,
  Pentru care au jurat
  Când din dragoste s-au luat.
  Oricine poate să spună
  Că cearta nu este bună.
  Omul e civilizat
  Când se lasă de certat.
  Fie-n anul care vine
  Armonie şi mult bine,
  Mai ales printre creştini
  Şi apoi printre păgâni,
  Care au şi ei o lege
  Pentru a se înţelege.
  Fie doar iubire sfântă,
  Cum Biserica cuvântă
  Şi cum Duhul ne învaţă
  Atunci când ne dă povaţă.
  Să apară zâmbetul,
  În familii cântecul,
  Înălţat pe veci în cor
  Pentru bunul trai al lor.
  Orice binecuvântare
  În familii să coboare,
  Aducând din cer de sus
  Pacea Domnului Isus.
  Vă urez la toţi din sat
  Un an bun îmbelşugat.
  Să rodească brazda-ntoarsă
  În grădină, lângă casă,
  Pe unde veţi semăna
  Şi pe unde veţi lucra.
  Şi-n grădina sufletească
  Faptele bune rodească.
  Pentru ele, mai ales,
  Să lucraţi cu interes,
  Căci toţi ştiţi atât de bine
  Cât mai ia omul cu sine
  Când din lume a plecat,
  Şi când este judecat.
  Vă doresc s-aveţi mult spor
  În grădina faptelor,
  Răsădind florile bune
  Care au să vă-încunune.
  Anul nou care surâde
  Să nu aibă zile hâde.
  Sfinţii să ne ocrotească.
  De pedepse ne ferească
  De cutremurul din an
  Ce-a fost la Leninakan,
  De furtuni şi de rafale
  Care zboară totu-n cale,
  De incendii, inundaţii
  Şi de alte complicaţii,
  Grindină distrugătoare,
  Insecte dăunătoare,
  Boli amare şi cumplite,
  Care sunt mai răspândite.
  De toate să fim feriţi
  Şi de Domnul ocrotiţi.
  Toţi în viaţă, sănătoşi,
  Să trăiţi mai bucuroşi,
  Mulţumiţi de Providenţă
  Ce vă are-n evidenţă.
  Aş vrea ca-n continuare
  Să le fac bună urare
  Celor mai micuţi din sat
  Care au de învăţat
  De la Domnul lor Isus
  Cum s-ajungă-n ceruri sus.
  Să vină la liturghie
  Toţi, cu sfântă bucurie.
  Să vină în grabă mare
  Când se sună de intrare,
  Că eu ştiu că mulţi, cam rar,
  Vin aproape de altar.
  Note bune la purtare
  Să primească fiecare
  Şi să-şi dea toată silinţa
  Să posede şi ştiinţa
  Ce în şcoală e predată
  Şi se cere învăţată.
  Pe părinţi ei să-i asculte.
  Nicidecum să nu-i înfrunte
  Cu cuvinte jicnitoare
  Sau purtări supărătoare.
  Tinerilor ca urări,
  Eu vă fac recomandări.
  Mai întâi şi-ntâi de toate,
  Multă seriozitate.
  Viaţa nu-i un loz în plic
  Sau o joacă de nimic.
  Nu e dans ameţitor
  Sau un ban cheltuitor.
  E un bun fără de preţ.
  E un dar sfânt şi măreţ.
  Nu vă bateţi joc de voi
  Până-ncepeţi viaţa-n doi.
  Căci necinstea se plăteşte,
  Domnul grabnic pedepseşte.
  Vă doresc multă credinţă,
  O curată conştiinţă,
  Gânduri mari de viitor
  Pentru anul următor.
  Celor ce sunteţi mai mari,
  Oameni buni şi gospodari,
  Soţi, soţii şi chiar bunici,
  Care sunteţi azi aici,
  Vă urez realizări
  Cu frumoase transformări
  Şi la lucru şi acasă
  Într-o viaţă creştinească.
  De Vizantea să se spună
  Că e parohie bună;
  Oamenii sunt ataşaţi
  De biserică, de fraţi ;
  S-au lăsat mulţi de beţie
  În această parohie ;
  În lăcaşul de-nchinare
  Rugile s-aud mai tare.
  Nume bun s-aveţi cu toţi,
  De la moşi la strănepoţi.
  Vă doresc în încheiere
  Sănătate şi putere,
  Să parcurgeţi viaţa nouă
  În anul 89,
  Şi cu toţii fericiţi
  Întru mulţi ani să trăiţi !

 9. Urare

  Aho, aho, dragi credincioşi,
  Să fiţi astăzi bucuroşi
  C-am ajuns cu mic cu mare
  La vestita integrare.
  Guvernanţii s-au plecat,
  În genunchi s-au aşezat
  Şi-au cerut în rugăciune:
  „Primiţi-ne în Uniune” !
  Tot am tras mult timp speranţă
  Ca să nu stăm la distanţă
  De popoare dezvoltate,
  Un pic mai civilizate.
  Să intram în Uniune,
  Fără graniţe, pe bune.
  Ne-a bătut ceasul şi nouă
  Să intrăm în lume nouă,
  Cu acorduri parafate
  Şi cu-atâtea legi schimbate.
  Prea mult nu s-a explicat
  Ce am dat, ce ni s-a luat :
  Zăcămintele din sol
  Sau conducte de petrol.
  Distrigaz, Petrom cu staţii
  Şi Telecomunicaţii,
  Bănci cu surse de venit
  Pentru cei ce ne-au primit.
  Ştiu doar cei din guvernare
  Preţul pentru aderare.
  Avantaje vor veni
  Când noi vom îmbătrâni.
  Auziţi a mea urare
  Pentr-o bună integrare.
  Integraţi să fiţi mereu
  Cum vă spune Dumnezeu
  În acele lucruri care
  Vă ridică în onoare.
  Integraţi-vă în iubire
  În planul de mântuire.
  Bariere dintre fraţi
  Repede le sfărâmaţi.
  Nu pretinde ambasadă
  Dacă vine să te vadă
  Fratele ce-a moştenit
  Un pământ ce l-a primit
  De la bunii tăi părinţi
  Care sunt azi printre sfinţi.
  Dacă vrei o integrare
  Apelează la iertare.
  Şi vei fi un cetăţean
  Nu doar zis european
  Ci al cerului de sus
  În poporul lui Isus.
  Paşaport mereu vizat
  Nu se cere niciodat’.
  Liber poţi intra mereu
  De-l iubeşti pe Dumnezeu.
  Aderaţi la Uniune
  Ca să faceţi fapte bune.
  Uniune cu cei sfinţi
  Cu cei care sunt cuminţi
  Şi au viaţă exemplară
  Şi în casă şi-n afară.
  Dacă vreţi o integrare
  Nu râvniţi la divorţare.
  Puneţi steagul uniunii
  Pe suportul rugăciunii.
  Aderaţi la amintire
  Când eraţi mireasă, mire,
  Când i-aţi spus lui Dumnezeu
  Că vă veţi iubi mereu.
  Aderaţi la sacramente
  Şi la foruri competente
  Care cu diplomaţie
  Vă aduc la armonie.
  Integrare-adevărată
  Necesară şi curată
  Pentru suflete se cere.
  Altfel totu-i decădere.
  Integrăm doar teritorii
  Tineret fără victorii,
  Integrăm beţivi, drogaţi
  Şi de patimi înşelaţi.
  De nu-i evanghelizare,
  Vai de-a noastră integrare,
  Vom fi cei stigmatizaţi,
  Niciodată lăudaţi.
  Ţinuţi mai prejos şi-n coadă
  Buni de treabă la corvadă.
  Englezii deja au spus
  Că sida noi le-am şi dus.
  Şi de aceea-n prima tură
  Vor ca în agricultură,
  Undeva mai izolat
  Să ne dea ei de lucrat.
  Şi-alte ţări s-au speriat
  C-am fi un popor ciumat.
  Mulţi se tem de România
  Unde-n floare e hoţia
  Şi corupţia normală
  Învăţată ca o şcoală.
  Trebuie să ne schimbăm
  Altceva să integrăm.
  Reînnoirea sufletească
  În suflarea românească
  Este foarte necesară
  Ca să fim priviţi afară
  Cu alţi ochi, necriticaţi
  Şi cu drepturi acceptaţi.
  Vă urez o integrare
  Cu biserici şi altare
  Unde în comuniune
  Să strângeţi la rugăciune
  Pe englezi, francezi, germani
  Pe bogaţi dar şi sărmani,
  Să fiţi primii la-nchinat
  Şi exemplu de urmat.
  Catedrale şi bazilici
  Să le umpleţi în duminici !
  Să se spună de români :
  „Credincioşi sunt, oameni buni” !
  Şi respectul cuvenit
  Va fi iute dobândit.
  Vă urez o aderare
  La tot ce este valoare
  De Isus recomandat
  Pe pământ în lung şi-n lat.
  În a lui împărăţie
  Integrarea să vă fie.
  Aderaţi la a lui viaţă
  Şi veţi sta mereu în faţă.
  Vă urez succes în toate
  Zile binecuvântate !
  Ocrotire-n ţări străine
  Pace-n suflet şi mult bine.
  Să vă fie dor de casă
  Unde-i viaţa mai frumoasă
  Cu prieteni neuitaţi.
  La mulţi ani ! Vă integraţi !

  Pr. Eugen Budău

 10. Un colţ de rai

  Do re
  Un colţ de rai, cât e de plăcut !
  Sol7 Do
  Ca-n luna mai flori au apărut. (bis)

  Do re Sol7 Do
  Ave, ave, o, Marie ! Cântă îngerii în zori.
  re Sol7 Do
  Slavă, slavă, slavă ţie ! Eşti Regină peste flori.

  Buchete-aş vrea să îţi dăruiesc

  Măicuţa mea, fiindcă te iubesc.

  Sufletul meu, azi te-a căutat.

  Cu Dumnezeu mi te-ai arătat.

  Tu mi-ai zâmbit. N-am să uit vreodat’

  Sunt fericit. E adevărat.

  Pr. Eugen Budău

 11. Tu, Italie, ce dai ?

  Noi ţi-am dat pe un Cârţan
  Pe Columna lui Traian
  Şi ţi-am dat destui din daci,
  Monumente să îţi faci,
  Să-i aşezi pe orice cale
  Sus pe arcuri triumfale.
  Dă şi tu un sfânt sau doi
  Ca s-avem ceva şi noi,
  Sau măcar cu împrumut
  Sfântul care l-am avut,
  Pe al nostru Ieremia,
  Cel născut în România,
  Fiindcă e înghesuială
  La tine în catedrală.
  E inflaţie, vezi bine !
  Ai prea mulţi sfinţi azi în tine.
  Ai apostoli, ai martiri,
  În clădiri şi sub clădiri.
  Catacomba lui Calist
  Cu însemnele lui Crist
  Ţine-n rafturi mii şi mii,
  Sfinţi mai mari, sau sfinţi copii,
  Sfinţi pe dealuri, sfinţi pe văi….
  Da, te lauzi, sunt ai tăi.
  Dacă nu voieşti să dai,
  Am să te opresc la rai,
  Sus la poartă la intrare
  Pentru o egalizare,
  Căci suntem şi noi romani,
  Fraţi cu tine de mulţi ani.
  Pr. Eugen Budău

 12. Trei, Doamne, şi toţi trei
  (Cu ocazia primiţiei preoţilor
  Claudiu, Cristian şi Marian)

  Trei, Doamne, şi toţi trei,
  Când erau mai mititei,
  Ministranţi lângă altar,
  I-ai umplut cu-atâta har,
  Şi cu farmec i-ai sedus
  Să nu-l lase pe Isus.
  Să nu-l lase în uitare
  În biserici, pe altare,
  Pe Calvar, el răstignit,
  Fără să fie iubit.
  Să nu-l lase-n părăsire…
  I-ai chemat pentru slujire,
  Pe oameni să-i lumineze,
  Adevărul să-l păstreze,
  Să nu ţină sub obroc
  Candela aprinsă-n foc,
  Să vestească al tău nume,
  Să-ndemne la fapte bune.
  Au răspuns toţi trei de-odată
  La chemarea adresată
  Şi-au intrat în Seminar,
  Unde tineri merg cam rar.
  Astăzi ei cu bucurie
  Sunt la prima liturghie,
  Ne dau binecuvântare,
  De păcate dezlegare ;
  Drum deschid spre mântuire,
  Ne împart din fericire,
  Ne împart pâine cerească
  Pentru viaţa sufletească.
  Cu potirul sfânt în mână
  La altar ei ne adună
  Să-l slăvim pe Dumnezeu :
  Ei toţi trei şi tu şi eu.

  Pr. Eugen Budău

 13. Te rugǎm ca sǎ ne spui

  Te rugǎm ca sǎ ne spui
  Ce patron te-a angajat,
  Care ţi-a dat de lucrat,
  Şi şomaj la dânsul nu-i ?

  Te rugǎm sǎ ne explici
  Cum este sǎ fii iubit
  De cel ce te-a mântuit,
  Pentru el sǎ te implici ?

  Ce relaţii ai în cer,
  C-ai primit un aşa har,
  Sǎ fii preot la altar,
  Revelând al sǎu mister ?

  Ce lumini primeşti de sus
  Pentru-a fi învǎţǎtor,
  Sufletelor, bun pǎstor
  Cum a fost mai ieri Isus ?

  Te rugǎm noi toţi frumos
  Sǎ ne spui destul de clar
  Cum primit-ai acest dar
  Ca sǎ fii al lui Cristos ?

  Pr. Eugen Budǎu

 14. Stea fără apus

  Do re Do
  Ave Maria, tu stea fără apus
  Re Do
  Ave Maria, condu-ne la Isus.

  Do re
  1. Când noaptea e neagră şi noi rătăcim
  Sol7 Do
  Ajută-ne Mamă ca drum să găsim
  re
  Când şoapte ne cheamă spre reci văgăuni
  Sol7 Do
  C-o rază din cer tu pe noi să ne-aduni.

  2. Când teama în suflet apasă mai greu

  Tu raza speranţei revarsă mereu.

  Când vorbele lumii pe noi ne lovesc

  Venim iar la tine la tronul ceresc.

  3. Când lacrimi ne scaldă privirea-n tăceri

  Strigăm către tine : Ne ia din dureri !

  Când inima simte un dor nesfârşit

  Arată-ne-n ceruri un loc fericit.

 15. Sorcova

  Sorcova, vesela,
  Să trăieşti tu sora mea,
  Ca un măr ca un păr
  Încărcat de adevăr.
  Hrană bună să ne dai
  Să ajungem sus în rai,
  Zarzavat şi cu fasole
  Ca pe timpul lui Manole,
  O salată cât mai des
  Fiindcă avem interes
  Să nu apărem burtoşi
  Ci subţiri şi mai frumoşi.
  De grăsimi să ne fereşti
  Şi prăjeli să nu găteşti,
  Căci se spune uneori,
  Că din ele poţi să mori.
  Sângele se-opreşte-n vene
  Şi ficatul poate geme.
  Noi n-am vrea s-avem probleme,
  Prea devreme să ne cheme
  Cel de sus la judecată
  Pentru o mâncare, fată.
  Să ai grijă de căţel
  Să mergi des şi tu la el
  Cu ciolane şi grăsimi,
  Nu-ţi fie frică de câini.
  El nu este foarte rău
  Nu muşcă piciorul tău,
  Doar te-atinge cu-a sa coadă
  Când ajungi tu în ogradă.
  Dacă latră, el ar vrea
  Să îi spui şi tu ceva
  În limbajul său de câine,
  Un ham, ham, când îi dai pâine.
  Poţi să-i dai şi mămăligă
  Dacă el mai tare strigă,
  Dar mâncarea cea de pui
  Nu cumva să i-o dai lui.
  Să ai grijă soră bună
  Zi de zi, lună de lună,
  Să fie mereu în casă
  O viaţă cât mai frumoasă,
  Nimeni n-aibă supărare
  Şi deloc vreo întristare.
  Noi am vrea ca şi Isus
  Să se bucure nespus
  Că aici toate merg bine
  Supărare nu se ţine.
  Este multă bucurie
  Doar pace şi armonie.
  Să ai grijă şi de flori,
  S-arătăm la sărbători
  Ce buchete tu poţi face
  Care altora le place.
  La ferestre multe fie
  Florile ce-mi plac şi mie.
  Apă le mai dau şi eu
  Fiindcă nu îmi vine greu,
  Cu furtunul prin ogradă,
  Ca şi lumea, să mă vadă,
  Să înveţe de la noi
  Cum udăm florile joi.
  Şi în anul ce-a venit
  Sorcova a înflorit
  Să rămână doar în floare
  Într-o lungă sărbătoare,
  Mult mai mult ca în castani,
  La anu şi la mulţi ani !

  Pr. Eugen Budău

 16. Sfinţirea clopotelor
  („Sf. Cruce” Bacău – 30 septembrie 2007 )

  Patru clopote, Fa,Sol, La, Si
  Stau aici în astă zi,
  Aşteptând a lor sfinţire
  Pentru sfânta lor menire.
  Sus în turn la „Sf. Cruce”
  Vor chema cu glasul dulce
  Pe creştini la liturghie,
  În această parohie.
  Va fi multă sărbătoare
  Auzind clopotul mare,
  Care-n tonul notei Fa
  Zi de zi ne va striga
  Să venim la rugăciune
  Şi să facem fapte bune.
  Clopotul în nota sol
  Va avea şi el un rol,
  Să-nsoţească pe cel mare,
  Când se sună de intrare
  La a noastre celebrări,
  Zilnic sau de sărbători.
  Şi va spune-n al său cânt:
  De la sol, de la pământ,
  Să privim spre ceruri sus,
  De unde-a venit Isus.
  Clopotul cu nota La,
  Sigur se v-alătura
  Ca să facă armonie
  Când se trage de frânghie.
  Şi va spune lasă ura,
  Lasă cearta, băutura,
  Lasă tot ce te-njoseşte
  Sufletul ţi-l mântuieşte.
  Clopotul patru, mai mic,
  Va suna mai sus un pic,
  În a lui notă de Si
  Pentru fiecare zi.
  „Si” în limba dintr-o ţară,
  Unde ele se turnară,
  Înseamnă un Da de spus
  Pentru viaţa lui Isus.
  Da şi Da va bate-ntruna
  Pentru toată săptămâna.
  Ca nişte evanghelişti
  Vor vesti să nu fim trişti,
  Fiindcă Domnul cel din cer
  E aici, într-un mister,
  În a lui casă zidită
  Zilnic de el locuită.
  Clopotele vor suna
  Pe noi toţi ne-or aduna,
  Ca să fim lângă altar
  Să primim al vieţii har
  Şi în lume să-l purtăm
  Pe cel care-l lăudăm
  Pe Isus, pe Dumnezeu,
  Cel slăvit de noi mereu.

  Pr. Eugen Budău

 17. Rugăciune

  Doamne Sfinte, Creator,
  Fiului risipitor
  I-ai dat hrana cea mai bună
  Şi inel i-ai pus în mână.
  Tu ne chemi mereu la masă
  Şi ne faci viaţa frumoasă.
  Laudă, mărire ţie
  Pentru orice bucurie !
  De aici să ne primeşti
  La ospeţele cereşti.

  Doamne Sfinte, bun Părinte,
  Tu de noi te îngrijeşti
  Şi cu daruri ne hrăneşti.
  Tot ce-avem e de la tine.
  Slavă ţie se cuvine.
  Răsplăteşte pe cei care
  Ne dau astăzi de mâncare.
  Masa o binecuvântă
  Prin puterea ta prea sfântă..

  Doamne să fii lăudat
  Pentru ceea ce ne-ai dat.
  Slavă fie Tatălui,
  Preamărire Fiului,
  Duhului cel sfinţitor
  Slavă-n vecii vecilor.

 18. Reciclare 2007

  Mică recapitulare
  La a noastră reciclare:
  Preoţii cu doctorat
  Trei zile ne-au reciclat.
  Ni s-a spus în prima parte:
  „Dumnezeu e caritate”,
  Cum Papa a afirmat
  În enciclica ce-a dat.
  Se cunoaşte a lui fire,
  Dumnezeu este iubire.
  E valabil doar aşa,
  Nu schimbată ordinea.
  Papa face constatare
  Că-n această lume mare,
  Iubirea e terfelită,
  De-al ei sens foarte golită.
  Morala s-a degradat
  Fiindcă omul nu-i bazat
  Pe valorile creştine
  Ci pe erosul din sine,
  Văzut ca o căutare
  De plăceri şi săturare.
  Iubirea adevărată
  Altfel ne-a fost revelată.
  Ea-i pe chipul lui Cristos,
  Strălucind prea luminos.
  Când vorbeşte de iubire,
  Papa face referire
  La un cânt din poezie
  Din Divina comedie.
  Când ajunge-n paradis
  Dante şi cu Beatris
  Dumnezeu nu e văzut
  De poetul cunoscut.
  Însă tânăra-l priveşte,
  De lumină străluceşte.
  Dante dă de înţeles
  Că el a avut acces
  La lumina cea mai mare
  Doar printr-o mijlocitoare.
  Noi, privindu-l pe Isus,
  Accedem destul de sus,
  La iubirea necreată,
  Veşnică şi revelată.
  Filozofii din vechime,
  Meditând cu profunzime,
  De iubire s-au legat
  Şi treptat au explicat:
  Erosul e tensiune,
  O stare de goliciune
  Ce aşteaptă completare,
  Doar prin altul săturare.
  Termenul „philia” spune
  De altă dimensiune:
  Iubirea de prietenie
  Ce aduce bucurie.
  „Agape” e dăruire,
  Sacrificiu şi slujire.
  Termenii sunt preluaţi,
  De Scriptură integraţi.
  Ozea şi Ezechiel,
  De eros vorbesc niţel.
  „Agape” apare-ndată:
  Iubirea purificată.
  Iubirea-i comuniune,
  După cum Papa ne spune.
  Ceva eros tot rămâne
  Chiar dacă-i comuniune.
  Dumnezeu n-a anulat
  Ce în noi el a creat.
  Dorinţa de completare
  Rămâne în fiecare.
  Am parcurs apoi atent
  „Caritas” ca sacrament,
  Taina care-i celebrată,
  În Biserică lăsată.
  De la sfânta liturghie
  Caritatea ne îmbie
  Să trecem la acţiune,
  Nu doar stând la rugăciune.
  Socialul e o sferă
  Unde creşte noua eră
  De creştini cu dăruire
  Cum Isus a dat pornire.
  Numai o minoritate
  Are bunurile toate.
  Mase mari stau şi aşteaptă
  O lume un pic mai dreaptă.
  Ţări bogate, trebuie spus,
  Sunt departe de Isus.
  Şi mai mult, e o ruşine
  Că acestea-s ţări creştine.
  Peste lume trece val
  Un păcat zis social.
  Cei puternici nu slujesc.
  Pe săraci îi nimicesc.
  Strigătul din Roma vine
  Şi ne-arată ce nu-i bine.
  Nu-i bine pe drum să treci
  Fără ca să te apleci
  Spre omul căzut, lovit,
  Ce aşteapt-a fi-ngrijit.
  Dacă ai sau nu un ban,
  Fii bunul samaritean !
  Gestul tău de caritate
  Fie primul dintre toate !
  Caritatea pastorală
  Nu rămână doar în şcoală !
  Nu iubim în mod abstract
  Ci în practică, în act.
  Cu „Isus din Nazaret”
  Completăm acest subiect.
  E o carte, mult visată,
  De Papa elaborată.
  Scrierea s-a derulat
  După ce s-a constatat
  Că figura lui Isus
  E cam ştearsă în Apus.
  Bultman ne propuse doi :
  Un Isus crezut de noi
  Şi un altul consemnat,
  În istorie plasat.
  Sunt distincţii ce-au stârnit
  Cercetări de lămurit.
  Trebuie însă acceptat :
  Dumnezeu s-a întrupat,
  Şi Isus e Dumnezeu,
  Altfel drumul este greu,
  Nu s-ajunge la liman.
  Cercetarea e în van.
  „Sitz im Leben-ul” propus
  Ne conduce spre Isus.
  Texte scrise într-un stil,
  Ne arată un profil.
  Texte vechi sunt reluate,
  Altfel sunt interpretate.
  Biblia e o comoară
  În lectură unitară.
  Nu-i simplă literatură.
  E o întreagă ţesătură
  Ce descoperă treptat
  Pe cel ce s-a revelat.
  Sunt patru cristologii,
  Preluări, analogii,
  Forme zise literare
  Într-o nouă formulare.
  Cineva ne spune-n plus
  Despre Tora lui Isus.
  Noisner, un rabin vestit,
  Pe Isus l-a învinuit
  Că prezintă propriul eu
  Când spune de Dumnezeu,
  Că sabatul sabotează,
  Familia desfiinţează.
  Felul său l-a speriat
  Şi în cărţi l-a atacat.
  Idei multe sunt ocean
  În simboluri la Ioan:
  Apă vie, apă rece,
  Stătătoare sau când trece,
  Leagăn pentru viaţa toată,
  O putere admirată,
  O putere de temut
  Pe valul necunoscut.
  Ca simbol pentru popor
  E figura de păstor,
  Foarte bine conturată
  În texte de altădată.
  Revenind la timp prezent,
  Ţinem cont de sacrament,
  De pâinea cea consacrată,
  Cum ea este celebrată.
  De la crez pân’ la trăire
  Se cere mereu iubire.
  Pâinea ne transfigurează
  Când frumos se celebrează.
  Cântul cel gregorian
  Cel puţin o dată-n an
  Trebuie pus în valoare
  În a noastră celebrare.
  Dincolo de celebrări
  Ni se cer participări
  La viaţa caritativă
  Într-o nouă perspectivă.
  Se cere organizare
  Într-o nouă structurare.
  O privire în trecut
  Ne ajută foarte mult :
  Cum trăia în caritate
  Cea dintâi comunitate,
  Cum făcea şi împăratul
  Iulian, zis apostatul.
  În final de reciclare,
  Iată şi exorcizare.
  Se vorbeşte şi de cel
  Care-a fost mereu rebel.
  La pupitrul înălţat,
  Iarăşi ni s-a confirmat
  Că Satana are ură
  Pe oameni, fără măsură,
  Pe obiecte şi pe locuri
  Unde-şi face a sale jocuri.
  Intervine cu obsesii,
  Cu tot felul de sugestii.
  Este greu de explicat
  Cine este obsedat,
  Cine este infestat
  Sau doar numai atacat.
  Trebuie colaborare
  Cu cei care au formare
  Şi pot ca să desluşească
  Lucrarea diavolească.
  Sunt lucruri paranormale,
  Dincolo de naturale,
  Sau aversiune clară
  Înăuntru şi-n afară
  Faţă de tot ce e sfânt
  Sus în cer şi pe pământ.
  Exorcismele majore
  Precum şi cele minore,
  Înţelese, explicate,
  Sunt frecvent recomandate.
  Dar reclamă să n-apară
  Fiindcă nu e necesară.

  Pr. Eugen Budău

 19. Răstignit pe cruce

  Refr. Răstignit pe cruce
  În Vinerea Mare,
  Dumnezeu ne-aduce
  Pace şi iertare.

  1.Noi i-am dat din vină
  Condamnarea toată.
  El faţa senină
  Nouă ne arată.

  2. Noi cu bice multe
  L-am plesnit pe spate.
  Gravele insulte
  El le uită toate.

  3. Noi l-am prins în cuie
  Ca să-nţepenească.
  El la cer ne suie
  În slava cerească.

  4.Noi i-am dat amarul
  Din oţet şi fiere.
  El ne dă tot harul,
  A sa mângâiere.

  5. Noi i-am dat coroană
  Spini înfipţi în frunte.
  El ne dă icoană
  Mama sa pe munte.

  Pr Eugen Budău

 20. Pǎstor pe timp de crizǎ

  1.Ai primit pe timp de crizǎ
  O sfinţire ca o vizǎ
  Care este necesarǎ
  Şi în ţarǎ si-n afarǎ.

  2.Ai acces la lucruri sfinte,
  Şi cu ele drag pǎrinte
  Poţi pe mulţi sǎ lecuieşti
  Când au crize sufleteşti.

  3.Este crizǎ de iubire,
  În întreaga omenire.
  Fǎrǎ ajutor divin
  Oamenii rǎmân în chin.

  4.Fondurile monetare
  N-aduc leac şi vindecare
  În acest sector de crizǎ
  Unde-i cea mai mare mizǎ.

  5.Doar cu fonduri de mult har
  Obţinute la altar
  Poţi din crizǎ sǎ-i ridici
  Pe cei care-s inamici.

  6.Poţi s-aduci la împǎcare
  Suflete certate tare,
  Care linişte-au pierdut
  Ce era la început.

  7.Cu tot harul ce ţi-i dat
  Ai în lume de lucrat.
  Şi sǎ ştii cǎ nu-i uşor
  Ca sǎ fii un bun pǎstor.

  8.Mâine pleci cu nou mandat.
  Nu ai multe de luat.
  Doar în mânǎ o valizǎ.
  Eşti pǎstor pe timp de crizǎ.

  Pr. Eugen Budau

 21. Pentru voi

  Pentru voi eu am rămas
  Zi şi noapte, ceas de ceas,
  În biserici, pe altar,
  Ca să fiu al vieţii dar.

  Linişte, linişte e în lăcaşul meu.
  Linişte, linişte, v-aştept mereu.

  Tabernacolul uitat
  Rar de tot e vizitat.
  Stau aici căci vă iubesc.
  Locul meu nu-l părăsesc.

  Mult aş vrea să vă vorbesc,
  Pace să vă dăruiesc,
  Dar prea mulţi nu mă-nţeleg.
  Cu nimic nu se aleg.

  Două mii de ani s-au dus.
  M-aţi lăsat unde m-aţi pus,
  Tot pe cruce răstignit.
  Pentru ce nu m-aţi primit ?

  Pr. Eugen Budău

 22. O, mio caro, bel bambino
  (Pentru Zecchino d’oro -2008)

  Per te ho fatto cielo e mare,
  La terra tutta per amare.
  Per te gli alberi in giardino
  O, mio caro, bel bambino

  Direi, mi scusi, ma tu non lo sai
  Ringraziar’ per tutto quel che hai.
  Direi, mi scusi, ma tu non lo sai
  Ringraziar’ per tutto quel che hai.

  Per te ho fatto i collori,
  I campi verdi e i fiori.
  Per te ho fatto il dolce miele
  Le luminose mille stelle.

  Per te ho messo nel tuo cuore
  La tenerezza dell’amore.
  Per te i canti degli uccelli
  L’arcobaleno su nei cieli.

  Pr. Eugen Budău

 23. Exerciţii spirituale versificate
  ( Luncani 2008)

  Ambientul din Luncani,
  La fraţii carmelitani,
  Ne-a fost dat spre meditare
  Şi spre sfântă exersare.
  Trei zile ignaţiene,
  Ajutor pentru-a discerne,
  Cât mai bine cu putinţă,
  Ce s-a lipit de fiinţă
  Şi ne-a reţinut prea jos
  În urmarea lui Cristos.
  Un verset la început
  Din Apostol cunoscut,
  A rămas la fiecare
  După prima prezentare.
  Cuvinte subliniate,
  Foarte bine remarcate,
  Ne-au deschis porţi în tăcere
  Spre o nouă revedere
  A sufletului în scanare,
  Spre bună orientare.
  Când omul e dezlipit
  De ce nu e rânduit,
  Poate iute să găsească
  Şi apoi să urmărească
  Scopul vieţii stabilit
  De cel care ne-a iubit.
  Prezenţa lui Dumnezeu,
  Sesizată-n propriul eu,
  E un punct de referinţă,
  Profunzime în credinţă.
  Să te rogi cum s-a rugat
  Augustin de altădat’:
  „Doamne, tu, ce eşti de faţă
  Şi prezent în a mea viaţă,
  Mai prezent ca eu în mine,
  Fă-mă conştient de tine” !
  Exerciţii în veghere,
  Având câteva repere,
  Nu reţete de bucate
  În spiritualitate.
  Câteva jaloane-n drum
  Pentru viaţa de acum.
  Metoda ignaţiană
  Îţi descoperă o taină,
  Parcurgând cu-nţelepciune
  Treptele în rugăciune.
  Şapte trepte, prin oprire,
  Te duc la desăvârşire.
  Trupul trebuie oprit,
  Aproape încremenit,
  În poziţie aleasă,
  Cea mai bună, reculeasă.
  Apoi mintea s-o opreşti
  Ca să nu te risipeşti.
  Vorbele din noi să tacă,
  Loc Cuvântului să facă,
  Ce vine din Dumnezeu,
  Creatorul tău şi-al meu.
  O treaptă din cele şapte :
  Oprirea de la păcate,
  Urmată în mod firesc,
  În tot spaţiul sufletesc
  De oprirea ce fereşte
  De tot ce ne-ademeneşte.
  O treaptă numită stazis
  Ne poartă spre anastazis,
  Spre-nviere şi-nălţare,
  Ca rugă de-ncoronare.
  Când prin cruce ne-nsemnăm,
  Multe noi să medităm !
  Acest semn mântuitor
  E de mare ajutor.
  Ne scoate din agitare,
  Din orice condiţionare.
  Gândul e purificat,
  Sentimentul curăţat.
  Ne duce spre contemplare
  Şi o prospeţime mare.
  După ce-am determinat
  De ce Domnul ne-a creat,
  Recurgem la meditaţii
  Ca să facem reparaţii
  La un chip ce s-a uzat
  Înăuntru prin păcat.
  Cunoscând c-avem iertare
  Şi pe veci răscumpărare,
  Medităm mergând mai sus,
  Pătimirea lui Isus,
  Viaţa şi urmarea lui,
  Învierea Domnului.
  Ca şi Paul fulgerat,
  După ce ne-am luminat,
  Ne rămâne de ales
  Încotro avem de mers.
  Numai dac-am întâlnit
  Pe cel ce am prigonit,
  Ajungem cu înlesnire
  La reală convertire.
  Dărâmarea de pe cal,
  Devine ceva real.
  Cât vei sta prea cocoţat
  Şi în şea prea aşezat,
  Nu e chip să întâlneşti
  Pe cel ce îl prigoneşti.
  Doar în colbul drumului,
  Pe calea Damascului,
  Vei afla descoperire
  Şi cale spre mântuire.
  Doar atunci răspunsul clar,
  Vei primi ca mare dar,
  Şi aflând că prigoneşti,
  Poţi ca să te converteşti.
  Vei avea la îndemână
  Cine să te ia de mână,
  Poate aşa din întâmplare,
  Un om simplu, oarecare,
  Anania sau un altul,
  Rânduit de Preaînaltul.
  El, cel simplu, prin cuvinte,
  Lumina-va a ta minte.
  Te va scoate din orbire
  Ca să mergi spre mântuire.
  Vei afla că eşti chemat
  Şi chiar binecuvântat,
  Dinainte rânduit,
  Destinat şi copleşit
  Cu iubirea Domnului
  Pe parcursul drumului.
  Chiar şi crucea cea mai mare
  Va fi binecuvântare.
  Vei afla încetişor
  Cine-i eliberator,
  Şi că Domnu-i sănătate
  Pentru viaţă, pentru toate.
  Câtă vreme e un „azi”,
  Ai grijă să nu recazi,
  Căci uşor vine uitarea
  Cum ţi-a fost eliberarea.
  Şi când vine neputinţa,
  Uiţi uşor făgăduinţa.
  Al tău „azi” e-ntr-un pustiu.
  Ca să poţi rămâne viu,
  Două lupte ai de dus,
  Aşa cum le-a dus Isus :
  Un război interior,
  Pe câmpul ispitelor,
  Şi-un război pe dinafară,
  Când e viaţa mai amară.
  Ca să scapi de amnezie,
  Când păcatul vrea să vie,
  Ai o singură scăpare :
  Anamneza din altare.
  Faptul că eşti liberat,
  Nu e totul aşezat.
  Mai rămâne o întrebare :
  Ce faci după liberare ?
  Problema de repetiţii,
  Zi de zi în exerciţii,
  Nu este de neglijat
  Niciodată, niciodat’.
  Să respiri, nu te opreşti,
  Dacă vrei să vieţuieşti.
  Tot aşa sufletul tău,
  Nu poate scăpa de rău,
  Dacă ar sta neexersat
  Într-un „azi” deplin uitat.
  Trecând zilnic peste prag,
  Te afli-n areopag,
  Ca şi Paul într-o piaţă.
  Mărturie dai de viaţă.
  Nu-i un lucru accesoriu,
  Un adaos provizoriu.
  E mai mult, e o chemare,
  E vocaţie în care
  Rolul tău e pentru toţi,
  Ca să-i mântuieşti cum poţi.
  Adevăru-i căutat
  Şi de omul învăţat,
  Şi de cel ce stă pe stradă,
  Într-o piaţă, să te vadă,
  Şi de omul ce se minte
  Cu idolii dinainte.
  Tu le-arăţi calea cea dreaptă,
  De vorbeşti de judecată,
  Şi dacă vorbeşti frumos
  De-nvierea lui Cristos.
  Poate, dintr-un grup, doar trei
  Vor afla ce mult le vrei
  Binele şi fericirea.
  Alţi-n schimb, întorc privirea
  Şi-ţi vor spune vorba plată:
  Te-ascultăm noi altădată.
  Meditând la a ta chemare,
  Vei fi într-o căutare,
  Suspinând în cort trupesc,
  Aşteptând pe cel ceresc.
  Însă-i bine să mai ştii
  Că tu eşti printre cei vii
  Tabernacol locuit
  De cel care te-a sfinţit.
  E însuşi Cristos în tine,
  Când e greu şi când e bine.
  Îmbrăcat cu veşnicie
  Încă din copilărie,
  Poţi spune că-n al tău eu
  Locuieşte Dumnezeu.
  În această perspectivă,
  Viaţa ta mereu activă,
  Va-nsemna lucrare-n doi
  Pentru oamenii cei noi.
  Paul astfel a simţit
  Şi-a fost zilnic fericit.
  „Nu mai trăiesc eu”, spunea;
  „E Cristos în viaţa mea”.
  Într-o astfel de simţire,
  Găseşti chei de fericire:
  Cheia teologică
  Şi cea cristologică,
  Cheia Duhului ce vine,
  Când se roagă cu suspine,
  Cheia cea eclezială,
  Bună fără îndoială;
  Cunoscând că ce jertfeşti,
  Pentru alţii foloseşti.
  Acţiunea ta morală
  E o cheie capitală.
  Viaţa apostolică
  Şi eshatologică
  Conturează a ta vestire,
  Cheie pentru fericire.
  Când urci treapta la altar,
  Să consideri mare har.
  Celebrând Euharistia,
  Să ai toată bucuria !
  Să consideri ca şi cum
  Ar fi prima pe-al tău drum,
  Sau că-i ultima din viaţă,
  Singura, a ta speranţă.
  Prin această liturgie
  Te păstrezi în ierarhie.
  Mintea va liturghisi,
  Inima se va jertfi.
  Cort sau casă, parohia !…
  Ce contează-i Parusia,
  Cel ce vine în mister,
  Aducându-ţi al său cer.
  Prins în evanghelizare,
  Ţi se cere proclamare,
  Dar şi viaţă austeră,
  Cum era în altă eră
  Un Ioan Botezătorul,
  Ce chema la el poporul
  Cu putere şi elan,
  Predicând lângă Iordan.
  Să acorzi prioritate
  În a ta activitate,
  La mai multă îndurare,
  Când eşti într-o convocare,
  Cum Isus stătea la masă
  Cu femeia păcătoasă
  Sau cu vameşi mărginaşi,
  Cunoscuţi ca şi pungaşi.
  O atracţie, părinte,
  Poţi s-o faci fără cuvinte.
  Viaţa ta caritativă
  Va fi sigur atractivă.
  Va fi o iradiere
  Ca-n noaptea de înviere,
  Când lumina se împarte
  De la tine mai departe.
  Poţi fi ca un aluat
  În făină ne-ncetat.
  Tu şi cu comunitatea
  Veţi schimba societatea.

  Pr. Eugen Budău

 24. Doamne ai murit pe cruce

  1.Doamne ai murit pe cruce
  De păcate ne-ai iertat..
  Şi cu mare îndurare
  Pe noi ne-ai răscumpărat.

  2. Pe tâlharul cel din dreapta
  Cu iubire l-ai privit.
  Şi pentru o scurtă rugă
  Tu în ceruri l-ai primit.

  3. Pentru lumea adunată
  Ai strigat: „Vă iert mereu !
  N-am să pot urî vreodată
  Pentru că sunt Dumnezeu”.

  4.Coasta ta de-acum rănită
  Este semnul c-ai deschis
  Pentru oameni totdeauna
  Porţile la paradis.

  5. Din adâncuri se ridică
  Glasul celui păcătos.
  Stă sub crucea ta cu lacrimi.
  Vrea un suflet sănătos.

  6. Lângă cruce vine-o mamă
  Ce copilul şi-a-ngropat.
  Numai tu o iei în seamă,
  Mângâi cu adevărat.

  7.Cu coroana ta pe frunte
  Eşti un Rege-nvingător.
  Doar din sângele ce curge
  Tu dai viaţă tuturor.

  8. Tu ne-ai smuls din gheara morţii
  Şi de lanţuri ne-ai scăpat.
  Numai tu ne dai putere
  De-a trăi cu-adevărat.

  Pr. Eugen Budău

 25. Concluzii la sfinţirea caselor
  („Sf. Cruce” Bacău – 2008)

  Iarăşi v-am sfinţit
  Cum s-a cuvenit
  La-nceput de an
  Cum a fost în plan.
  Cei mai mulţi aţi fost
  Pregătiţi, la post.
  Frumos v-aţi rugat
  Şi ne-aţi ajutat.
  Aţi dat şi simbrie
  Pentru parohie
  Şi la seminar
  Câte un dolar.
  Cei ce-aveaţi în plus
  Aţi dat lui Isus
  Bani de construit
  Turnul cel vestit.
  Gând de mulţumire
  Şi de preţuire
  De la noi primiţi
  Fiindcă ne iubiţi.
  Ştim că este greu
  Să aduni un leu,
  Să stai la străini
  De dor să suspini.
  Să transpiri pe faţă
  Pân’ aduni bani gheaţă;
  Pe cei dragi să-i laşi
  Pe-ai tăi copilaşi,
  Sau aici în ţară
  Din zori până-n seară
  Să munceşti trudit,
  Prea puţin plătit.
  Noi nu am uitat
  Câte-am observat.
  Acum în cuprins
  În vers le-am atins.
  Prima dintre toate:
  Pe la opt jumate,
  Într-o dimineaţă
  Cu spumă pe faţă
  Un domn a sărit
  De la bărbierit
  Şi-a deschis îndat’
  Când noi am sunat.
  Spuma s-a topit
  Până am ieşit.
  La altul în drum
  Camera cu fum
  Şi mâncare arsă
  Ce n-a fost întoarsă.
  Era un bărbat
  Singur, ne-nvăţat
  La bucătărie
  Căci a lui soţie
  De mult la Torino
  Coace andantino
  Cu toată credinţa
  Spagheti şi pizza.
  Un parchet umflat
  De la inundat
  A dat mult necaz
  Sus la un etaj.
  Am stat ca pe deal
  Privind în aval
  Toţi în rugăciune
  Pentru iertăciune
  Şi pentru-mpăcare
  De la inundare.
  Un domn cu ambiţie
  Făcea opoziţie
  În uşă proptit
  Şi nu ne-a primit.
  Prins de tulburel
  Ameţit niţel
  Într-o zi de joi
  Se certa în toi
  Cu nevasta-n hol
  Şi-am făcut ocol.
  Un câine-a venit
  Şi el la sfinţit.
  Ni s-alăturat
  Unde am intrat.
  Era un Grivei
  De sus, de la trei.
  A stat cât a stat.
  Cu noi a plecat
  Şi ne-am despărţit
  Când s-a potrivit.
  Un regret amar,
  Ce e drept cam rar,
  Ni s-a prezentat
  Pe unde-am umblat.
  Oameni s-au găsit
  Care-au şoşotit
  Şi au spus-o clar:
  Turnu-i în zadar.
  Ce ne trebuia
  La aşa ceva
  Turn să mai zidim
  Bani să cheltuim ?
  Mai bine-ar fi fost
  Şi cu mai mult rost
  Poate-o grădiniţă
  Pentru-a lor fetiţă.
  O aşa idee
  Spun eu că-i atee.
  Numai în trecut
  Aşa s-a făcut.
  Doar cei comunişti
  Au fost anticrişti
  Şi nu au lăsat
  Turnuri de-nălţat.
  Omul credincios
  Este bucuros
  Turnul să-l zidească
  Spre slava cerească.
  Catedrale vechi
  Sunt fără perechi,
  Semne de credinţă
  Şi de biruinţă.
  Asta exprimăm
  Când noi înălţăm
  Turnul ca săgeată,
  Cu crucea înaltă.
  Fără îndoială
  Nu e nici o fală.
  Vrem doar lui Isus
  Ce ne cheamă sus,
  Să-i dăm preamărire
  Prin aşa zidire.
  Nu eşti bucuros ?
  Nu ţii la Cristos
  Şi nici la cei care
  Vor a lui lucrare.
  Ce faci doar cu şcoală
  Fără catedrală ?
  Sau cu grădiniţă
  Fără de credinţă ?
  Vor fi ca roboţi
  Ai tăi strănepoţi,
  Necrescuţi în har
  Pe lângă altar.
  Nu-i suficientă
  Minte excelentă.
  E mai de dorit
  Sufletul cinstit,
  Omul iubitor
  De Mântuitor,
  Omul înălţat
  Şi edificat
  Pe o temelie
  De credinţă vie.
  O mamă plângea
  Şi ne povestea
  Cum credinţa fetei,
  A Elisabetei
  Parc-a dispărut
  În necunoscut.
  Dusă la Madrid
  Cu-al său Ioanid
  De slujb-a uitat
  Şi-a pus la spălat
  Rufe în căldare
  Chiar de sărbătoare.
  Altceva mai bun
  În zi de Crăciun
  Nu ar fi găsit
  De s-ar fi gândit.
  Alta mi s-a plâns
  Pentru că am strâns
  Bani pentru pavele,
  Curte de cinci stele.
  Când era zăpadă
  Aici în ogradă
  A alunecat
  Şi jos a picat.
  Cotul şi-a julit
  Şi a suferit.
  Dacă sub pingea
  Nu era pavea
  Nu ar fi căzut
  Aşa a crezut.
  Susţinută-n tocuri
  Ea preferă hopuri
  Nu plăci netezite
  Bine lustruite.
  Ni s-a sugerat
  Ca la colectat,
  Când e liturghie
  Pentru parohie
  Să vină prin spaţii
  Din faţă bărbaţii
  Fiindcă deranjează
  Când se colectează
  Venind de la spate
  Pe neobservate.
  Dintr-un buzunar
  Cineva în dar
  Foarte inimos
  O reţet-a scos
  În loc de trei lei,
  Dând-o lui Andrei,
  Fiindc-a fost surprins
  Cu coşul întins.
  Tot o sugerare
  Pentru difuzoare:
  „Iarna sau în vară
  Să meargă şi-afară !”
  Aşa ne-a rugat
  Un tânăr bărbat.
  O boală mai grea
  Nu-l lasă să stea
  Prea înghesuit
  Neaerisit.
  Noi am reţinut
  Ce e de făcut.
  Toate ce ne-aţi spus
  În caiet le-am pus
  Şi o să-ncercăm
  Să mai corectăm
  Unde-i cu folos
  Pentru credincios.
  Uneori discret
  Pentru internet
  Am recomandat
  De vizionat
  Ce e bun, plăcut
  Şi recunoscut
  De mulţi ca valoare
  Şi edificare.
  Copiii plecaţi
  Pe net sunt sunaţi
  De ambii părinţi
  Ce-i vor mai cuminţi
  Prin lumea străină
  Şi plină de vină.
  Acest interes
  S-aducă succes
  În viaţa curată,
  De mulţi prea uitată.
  O mică observare :
  E creştere mare
  În număr de câini.
  Copii mai puţini.
  Papagali şi pisici
  Se-adună şi-aici.
  Formând la un loc
  Familia-n bloc.
  Creştinii vorbesc
  Cu neamul câinesc
  Şi cel de felină,
  Crescut în lumină,
  Crescut la oraş
  Ca un copilaş.
  Ar fi necesar
  Chemării un har,
  Să daţi ce-aţi primit,
  Un dar gratuit,
  O viaţă în plus
  Iubind pe Isus.
  În ton de iubire
  Sfârşind o sfinţire
  Dorim împreună
  O viaţă mai bună
  În comunitate.
  Multă sănătate !
  Pr. Eugen Budău

 26. Concluzii la sfinţirea caselor

  Mai rapid sau mai agale
  Am umblat destul pe cale
  Să sfinţim în lung şi-n lat
  Pe cei ce ne-au aşteptat,
  Pe la blocuri şi la case
  La persoanele rămase.
  Mare-a fost însă surpriza
  Că mulţi şi-au făcut valiza
  Şi în lume s-au tot dus.
  Acum, iei de unde nu-s.
  Stai şi suni la interfon,
  Dar degeaba, nea Ion
  A plecat cu-a lui soţie,
  Numai Dumnezeu mai ştie
  Prin ce ţară-ndepărtată
  Pentru o mai bună plată,
  Pentru-n trai cum se cuvine,
  Ca s-o ducă mult mai bine.
  Tot spunea cândva nevasta :
  „Măi bărbate, viaţa asta,
  Fără bani şi la cutie
  Să ştii că nu-mi place mie.
  Uite, vezi, vecinul tău
  Are casă la Durău.
  Şi maşină, ce maşină
  Şi-a luat dintr-o chenzină.
  Numai noi să stăm pe scară
  Fără să plecăm afară ?”
  Şi ca păsări migratoare
  Au plecat în larga zare.
  Au fost scări unde-am urcat
  Şi pe nimeni n-am aflat.
  Cinci familii afişate
  Erau de mult timp plecate.
  Chiar în ziua de sfinţire
  Era mare pregătire
  La câţiva nerăbdători,
  Cu valizele pe scări.
  I-am întors din drum chiar eu.
  I-am sfinţit. Mi-au dat un leu.
  Şi pe fişă am notat
  Că şi dânşii au plecat.
  Unul mi-a cerut iertare :
  „Şi noi suntem de plecare.
  Mă iertaţi, carnea-i pe foc !”
  Şi-a sărit din al său loc,
  Mergând la bucătărie
  Din a lui sufragerie,
  După ce a spus „Amin”,
  Cum încheie un creştin.
  M-a lăsat cu cel mai mic
  Pentru-a discuta un pic.
  „Unde-i mama ? E plecată ?”
  „N-am văzut-o niciodată.
  Când eram mai mic în faşă
  M-a lăsat cu a mea naşă.
  Nici nu ştiu dacă mai vine
  Ca să mă crească pe mine.
  Se-ngrijeşte de bătrâni
  Şi de doi sau patru câini
  La familii mai bogate
  Acolo-n străinătate.”
  Mi-am dat seama de îndată
  Cum poate fi viaţa ratată
  Şi căminul de iubire
  Pustiit de despărţire.
  Este criză declanşată
  De o ţară ruinată.
  Nu-nţeleg cum noi plecăm
  Şi apoi îi invităm
  Pe alţii să vină-n ţară,
  Chinezoaice bunăoară,
  Să lucreze cu trei ace
  Ceea ce şi noi am face.
  E o modă să te duci
  Unde vezi şi unde-apuci.
  Stânga, dreapta-n orice zare
  Fiindcă e globalizare.
  O problemă nu-i plecatul
  Ci finalul, dezbinatul.
  Lipsa de protectorat
  Pentru cei ce i-ai lăsat.
  Lipsa de afecţiune,
  Părăsit de rugăciune,
  Creştere necontrolată
  Şi pentru băiat şi fată.
  Nu-ţi dă nimeni garanţie
  Că-ţi vor face cinste ţie
  Prin purtarea lor acasă
  Când mustrarea ta nu-i deasă.
  Un tânăr cu uşurinţă
  Mi-a spus că n-are credinţă,
  Cum Biserica propune
  Şi cum crede multă lume.
  Are doar un crez al său
  Într-un spirit foarte rău
  Pe care îl cheamă-n şoapte,
  La ore târzii în noapte.
  Satanismul stăpâneşte
  Pe cel ce păcătuieşte,
  Iar credinţa cea curată
  I se pare perimată.
  O mamă nu s-a sfiit
  Şi mult a istorisit
  Despre fiul ei mai mare
  Care n-are comportare
  De un om normal, atent,
  Care s-a înrăit recent,
  Prins în găşti cu derbedei,
  Stând în noapte pân’ la trei,
  Între blocuri cu cei care
  Deranjează foarte tare
  Printr-o zarvă ce nu lasă
  Să adoarmă cei din casă.
  Stilul vieţii e schimbat
  Multe s-au cam degradat.
  Păcate se afişează.
  Mulţi nu se mai ruşinează.
  Concubinii îţi zâmbesc
  Şi nu se căsătoresc.
  Motivează că n-au bani
  Şi trăiesc aşa de ani.
  Eu vă spun : Căsătoria
  Nu-i mai scumpă ca simbria.
  Se poate-ncheia îndată,
  Dacă vreţi chiar fără plată.
  Dar l-e greu să facă pasul.
  N-au găsit încă nici naşul.
  Şi aşa în aşteptare
  Vor nunti cu fiul mare.
  Noi persoane-am întâlnit
  Care de mult n-au venit
  Pe la slujbe şi spovadă,
  Sufletul curat să-şi vadă.
  Unii chiar s-au supărat,
  Pentru ce i-am întrebat,
  Dacă vin la liturghie
  Aşa cum mi-ar place mie.
  Crucifix, icoane sfinte
  Au lipsit ca şi-nainte
  Pe pereţi la răsărit
  Pe unde am mai sfinţit.
  Un tablou cu trei căţei
  Domina casa la ei.
  Unul viu era-ncuiat
  Într-o baie, şi-a lătrat.
  Grija pentru animale
  Nu e rea, dar la matale,
  A luat locul la copii
  Ce puteau să fie vii
  Şi coroană pentru tine
  Dacă judecai mai bine.
  N-a fost an ca să nu fie
  În această parohie
  Şi persoane adormite
  Când voiam a fi sfinţite.
  Pe la nouă dimineaţa
  Încă nu-şi spălară faţa,
  Şi în prag când apăreau
  Scuze multe aduceau.
  Unul a oftat din plin
  Şi mi-a spus ca să revin
  Pe la unu, pe la două :
  „Fiindc-aşa ne place nouă.”
  Am venit a doua oară
  Şi am stat în cap de scară
  Până ce s-a aranjat
  Pentru binecuvântat,
  Trei minute sau mai bine
  Pân’ a spus: „Intraţi la mine”!
  Unii au deschis îndată
  Având pe hol o găleată
  Sau lighean pentru spălat.
  Şi patul nearanjat.
  „Asta este, m-aţi surprins”
  Spune omul roşu-ncins.
  Însă eu nu l-am mustrat
  Fiindcă-n casă m-a lăsat.
  I-am dat binecuvântare
  Şi-o icoană mult mai mare.
  Unii nu s-au dezlipit
  De computerul iubit.
  În odaia-alăturată
  Prin uşa un pic crăpată
  Se vedea destul de net
  Tânărul pe internet,
  Care refuza să vină
  Să se roage la lumină.
  Trei minute şi jumătate,
  Tinere de facultate,
  Nu erau un timp pierdut
  Şi succes ai fi avut
  Cu o notă mult mai mare
  La a ta examinare.
  Sper ca data viitoare
  Să ai multă luminare
  Când iarăşi voi reveni
  Pentru a te întâlni.
  Tuturor ce-aţi fost dispuşi
  Şi-aţi dat drumul larg la uşi,
  Să vă fie permanent
  În casă Domnul prezent
  Şi cu a sa ocrotire
  Să trăiţi în fericire.

  Pr. Eugen Budău

 27. Ce plăcut e lângă tine !

  Ce plăcut e lângă tine
  Doamne, fiindcă ne iubeşti.
  Numai ţie se cuvine
  Peste toate să domneşti.

  1. Tu ne-ai dat de toate, Doamne, Doamne, fiindcă ne iubeşti.
  Ne-ai dat frumuseţe, Doamne, Doamne, fiindcă ne iubeşti.

  2. Ne-ai dat ape limpezi, Doamne, Doamne, fiindcă ne iubeşti.
  Ne-ai dat cer şi stele, Doamne, Doamne, fiindcă ne iubeşti.

  3. Ne-ai dat nori şi soare, Doamne, Doamne, fiindcă ne iubeşti
  Ne-ai dat noaptea luna, Doamne, Doamne, fiindcă ne iubeşti.

  4 Ne-ai dat grâu în lanuri, Doamne, Doamne, fiindcă ne iubeşti.
  Ne-ai dat vii pe dealuri, Doamne, Doamne, fiindcă ne iubeşti.

  5. Ne-ai dat flori şi pajişti, Doamne, Doamne, fiindcă ne iubeşti.
  Ne-ai dat cânt de păsări, Doamne, Doamne, fiindcă ne iubeşti.

  6. Ne-ai dat râu şi mare, Doamne, Doamne, fiindcă ne iubeşti.
  Ne-ai dat peşti în ape, Doamne, Doamne, fiindcă ne iubeşti.

  7. Ne-ai chemat la viaţă, Doamne, Doamne, fiindcă ne iubeşti.
  Ne-ai salvat de rele, Doamne, Doamne, fiindcă ne iubeşti.

  8 Tu ne-ai dat iertare, Doamne, Doamne, fiindcă ne iubeşti.
  Ne-ai dat pâinea vieţii, Doamne, Doamne, fiindcă ne iubeşti.

  Pr. Eugen Budău

 28. Ce mai puteam să fac ?

  Ce mai puteam să fac
  Şi n-am făcut ?
  Hai, spune tu acum,
  Nu sta tăcut !

  Ţi-am dat cer, pământ şi apă,
  Toată lumea să încapă.
  Ţi-am dat pomii toţi în floare,
  Paradisul în culoare.

  Ţi-am dat rouă, dimineaţa,
  Răsăritul, toată viaţă.
  Ţi-am dat roade în grădină,
  Asfinţitul, luna plină.

  Ţi-am dat fagurii cu miere,
  Daruri multe şi plăcere.
  Ţi-am dat gustul şi savoare,
  Pâinea vieţii de mâncare.

  Ţi-am dat dorul şi iubirea,
  Gândurile, amintirea.
  Ţi-am dat ochi să vezi în zare,
  Râs şi zâmbet cu candoare.

  Ţi-am dat raiul, veşnicia,
  Împlinirea, bucuria.
  Ţi-am dat slava şi ştiinţa,
  Universul şi fiinţa.

  Pr. Eugen Budău

 29. Calea crucii la români

  Doamne-ai mers tot înainte,
  Eu pe drum am mai rămas.
  M-am pierdut printre cuvinte
  Şi n-am mers cu tine-n pas.

  Ce să spun…. Am stat în vale,
  Pe când tu urcai mai sus.
  Era plâns şi era jale
  Pentru moartea ta Isus.

  Tot convoiul în mişcare
  După tine se grăbea.
  Eu priveam în altă zare,
  Pe când mama ta plângea.

  N-am sărit ca Veronica
  Să-ţi şterg chipu-însângerat.
  M-a ţinut departe frica
  Pentru-a nu fi observat.

  Nici ca Simon muncitorul
  N-am fost pus să te ajut.
  Nu eram eu lucrătorul
  Care te-aş fi susţinut.

  Lângă inima străpunsă,
  Care sânge a vărsat.
  Cupa mea n-a stat întinsă
  Şi iubirea n-am păstrat.

  Pr. Eugen Budău

 30. Ca un străin

  1.Ca un străin grăbit spre alte zări
  La tine vin din depărtări.
  Împovărat de drumul străbătut
  Tu m-ai luat drept cunoscut.

  Refr.
  Isuse-al meu, Om Dumnezeu,
  Tu eşti prezent în sacrament.
  Însingurat, mereu uitat,
  Stai pe altar izvor de har.

  2.L-acest popas de tine aranjat,
  Eu am rămas de m-ai chemat.
  Am să-ţi vorbesc de viaţa mea cum sunt,
  Cât zăbovesc în templul sfânt.

  3.E liniştit lăcaşul tău curat.
  Tu răstignit stai nemişcat.
  Pentru cei mulţi iertare dobândeşti
  Şi ne asculţi când ne primeşti.

  Pr. Eugen Budău

 31. Ave, Ave, o Maria !
  (Pentru Zecchino d’oro- 2008)

  Ave, Ave,o Maria !
  Cantan’ gli angeli lassú.
  Ave, Ave, o Maria !
  Sei la Mamma di Gesǔ.

  1. Quanto splendore
  Nel tanto amore !
  Il cielo e
  Dove ci sei te.

  2. Mazzo di fiori,
  Di tanti colori,
  Racogliero
  E ti donero.

  3. La mia gioia
  Fine non avra,
  Perche Gesŭ
  Lo hai portato tu.

  Pr. Eugen Budău

 32. Ave Sfântă Marie

  Ave Sfântă Marie !
  Tu dai azi bucurie
  Celor care te cheamă
  Cu numele de Mamă.

  Ave, ave,
  Ave, ave !

  Ave Sfântă Fecioară,
  Floare de primăvară !
  Tu eşti fără de pată,
  O, Maică Preacurată.

  Ave Sfântă Regină !
  Revarsă-ne lumină
  Şi dă-ne a ta povaţă,
  Cum să trăim în viaţă !

  Ave Sfântă Crăiasă,
  A Duhului mireasă !
  Mereu vei fi iubită,
  De oameni preţuită.

  Pr. Eugen Budau

 33. Anul Bibliei
  (Rezumat prezentat
  la şedinţa decanală)

  După cum e cunoscut,
  Mai de mult s-a început
  Şi cu fast s-a declarat
  An liturgic dedicat
  Scrierilor neuitate,
  Bibliei , o Sfântă carte.
  La altar, lângă altar
  Întronată cu mult har,
  Cartea noi am remarcat
  Cu teme de catehizat.
  Omilii obişnuite
  Au fost şi ele bine-venite,
  Completând ce s-a impus,
  Teme venite de sus,
  De la grupul cel mai tare
  Pentru evanghelizare.
  Cei mai mici sau în etate,
  La oraşe şi la sate,
  Special s-au adunat
  La ora de catehizat.
  Celebrările au fost
  Cu mult fast şi cu mult rost.
  Din Scriptură s-au citit
  Psalmii ce s-au potrivit,
  Sau texte apreciate
  Mai bine de noi gustate.
  Parohii au promovat
  Şi în grup au exersat
  Breviarul cu cei care
  Sunt doar laici ca şi formare.
  „Lectio divin’”apoi
  S-a ţinut în zi de joi.
  Ca bună iniţiativă
  Pentru-a noastră perspectivă
  S-au ţinut şi Exerciţii
  Şi ni s-au găsit soluţii
  Din aceeaşi Sfântă Carte
  Cu teme puse aparte
  De preoţi mai aşezaţi,
  Bine spiritualizaţi.
  Au fost şi cărţi publicate
  Cu citate integrate,
  Sau cele ce s-au tradus
  Despre viaţa lui Isus.
  Pe un sit în dieceză,
  Orice fel de cateheză
  Se găsea la îndemână
  În oricare săptămână.
  S-a pus bine în lumină
  „Dei Verbum” ce animă
  Viaţa celor care speră
  Să zidească nouă eră,
  O lume încreştinată,
  Nu doar simplu informată.
  Din Scripturi s-au prezentat
  Mari figuri ce-s de urmat.
  Lista de persoane sfinte
  Ce-au trăit mai înainte,
  De la Noe, Abraham,
  Până la Iosif, Ştefan,
  A fost cu mult interes,
  Pentru suflete progres.
  S-a gândit şi-n Vatican
  Pentru-a dedica un an,
  Precum noi am consacrat,
  Bibliei ce-am întronat.
  Şi aşa s-a prelungit
  Timpul ce l-am dăruit
  Cărţii mari care ne este
  Fundament la orice veste.
  Însă nu s-a încheiat
  Iarăşi s-a mai dedicat
  Înc’un an ce va să vină,
  Tot pentru Cartea divină.
  Vor avea prioritate
  Textele din Sfânta Carte,
  Ce familii ne arată
  Care au viaţa curată.
  Trebuie subliniat
  Cel care a inventat
  Şi care-a instituit
  Forma sfântă de iubit,
  Primul cuplu pe pământ
  Cu un scop nobil şi sfânt.
  Noi care suntem păstori
  Sau cei ce-s animatori,
  Vom avea la îndemână
  Texte care-au să propună
  Anumite cateheze
  Cu pilde în paranteze,
  Despre mari iubiri, dureri,
  Despre soţi şi mângâieri
  Despre David, Betsabea,
  Despre Gomer şi Osea,
  Despre Sara Şi Tobia,
  Despre Acvila, Priscila,
  Despre cupluri neuitate
  Bine exemplificate.
  Sunt exemple din trecut
  Însă au un conţinut
  Ce surprind pe a lor filă
  Lucruri bune în idilă,
  Sau ce nu-i de promovat,
  Sau deloc nu-i de urmat.
  Instrumente potrivite
  Ne sunt mereu oferite
  Din Scriptura meditată
  Cum Conciliul ne-o arată.
  Dorinţa de unitate
  Ne-o oferă Sfânta Carte.
  Trebuie să spunem clar:
  Unitatea este dar,
  Care vine din iubire
  Şi din viaţa de sfinţire.
  Dumnezeu aşa gândise,
  Când un cuplu stabilise,
  Când l-a plămădit pe om
  În grădină lângă pom.
  Cu multă bunăvoinţă,
  Şi cât este cu putinţă,
  Din izvorul Sfintei Cărţi
  Vom scoate acele părţi
  Care dau bună povaţă
  La familie în viaţă.
  Doar Cuvântul inspirat
  Va-nălţa neîncetat
  Casele bine zidite
  De furtuni nebiruite.
  Tot la anul se propune
  Aşa cum Papa ne spune,
  Un an biblic paulin
  Fiindcă lui i se cuvin
  Zilele de sărbătoare
  La cei 2000 mii de ani se pare
  De când s-a născut la Tars
  Saul pe pământul ars.
  Convertirea sa la vreme
  Ne va oferi în scheme
  Temele de predicat
  Pentru lumea în păcat.
  Rolul său prioritar
  În spaţiul comunitar
  Ne va da mult de gândit,
  Multe de înfăptuit.
  Văzându-l cum el se zbate
  Pentru marea unitate,
  Vom putea să reflectăm
  Şi pe mulţi să îndemnăm
  Să trăiască-n armonie,
  Ca izvor bucurie.
  Având asta în bagaje,
  Se propun pelerinaje,
  La Corint şi la Efes
  Pe unde Saul a mers,
  Pe unde a predicat,
  Şi pe unde a mai stat.
  Ca şi el între popoare
  Să găsim la fiecare
  Modul cel mai potrivit
  Şi cuvântul iscusit
  Să-l vestim azi pe Cristos
  Mai plăcut şi mai frumos.

  Pr. Eugen Budău

 34. Vizantea anilor 80

  Patru ani, doar un mandat,
  Paroh la Vizantea-am stat.
  Când numirea am primit,
  Toată noaptea n-am dormit.
  Era poate prea devreme
  Ca şi paroh să mă cheme.
  Nici doi ani de preoţie
  Şi-am primit o parohie.
  M-am uitat pe hartă-ndată
  Să văd satul de s-arată.
  M-am înseninat la frunte
  Când văzui că e la munte.
  Un coleg de-al meu Andrei,
  Zis pe nume şi Matei,
  M-a adus el cu maşina
  Eu plătindu-i doar benzina.
  Am sosit în Postul Mare,
  Dar zăpada era mare.
  Dacia cu greu urca
  Uneori mai derapa.
  Aţi împins câţiva din voi
  Să nu plece înapoi.
  Nici eu nu m-aş fi întors
  Tot veneam aici, pe jos.
  Misiunea era clară,
  Să ajung până spre seară.
  „Bun venit la noi părinte”
  Au fost primele cuvinte.
  Şi-a fost bine, spun mereu,
  Mulţumesc lui Dumnezeu.
  M-aţi văzut cam slab la faţă
  Şi-aţi venit întâi cu-o raţă,
  Apoi două, trei sau zece,
  C-acest paroh să nu plece.
  Şi pâine din brutărie
  Mi-aţi dat repede şi mie.
  Şi morarul a venit
  Cu un sac la asfinţit
  Cu făina cea mai bună
  Să mi-ajungă pentr-o lună.
  Era multă dărnicie
  În vremea de sărăcie.
  Am stat şi m-am întrebat
  Oare cine v-a-nvăţat
  Ca să ţineţi la părinte
  Şi la lucrurile sfinte
  În acest sat ani şi ani,
  Filială la Focşani.
  În arhiva cercetată
  Am găsit răspuns îndată.
  Unii sunt aici de faţă
  Alţii sunt în altă viaţă.
  Şi privesc noua zidire
  La Vizantea Mănăstire.
  Patru ani, aproape-ntregi
  Amintiri tot să culegi….
  După Paşti am cumpărat
  Praf de piatră, alb curat,
  Ca lăcaşul cel zidit
  Să fie şi tencuit.
  Calea Crucii proiectată
  A fost şi ea demarată.
  La altar, încet, încet.
  Dom’ Chiriţă-a pus parchet.
  Balustrada-n fier forjat
  Moroş a realizat.
  Şi poarta la parohie
  Cu modele pe tăblie
  A fost tot în planul lui
  Cu simbolul Domnului.
  Cercul în pătrat cuprins
  Este Domnul neînvins
  Care poartă ne-a deschis
  Pentru noi spre paradis.
  Ne-am gândit toţi împreună
  Că nu-i apă în fântână
  Şi pe coastă, sus pe deal
  Am săpat iute canal
  Ca izvoare să captăm
  Şi să nu mai însetăm.
  Un bazin sus în livadă
  Aduna apa-n cascadă.
  Noaptea toată se umplea
  Ca s-avem ziua ce bea.
  Cine azi mai ţine minte
  Cum mergea ieri un părinte
  Pe-a lui Nicu motoretă
  Stând ascuns sub o caschetă
  Pân’ la Panciu şi-napoi,
  Sărind gropi sau prin noroi ?
  Era viaţă ideală
  Cu oraşul filială.
  Strugurii frumoşi din vie
  Erau pentru parohie.
  Drumul deci avea valoare
  Şi uitai de zdruncinare.
  Pentru mine, acest sat,
  A fost locul inspirat
  Unde cântece-am compus
  Meditând la cel de sus.
  Era semn de fericire
  Şi adâncă mulţumire.
  Slujbele frumoase toate
  Mi-au plăcut numai cântate.
  Cu copiii pe tăpşan
  Jucam fotbal an de an
  Şi-i chemam la cateheză
  Cu cântări în paranteză.
  Unii au făcut progres
  La chitară mai ales.
  Într-o zi organizaţi,
  La bolnavii vizitaţi
  I-am pus pe copiii să cânte
  Din cântările lor sfinte.
  Cei aflaţi în suferinţă
  Se-ntăriră în credinţă.
  Şi cu lacrimi mulţumiră
  Pentru cei care veniră.
  Cei de la securitate
  Vedeau rău aceste toate.
  Sub regim totalitar
  Nu voiau atâta har.
  Dar în suflet, ştiam eu,
  Că învinge Dumnezeu.
  Patru ani s-au dus îndat’
  Cu numire am plecat
  Tocmai pe la Timişoara
  Să cunosc mai bine ţara.
  Era toamnă, cam târziu,
  Douăzeci noiembrie, ştiu,
  Şi regrete mari au fost,
  Însă toate sunt cu rost.
  Iată, azi, cu bucurie,
  Vă revăd în parohie,
  În acest lăcaş frumos
  Consacrat pentru Cristos.

  Pr. Eugen Budău

 35. VINE PAPA-N ROMÂNIA

  Decebal stă cu făclia,
  Aşteptând în România
  Primul Papă, peste an,
  Trecând Podul lui Traian.

  Fără care de război
  Va veni Papa la noi
  Şi va spune : “Pace vouă !”
  La biserici, amândouă.

  Va veni s-asculte dorul,
  Ce ţâşneşte ca izvorul,
  De-a fi una în credinţă,
  Cât mai grabnic cu putinţă.

  Va veni spre unitate.
  Clopotele le vom bate
  Şi va fi o sărbătoare
  Ce nu poate fi mai mare.

  Va veni, mâna vom strânge;
  Ce-a fost rău, greşeli, vom plânge.
  Vom fi iară[i împreună
  Pe corabie-n furtună.

  Va veni. E o speranţă.
  Va cădea orice distanţă.
  Va veni căci suntem fraţi
  Şi noi cei de sub Carpaţi.

  Pr. Budău Eugen

 36. Valul mării

  Valul mării se ridică
  Peste ţărm ca niciodată.
  Mamă cât îmi e de frică !
  Vino lângă mine tată !

  Mă cuprindeţi voi de mână
  Sau în braţe să mă luaţi !
  Marea vine ca stăpână.
  Iată fraţii înecaţi !

  Pentru ce aşa furie,
  Cine oare-i supărat,
  Că atâta tragedie
  Pe pământ s-a declanşat ?

  De unde apare forţa
  Care ne-a cutremurat
  Şi ne stinge iute torţa
  Care-n jur a luminat ?

  Pentru ce se stinge viaţa,
  Celor ce nu-s vinovaţi ?
  Pentru ce apare ceaţa
  Peste ochi înseninaţi ?

  Pentru ce o despărţire
  Între mamă şi copii ?
  Şi o tristă amintire
  Pe pământul celor vii ?

  Pentru ce neîmplinite
  Visuri care-au început ?
  De mari valuri înghiţite,
  Pentru ce, n-am priceput ?

  Viaţa e-n nesiguranţă,
  Trece valul peste ea.
  Ai sau nu ai importanţă,
  Poţi cădea cum cade-o stea.
  Pr. Eugen Budău

 37. Urare 2004

  Aho, aho !
  Creştini, voi fraţi,
  În lăcaş sfânt adunaţi,
  Pentru binecuvântare
  Ascultaţi a mea urare.
  Nu vă mai uitaţi la ceas,
  Cât a fost n-a mai rămas.
  Timpul zboară şi se duce
  Şi aici la „Sfanta Cruce”.
  Apărând iar pe cadran
  Că a mai trecut un an.
  Cu de toate, cum se ştie
  În a noastră parohie.
  Plugul bine a arat
  Când lucrări s-au demarat,
  În ogradă sau grădină
  Scoţând pomi din rădăcină
  Ca s-apară ataşat
  Turnul cel mult aşteptat
  Şi-o clădire separată,
  Oratoriu, declarată.
  Am privit cam mult în groapă
  Până s-a ieşit din apă,
  La al nostru turn vestit
  Care bani a înghiţit,
  Cifaroane de betoane
  Şi fier gros de cinci piroane.
  Tot strigam la muncitori:
  Haideţi fraţilor, daţi zori,
  Ce munciţi aşa de greu
  Pentru bunul Dumnezeu.
  Ei erau „aghezmuiţi”,
  Cam devreme istoviţi.
  Tot la crâşmă se uitau
  Şi cu greu se aplecau
  Ca să lege trei vergele
  După sticla cu cinci stele.
  Aşa este pe la noi,
  La beţie locul doi.
  Ne întrece doar Irlanda,
  Unde whisky cere glanda.
  Cu aşa repeziciune
  Vom intra în „Uniune”
  În deceniul următor
  Tot cu sticla la picior.
  Cu bufet pe orice stradă
  Unde stau oameni grămadă
  Povestind în zi de vară
  Despre relele din ţară.
  Despre Mitrea, Agaton,
  Despre bunicul Ion,
  Despre mari judecători,
  Care sunt înşelători,
  De corupţia cea mare
  Apărută prin ziare.
  Ca urare gându-mi spune:
  Mai treceţi la rugăciune,
  Închinare-adevărată,
  Nu la sticla destupată !
  Că dealtfel un pahar
  Nu te scapă de amar.
  Treci la muncă serioasă
  Ca să faci ţara frumoasă !
  Binele să-l preţuieşti,
  Banul să nu-l risipeşti !
  Printre neamuri şi popoare
  Fă-ţi şi tu un nume mare,
  Ca să fii de lăudat
  Cu ce ai realizat !
  Strălucire, măreţie,
  Se cuvine doar şi ţie.
  Fruntea spre cer o ridică,
  Scapă în final de frică
  Şi de plânsul prohodit
  Cu care tot ai cerşit
  Pe la porţile străine
  Socotind că dai de bine !
  Dacă eşti om cumpătat
  Binele tu l-ai aflat
  Şi aici în România
  Ne lipsindu-ţi bucuria.
  Iată unii au plecat
  Şi curând au divorţat.
  Ce folos, cu bani în casă,
  Dacă viaţa-i păcătoasă ?
  Dacă nu mai ai valori
  Ce erau adineaori.
  Ce folos, cu un moşneag,
  Să trăieşti pe alt meleag,
  Şi ai tăi copiii lăsaţi
  Să trăiască supăraţi ?
  Oare gândul tău nu-ţi spune
  Că nu-s lucrurile bune ?
  Că-i dezordine cumplită,
  Când te-a-nvins o grea ispită ?
  Vino iar la locul tău,
  Depărtează-te de rău !
  Cercetează-ţi conştiinţa
  Şi nu-ţi părăsi credinţa !
  Nu uita de legământ
  Cât trăieşti pe-acest pământ !
  Nu uita de Creator,
  Mare binefăcător,
  De cerescul, bunul Tată,
  Care-ţi vrea viaţa curată,
  Fără patimi ce distrug
  Şi te ţin mereu în jug !
  Nu uita de mântuire
  Şi de veşnica iubire,
  De ai tăi prea buni părinţi
  Care plâng lacrimi fierbinţi,
  Şi te vor în a lor casă,
  Ca să stai cu ei la masă !
  Nu vezi că toate-s deşarte !
  Ce-ţi rămâne după moarte ?
  Decât fapte bune, rele,
  Judecându-te prin ele.
  Veacurile stau deschise
  Să-mplineşti măreţe vise.
  De aceea în urare
  Îţi doresc credinţă mare,
  Ca să scapi de-nşelăciune
  Căutând înţelepciune.
  Să găseşti scopul în viaţă
  Să nu bâjbâi ca prin ceaţă.
  Să ai multă claritate
  În a tale multe fapte.
  Şi de zbucium nesfârşit
  Sufletul fie-ţi scutit !
  Anul nou să te ferească
  De furia omenească !
  De cutremur ca-n Iran
  Cum a fost acum un,
  De pârjol în plină vară
  Când a fost atâta pară,
  Că au ars hectare mii
  Cu păduri, fiinţe vii;
  De gruparea Alqaida
  Care-n şah ţine partida
  Şi mereu cu atentate
  Seamănă atâta moarte;
  Şi de cei ce pun otravă
  Când ţi-aduc apa pe tavă;
  De conflicte şi pârjol
  Unde-s ţări cu mult petrol.
  De furtuni şi uragane,
  De căderi de avioane,
  De cumplite inundaţii
  Ce îneacă populaţii,
  De microbi şi boli cumplite
  Care nu au fost oprite.
  Pe la noi să nu se-abată
  Moda tare deşănţată,
  Cu grupări ce au patron
  Pe Satana în Ion.
  Domnul sfânt ne ocrotească
  Şi iubirea sa cerească
  Să învingă peste veacuri
  La popoare ce n-au leacuri,
  Care de când s-au născut
  Doar în ură au crescut.
  Pe Sadam nebotezat
  Să-l vedem îmbrăţişat
  Şi cu Bush şi Blaire pe scenă
  Undeva într-o arenă.
  Să declare tuturor
  Că regretă fapta lor,
  Că nu mai vor niciodată
  În războaie să se bată.
  Şi la fel în Palestina
  Arafat să îşi dea mâna
  Cu evreii pe tăpşan
  În ţinutul zis „Golan”.
  Orice zarvă să dispară
  Pace să avem în ţară.
  Şi la toţi să nu mai fie
  Niciodată duşmănie.
  Moştenirea ne-mpărţită
  Să nu ducă la ispită.
  Să nu staţi prin tribunale,
  Căci sunt pierderi de parale
  Şi cu sufletul în pace
  Nu veţi fi orice aţi face.
  Să n-aveţi figura acră
  Când daţi mâna cu o soacră.
  Vizitaţi părinţi la ţară
  Când e muncă-n primăvară,
  Ca apoi să meritaţi
  Toamna să fiţi încărcaţi,
  Cu produse de sezon
  Ce le puneţi în balcon.
  Cu cei care staţi la bloc
  Să nu vă certaţi deloc,
  Nici când scutură covorul,
  Nici când ţipă difuzorul,
  Sau când locul de parcare
  E blocat din întâmplare.
  Să găsiţi cuvântul dulce,
  Să nu înjuraţi de cruce,
  Să găsiţi o rezolvare
  Cu blajină cuvântare.
  Viaţa cea spirituală
  Cu sursa sacramentală,
  Să transpară în relaţii
  Când veţi discuta cu fraţii.
  Peste tot corecţi să fiţi,
  Oameni buni, mereu cinstiţi !
  Sigur evanghelizare
  Veţi face prin comportare,
  Şi Cristos va fi slăvit,
  Cunoscut şi mai iubit.
  Mici şi mari, toţi împreună
  La sfârşit de săptămână,
  Liturghia frecventaţi
  Şi aici să vă rugaţi !
  Domnul să vă dea de toate,
  Viaţă lungă, sănătate,
  Pâinea zilnică pe masă,
  Binecuvântare-n casă,
  Ani voioşi şi fericiţi,
  Să-i aveţi cum îi doriţi !

  Pr. Eugen Budău

 38. Urare 2001

  Aho,aho, copii şi fraţi
  Ce-n Mileniul trei intraţi,
  Staţi puţin şi zăboviţi
  Şi cuvântul mi-l primiţi,
  Să vă fac urări în dar
  La-nceput de calendar,
  Să păşiţi la drum cu bine
  În Mileniul care vine,
  Că Mileniul ce s-a dus,
  Zbuciumat a fost nespus.
  Ţara noastr-a pătimit,
  Multe a mai suferit.
  Un regim necredincios
  A distrus tot ce-i frumos.
  Cu minciuni a tot condus,
  Prigonindu-l pe Isus.
  L-a trecut de-atâtea ori
  Pe Isus prin închisori.
  L-a bătut, l-a torturat,
  La canal l-a dus legat,
  La Jilava l-a ţinut,
  Răni destule i-a făcut,
  Şi de-acolo l-a purtat
  Pe la Râmnicu Sărat,
  Pe la Sighet, nord de ţară,
  Făcându-i viaţa amară,
  În celula morţii pus,
  Pân la urmă l-a distrus.
  A fost cânt de-ngropăciune
  Pentru-a noastră naţiune.
  Ce-a fost bun, ce-a fost elită,
  A fost repede zdrobită.
  Anton Durcovici, păstor,
  Chinuit a fost de zor.
  Fără apă şi mâncare
  A murit în închisoare.
  Şi alţii pe lângă el
  Au murit tot cam la fel.
  De Mileniul ce s-a dus,
  Multe, multe-ar fi de spus.
  S-a deschis cu dezbinare
  În Biserica cea mare.
  De cetatea cea eternă,
  De iubirea sa maternă
  S-au desprins pe continent
  Cei rămaşi în Orient.
  Protestând alţii apoi,
  S-au desprins în rândul doi,
  Henric amintit ca rege,
  Divorţat, călcând o lege,
  Luther, Zwingli şi Calvin,
  Urmărind un alt destin,
  Rând pe rând au comentat
  Şi biserici au format,
  Cu învăţături greşite,
  Care n-au fost rânduite
  De Cristos, cel sfânt, trimis
  Să ne ducă-n paradis.
  Ţări întregi s-au clătinat,
  Dintr-un staul s-au mutat,
  Şi Mileniul s-a găsit
  Cu sectanţi la nesfârşit:
  Pocăiţi şi adventişti,
  Evanghelici şi baptişti,
  Iehovişti şi sâmbătari,
  Care cred că sunt mai tari.
  Pe mulţi i-au descumpănit
  Şi i-au dus pe drum greşit.
  Tot Mileniul doi, săracul
  A simţit destul atacul
  Cu războaie mondiale
  Şi cu crime infernale,
  Lagăre de concentrare
  Şi explozii nucleare.
  Au rămas în amintire,
  Sute, mii de cimitire,
  Provocate de război,
  De un Hitler sau de doi.
  În Siberii s-au sfârşit
  Cei ce altfel au gândit.
  Trecând nori, trecând şi ploi
  Peste tot Mileniul doi,
  Între timp s-au mai ivit
  Zorii unui răsărit.
  Binele s-a căutat
  În Mileniul zbuciumat.
  Catedrale s-au zidit,
  Mănăstiri s-au construit.
  Sfinţi în ele s-au format
  Şi pe alţi au îndrumat.
  Şcoli creştine, renumite,
  Au format multe elite
  În biserica petrină,
  De origine divină.
  Confirmări au fost de sus
  Pentru turma lui Isus.
  Şi Fecioara, Preacurată,
  Ea ne-a fost alăturată.
  A venit de multe ori
  În măreţe arătări,
  Pe la Lourdes, la Montserat,
  Când la rugă ne-a-ndemnat.
  S-arătat la Fatima,
  Să alunge patima
  Şi tot răul sufletesc
  Din tot neamul omenesc.
  Şi a plâns ea câteodată
  Pentru lumea vinovată,
  Care va fi osândită
  Pentru inima-mpietrită.
  Mulţi creştini s-au divizat
  Fiindcă nu au preferat
  Ca să aibă un păstor
  Pus mereu în fruntea lor,
  Cum Isus a stabilit,
  Când pe Petru l-a numit.
  În Mileniul ce s-a dus,
  Creştinismul a inclus
  Şi greşeli şi fapte bune
  Cum istoria o spune.
  În anul jubiliar,
  S-a făcut un lucru rar.
  S-a cerut public iertare
  Pentru orice supărare
  Provocată de creştini
  Când au fost ca nişte spini,
  Înţepând prin a lor viaţă,
  Braţul lumii, a ei faţă.
  În cetatea Vatican,
  Pontiful nostru roman,
  A găsit de cuviinţă,
  Cu aleasă umilinţă,
  Să spună în timp de post :
  Ne căim de tot ce-a fost
  Lucru rău şi nepermis,
  Ce creştinii l-au comis.
  Vrem a lumii împăcare,
  Vrem ca să fie iertare.
  Au stat oamenii pe gânduri
  Şi s-au scris destule rânduri,
  De-a fost bine ce-a făcut,
  Că iertare a cerut.
  Trecând toate în revistă,
  Viaţa pare optimistă.
  În Mileniul trei se pare,
  Va fi altă-nfăţişare.
  O biserică zidită
  Pe o inimă căită
  Va fi mai strălucitoare
  Peste rău biruitoare.
  Un rit al purificării
  Va rămâne în istorii
  Şi va fi un punct în plus
  Pentru turma lui Isus.
  Drumurile ne vor duce
  Să fim una sub o cruce,
  Cum a spus Cristos spre fine :
  Pe toţi am s-atrag la mine.
  În Mileniul terminat,
  Multe s-au realizat.
  Sus în spaţii, către stele,
  Au plecat oameni spre ele.
  Pe lună picior s-a pus
  Şi poate mâine mai sus.
  Prin tot spaţiu planetar,
  Noi vorbim la celular.
  Prin computer, internet,
  Nu mai e nimic secret.
  Eşti filmat pe un ecran,
  Faci reclamă, ai un ban.
  Se trec cărţi pe o dischetă,
  Omul creşte-n eprubetă.
  S-a clonat întâi o oaie.
  Se fac planuri de bătaie
  Şi se speră că îndat
  Va fi chiar omul clonat.
  Se ştiu multe despre om,
  Şi ce este-n cromozom,
  Harta lui s-a şi format,
  Totul este decodat.
  Cancerul se va stârpi,
  Se mai zice, bine-ar fi.
  Va trăi omul îndată
  Viaţă lungă, ca durată,
  Va fi ca Matusalem,
  Mâncând doar un pic de gem.
  Şi bărbaţii de vor vrea,
  În fete se vor schimba.
  Operaţii se vor face
  Ca să-l ai pe vino-ncoace.
  În uzine doar roboţi
  Vor lucra zile şi nopţi
  Va fi timp de odihnit
  Pentru omul împlinit.
  Va fi totul la comandă
  Şi servit va fi pe bandă.
  Va fi viaţa un concediu.
  Pentru stres va fi remediu.
  Printre stele, galaxii,
  Generaţii de copii
  Vor petrece împreună
  Cu părinţii lor de mână.
  Este vis ? E-adevărat ?
  Unii au înaintat.
  Pe la noi e greu samarul,
  Se mai ară cu măgarul.
  Şi căruţa e de bază
  Când pe drumuri se rulează.
  Pe la noi e mult noroi,
  Chiar de-i dus mileniul doi.
  Unii numai de un an
  Au un bec sus în tavan.
  Tot cu sapa dă ţăranul
  Fără să câştige banul.
  N-are lamă pentru ras.
  Stă aşa, pare mai gras.
  Îmbrăcat cam flendurit,
  În Mileniu, la sfârşit,
  Cu ciubota găurită,
  Viaţa lui e chinuită.
  Când Mileniul este gata
  Poate se întoarce roata
  Şi ieşi-vom din nevoi
  Să trăim bine şi noi.
  S-aibă lumea credincioasă
  Pâine sigură pe masă,
  Nimenea să nu viseze
  Din ţară să evadeze,
  Ci să stea la locul său
  În acest oraş Bacău,
  Să găsească de muncit,
  Să fie bine plătit,
  Să se bucure în casă
  Cu copiii săi la masă.
  În Mileniul trei, ce vine,
  Să sperăm că va fi bine.
  Luminaţi de legea dreaptă,
  S-aveţi inima-nţeleaptă,
  Să găsiţi drumul iubirii,
  Siguranţa mântuirii.
  Să doriţi mai mult să fie
  Pace-n lume, armonie.
  S-apăraţi ce-i valoros
  Şi ce-i place lui Cristos.
  Dezlegaţi de răutate,
  S-aveţi suflete curate.
  N-aveţi teamă de credinţă,
  Fiindcă-n ea e biruinţă.
  Strânşi în jurul lui Isus
  Să priviţi mereu mai sus.
  Să lăsaţi în urmă toate
  Care sunt lucruri deşarte.
  În Mileniu să păşiţi
  Cu doar cele ce le ştiţi
  Că sunt bune de păstrat
  Şi la alţii iar de dat.
  Să vă dea Domnul Preasfânt
  Viaţă bună pe pământ.
  Câmpuri rodnice să fie
  În a noastră Românie.
  Roade multe s-adunaţi,
  În zadar să nu lucraţi.
  Fie binecuvântată
  Munca voastră cu răsplată.
  Să nu fiţi îngrijoraţi
  Voi părinţilor, voi taţi,
  De copiii ce aşteaptă
  Un trai bun, o lume dreaptă.
  Să le-asiguraţi o pâine
  Pentru ziua cea de mâine,
  Şi chiar bună locuinţă
  Dacă este cu putinţă,
  Când vor fi ei familişti
  Ca să nu trăiască trişti.
  Cu respect să vă-nconjoare
  Şi cel mic şi cel mai mare,
  Să vadă în voi mereu,
  Chipul blând, pe Dumnezeu.
  Certuri să n-aveţi vreodată,
  Casa fie lăudată.
  Să veniţi cu vioiciune
  La lăcaş de rugăciune,
  În deplină libertate,
  Nu împinşi mereu din spate.
  Să vă fie viaţa plină
  De mult har şi de lumină,
  Să păstraţi dreapta credinţă
  Şi-o curată conştiinţă,
  Fiţi fideli în căsnicie
  Ca s-aveţi doar bucurie,
  Ochi senini, chip liniştit,
  Sufletul neprihănit.
  Să fiţi veşnic fericiţi
  Şi-ntru mulţi ani să trăiţi !
  Pr. Eugen Budău

 39. URARE 2006

  Aho, aho

  Aho, aho, enoriaşi,
  Vârstnici, tineri, copilaşi,
  Toţi din astă parohie,
  Ascultaţi cu bucurie
  O urare pentru voi
  Cum e datina la noi.
  Din bătrâni se povesteşte
  Că un an bine soseşte,
  Dacă faci urare bună
  Chiar în prima săptămână,
  Sau la cumpăna de ani
  Când se spune “La mulţi ani”.
  De aceea îndrăznesc,
  În pragul sărbătoresc,
  Să vă fac urări îndată
  După datina lăsată.
  Din a mele constatări
  Adunat-am azi urări.
  Unii uită uneori,
  În duminici, sărbători,
  Pe Isus ca să-l slăvească,
  Şi să se mai odihnească.
  Au căzut într-o sclavie
  Socotind că o să fie
  Mai bogaţi, mai fericiţi
  Cu o vilă, înstăriţi,
  Dacă vor munci pe coate,
  Şapte zile, toate şapte.
  Unii s-au îmbolnăvit
  Tot muncind nechibzuit,
  Legea n-au voit să ţină,
  Încărcându-se de vină.
  Pe copii i-au derutat,
  Nici ei legea n-au păstrat
  Şi-au lipsit duminici multe
  Fără slujba să asculte.
  Vă urez ca-n noul an
  Să aveţi mai mult elan,
  Dragoste s-aveţi mereu
  Pentru bunul Dumnezeu.
  Inima înflăcărată
  Pentru El zilnic să bată.
  Să simţiţi că doar cu El
  Viaţa voastră are ţel.
  În familii împreună
  Să trăiţi cu voie bună.
  Pe copii să-i educaţi
  Bine să îi modelaţi.
  Să vă facă cinste-n viaţă
  Că le-aţi dat bună povaţă.
  Să n-aveţi motiv de ceartă
  Să păstraţi calea cea dreaptă.
  Şi dacă în depărtări
  Pleacă unu-n alte ţări,
  Rămâneţi în unitate,
  Păstraţi vieţile curate,
  Nu daţi voie la ispită
  Să facă viaţa cumplită.
  Nu aduceţi din Apus
  Tot ce-i rău, ce e propus.
  De la drog, contraceptive,
  Şi-alte lucruri negative.
  E blestemul cel mai greu
  Când din trup faci Dumnezeu.
  Fugi de-aşa idolatrie
  Fiindcă bine n-o să-ţi fie.
  Vă urez la toţi credinţă,
  O curată conştiinţă.
  Să iubiţi ce e valoare
  Nu ce duce la pierzare.
  Să clădiţi familii sfinte
  Prin exemplu, prin cuvinte.
  Certuri, nicidecum s-apară,
  Nici în casă, nici pe scară.
  Pe vecini să-i respectaţi,
  Să trăiţi ca nişte fraţi.
  Când îţi este greu în viaţă
  Să te rogi de dimineaţă.
  Iar când viaţa ţi-e povară,
  Să te rogi seară de seară.
  Vă urez mai multă pace
  Şi succes în ce veţi face.
  Pace în a noastră ţară
  Şi la cei de prin afară.
  Vă urez să aveţi spor
  În tot anul viitor.
  Tinerii cu bucurie
  Să păşească-n căsnicie.
  O speranţă mult mai mare
  S-aveţi la salarizare.
  Iar guvernul Tăriceanu
  Să v-asigure şi banu.
  Să păşiţi în bunăstare
  Să scăpaţi de întristare,
  De tranziţia amară
  Ce-a distrus multe prin ţară.
  În modesta mea urare
  Aş dori ca fiecare,
  Începând cu acest an,
  Să-şi facă şi el un plan,
  Să renunţe cu tărie
  La păcat, la lăcomie,
  La dispreţ de cele sfinte,
  Ruşinoasele cuvinte,
  La mândria-naripată,
  La o viaţă depravată,
  La minciuni şi falsitate,
  La vorbiri de rău în toate,
  Lenevie şi-alte cele
  Care sunt de-a pururi rele.
  Să treacă-n tonalitate,
  În bună moralitate.
  S-aibă gust de rugăciune,
  De adâncă-nchinăciune,
  De o viaţă virtuoasă,
  Cu o faţă luminoasă.
  Vreau să fac urare bună
  Celor care se cunună.
  Să găsească partea dreaptă
  Cu gândirea înţeleaptă
  Şi cu viaţa virtuoasă
  Şi la mire şi mireasă.
  Ce-ai ales, nu-i de schimbare
  După luna viitoare.
  Tu deschide ochii mari
  Şi-apoi cheamă lăutari.
  Nu cumva să treacă luna
  Şi apoi să spui într-una:
  Vai de mine ce-am păţit
  Că el, ea, m-a păcălit.
  Isaia dănţuieşte,
  Eu credeam că nu greşeşte.
  Şi acuma să oftez
  Că mă duc şi la botez.
  Oare-al cui să fie plodul ?
  Nu-ntreba, ştie norodul.
  E al tău, va spune-ndată,
  Ţine-l tu, că tu eşti tată.
  Voi părinţi, cu-nţelepciune,
  Îndrumaţi pe căi mai bune
  Pe cei care-i preţuiţi,
  Pe ai voştri fii iubiţi.
  Eu nu spun să luaţi cravaşa
  Ca să bateţi pe Nataşa.
  Dar măsuri mai exigente
  Cu cuvinte competente
  Sunt adesea necesare
  Pentru-o bună comportare.
  Vă urez să fiţi modele
  Şi să fiţi feriţi de rele,
  De amar şi plâns tăcut
  Când copiii au crescut.
  Să vă facă cinste toţi,
  S-aveţi parte de nepoţi,
  Ce se nasc şi-apar pe glie
  După sfânta cununie,
  Încheiată de părinţi,
  Cum se cade celor sfinţi.
  Iată unii au plecat
  Şi curând au divorţat.
  Ce folos, cu bani în casă,
  Dacă viaţa-i păcătoasă ?
  Dacă nu mai ai valori
  Ce erau adineaori.
  Ce folos, cu un moşneag,
  Să trăieşti pe alt meleag,
  Şi ai tăi copiii lăsaţi
  Să trăiască supăraţi ?
  Oare gândul tău nu-ţi spune
  Că nu-s lucrurile bune ?
  Că-i dezordine cumplită,
  Când te-a-nvins o grea ispită ?
  Vino iar la locul tău,
  Depărtează-te de rău !
  Cercetează-ţi conştiinţa
  Şi nu-ţi părăsi credinţa !
  Nu uita de legământ
  Cât trăieşti pe-acest pământ !
  Nu uita de Creator,
  Mare binefăcător,
  De cerescul, bunul Tată,
  Care-ţi vrea viaţa curată,
  Fără patimi ce distrug
  Şi te ţin mereu în jug !
  Nu uita de mântuire
  Şi de veşnica iubire,
  De ai tăi prea buni părinţi
  Care plâng lacrimi fierbinţi,
  Şi te vor în a lor casă,
  Ca să stai cu ei la masă !
  Nu vezi că toate-s deşarte !
  Ce-ţi rămâne după moarte ?
  Decât fapte bune, rele,
  Judecându-te prin ele.
  Veacurile stau deschise
  Să-mplineşti măreţe vise.
  De aceea în urare
  Îţi doresc credinţă mare,
  Ca să scapi de-nşelăciune
  Căutând înţelepciune.
  Să găseşti scopul în viaţă
  Să nu bâjbâi ca prin ceaţă.
  Să ai multă claritate
  În a tale multe fapte.
  Şi de zbucium nesfârşit
  Sufletul fie-ţi scutit !
  Anul nou să vă ferească
  De furia omenească !
  De conflicte şi pârjol
  Unde-s ţări cu mult petrol.
  De furtuni şi uragane,
  De căderi de avioane,
  De cumplite inundaţii
  Ce îneacă populaţii,
  De microbi şi boli cumplite
  Care nu au fost oprite.
  Pe la noi să nu se-abată
  Moda tare deşănţată,
  Cu grupări ce au patron
  Pe Satana în Ion.
  Domnul sfânt ne ocrotească
  Şi iubirea sa cerească
  Să învingă peste veacuri
  La popoare ce n-au leacuri,
  Care de când s-au născut
  Doar în ură au crescut.

  Un gand bun si o urare
  Vreau sa fac la fiecare
  Caci mereu cand anul vine
  Parca ne simtim mai bine.
  Noi stim sa sarbatorim
  Datina sa o cinstim
  Sa uitam tot ce a fost greu
  Mulţumind lui Dumnezeu
  Pentru viată sănătate
  Pentru ale noastre fapte
  C-am ajuns cu bucurie
  La sfârsit de an, se stie.
  Fiecare ne-am făcut
  Bilantul cât am putut,
  Stim că anul a fost greu,
  Inundatii mai mereu.
  Vrem de toate să uitam
  Si mai mult să ne rugăm
  Să facem ca-n parohie
  Să fie doar armonie
  Vă urez vouă părinti
  Să aveti copii cuminti
  Să le dati învătătură
  Cum apare în scriptură
  În familii vreau să fie
  Mult mai multă bucurie.
  Să treceti peste-ncercări
  Când în viaţă sunt schimbări
  Iar când vă este mai greu
  Să-l rugati pe Dumnezeu
  Să vă dea putere multă
  Poate şi ceva valută
  Îns-atenţie, averea
  Nu v-aduce mângâierea.

  Multe vreau ca să vă spun
  Tot ce-i nou nu e si bun
  Ce se vede pe ecran
  Este goana după ban.
  Importantă e reclama
  Cine oare ţine seama ?
  Totul este de vânzare
  Internetul e în floare
  Si te-atrage ca magnetul.
  Nimeni nu-i mai tine pieptul
  Lumea stim că avansează
  Tot în rău. Nu sesizează
  Un semnal ce l-am primit
  În anul ce s-a sfarsit.
  De aceea te-as ruga
  Viata a-ti analiza

  Anul a fost zbuciumat
  Si pe multi a intristat
  C-am vazut prapad de ape
  Ce-a luat case si bucate
  Oameni multi care plangeau
  Că nimic nu mai aveau
  Din banat pan la Bacau
  A venit prapadul rau
  Si a fost o groaza mare
  Ce a vazut-o fiecare
  S-a dus vestea apoi în tară
  C-avem gripa aviară
  Si tăranul se-ntreba
  Oare eu ce voi manca ?
  C-a ramas curtea pustie
  Fară pic de veselie
  Cot-co-dac-ul a tăcut
  Unde grip’ a apărut.
  S-au închis pe nesimtite
  Orice târg de pui şi vite
  Mai întâi în Ceamurlia
  Primul loc din România
  Unde păsări migratoare
  Au adus viruşi din zare.
  Porumbace şi roşcate,
  Raţe, gâşte îngrăşate.
  Au trecut prin foc şi pară,
  Viruşii ca să dispară.
  Ţările s-au alarmat
  Fiindcă n-au anihilat
  Peste tot aceşti duşmani
  Care vin pe la ţărani.
  Să dea Domnul să scăpăm
  În anul care intrăm
  De gripa periculoasă,
  Ce ia hrana de pe masă.
  Să sperăm că o să vină
  Rezultate-n medicină
  Care să îndepărteze
  Sau să ne imunizeze
  Pe noi oameni pământeni
  De-acei viruşi cam vicleni,
  Care prin găină, raţă,
  Deranjeaz-a noastră viaţă.
  Să nu bată pe la bloc,
  Pe la uşă, cioc, cioc, cioc,
  Nici o gripă aviară
  Venită din altă ţară.
  Sănătatea să prospere
  Să n-aveţi vreo neplăcere.
  Doctorii meargă-n concediu
  Şi să lase un remediu
  Pentru orice suferinţă
  Dacă este cu putinţă.
  Să stea lumea liniştită
  Într-o viaţă nesfârşită,
  Fără boli, contaminare,
  De la mic până la mare.
  S-aveţi anii fericiţi
  Şi voioşi cum îi doriţi !

  Pr. Eugen Budău

 40. Urare 2005
  („Sf. Cruce”-Bacău)

  Aho, aho, creştini, voi fraţi,
  Să fiţi binecuvântaţi
  În tot anul care vine
  Cu daruri cereşti, divine.
  Domnul poarta v-a deschis,
  Mai demult, spre paradis,
  Să intraţi cu bucurie
  În a lui împărăţie.
  A pocnit întâi din bici
  Într-un templu, nu aici,
  Alegând ca urători
  Apostoli, predicatori.
  Ministranţilor le-a dat
  Zurgălăi pentru sunat.
  Clopote a pus să bată,
  Răsunând în lumea toată.
  Şi pe îngeri cu trompete
  I-a-ndemnat ca să repete
  Cântul lor neîncetat
  Fiindcă lumea a salvat.
  Cei mascaţi, încornoraţi
  În rai nu au fost lăsaţi
  Fiindcă n-aveau chip frumos
  Cum e chipul lui Cristos.
  Caprele în stâng’ au stat
  Când au fost de judecat.
  Doar oiţele din dreapta,
  Fiindcă bună le-a fost fapta
  Au primit o garanţie
  Să intre-n împărăţie.
  Partea stângă nu e bună
  Nici în tabăra română.
  S-a corupt destul de tare
  Cât a stat la guvernare.
  Prin minciună ni s-a zis
  Că suntem în paradis,
  Că avem salarul mare,
  Că o ducem bine tare,
  Că avem bune bucate
  Ce nu sunt contaminate,
  Că vezi Doamne, România
  Nu mai simte sărăcia.
  Însă în sinceritate
  Noi le ştim bine pe toate.
  Ştim că mulţi s-au dus de-acasă
  La străini, la altă masă,
  Că servesc pâine amară
  Şi le este dor de ţară.
  Şi mai ştim de bună seamă
  Cât de greu e pentru-o mamă
  Să stea într-o aşteptare,
  Ani şi ani, privind în zare
  Dup-ai săi copii plecaţi
  Care sunt înstrăinaţi.
  Se cuvine azi a spune
  C-am dori zile mai bune.
  Cei plecaţi pe dinafară
  Să se-ntoarcă iar în ţară,
  Să poată duce un trai
  Mai decent, visând la rai.
  Poate amiralul ţării
  Cu echipa guvernării
  Va chema de la căpşuni
  Pe creştinii noştri buni,
  Să nu stea în umilinţă
  Printre cei fără credinţă,
  Să câştige euroi
  Nu la alţii, ci la noi.
  Cei tineri să nu viseze
  Tot mereu să emigreze,
  Că bătrână va fi ţara
  Din Bacău la Timişoara,
  De la Giurgiu la Siret
  Dacă toţi îşi iau bilet.
  Se cam vede că treptat
  Mai puţini am botezat.
  Cununii au fost în plus,
  Dar perechile s-au dus.
  Luna august, în mişcare,
  Era zarvă foarte mare.
  Cinci mirese, dintr-odată,
  Se înghesuiau pe poartă.
  Acum pruncii şi-i răsfaţă
  Prin Torino, pe la piaţă.
  Le-au dat nume italian,
  San Giovani, nu Ioan.
  În Verona Julieta
  Se plimbă cu bicicleta
  Şi Romeo sub balcon
  Se joacă cu un balon.
  Pe la noi, în schimb, pe stradă,
  Jucăuşi încep să scadă.
  Grădiniţele dispar
  Şi sunt şcoli fără orar.
  Corn şi lapte, cum s-a dat,
  Pe copii nu i-a-ncântat.
  Şi părinţii s-au gândit
  Că-i un fel de păcălit,
  O momeală prea pe faţă
  Care nu te ţine-n viaţă.
  Laptele când s-a-năcrit
  Şi când cornul s-a-ntărit,
  Le-au dat câinilor afară
  Şi s-au dus în altă ţară.
  Acesta nu-i trai decent,
  S-a strigat în parlament.
  Coaliţii s-au făcut,
  Unii s-au cam prefăcut,
  Căci pe cei ce i-au pupat,
  Mai întâi i-au înjurat.
  Ştim noi că mai mult de-o lună
  Nu vor sta ei împreună,
  Preferând o dezbinare
  Decât bună guvernare.
  Am dori să vin-odată
  O conducere curată,
  Nu minciună bizantină,
  Ci conducere creştină,
  Care să ne duc-odată
  La o viaţ-adevărată.
  Actele de pietate
  Nu fie falsificate.
  Jurămintele făcute
  Să fie toate ţinute.
  În anul ce s-a-ncheiat,
  Sf. Anton ne-a vizitat.
  A lui binecuvântare
  O cuprind azi în urare.
  Poate face o minune
  Şi-o s-aveţi zile mai bune.
  Marţi de marţi să vă-nchinaţi
  Ca să vă recuperaţi
  Demnitatea cea furată,
  Să nu mai cerşiţi la poartă,
  Nici cu ursul, tropa, tropa,
  Să umblaţi prin Europa.
  Vă păzească Domnul Sfânt
  De cutremur de pământ.
  În vacanţa de Crăciun
  Nu vă prindă un taifun
  Sau Tsunami pe ocean
  Cum a fost în Indian,
  Când pe plajele-nsorite
  Au venit valuri cumplite
  Şi-au murit cu zeci de mii
  Oameni mari dar şi copii.
  Anul Nou s-aducă-n fine
  Pace-n lume şi mult bine.
  Conflicte să nu apară
  Pe la alţii, nici în ţară.
  Să n-apară pe ecran
  Conflicte lângă Iran,
  În Irak sau Palestina,
  Bombe sfârtecând maşina,
  Că prea mult ne-am săturat
  Câte am vizionat.
  Violenţa să apună,
  Să se strângă toţi de mână.
  Să aducă închinare
  În biserici la altare
  Celui care ne-a creat,
  Care ne-a răscumpărat.
  Alianţe între ţări
  Să se facă prin scrisori,
  Prin ambasadori de frunte
  Ca să nu se mai înfrunte
  În războaie infernale
  Care-aduc atâta jale.
  Şi mai mult doresc să fie
  În familii armonie.
  S-aveţi viaţa liniştită
  De ispite ocolită.
  Cel viclean să nu vă-nşele
  Cu păcatele lui grele:
  Cu beţie, adulter,
  Care-nchid drumul spre cer.
  S-aveţi multă voioşie,
  Suflet plin de bucurie,
  Copiii frumoşi vă crească
  În căsuţa părintească.
  Sprijin să vă dea şi ei
  Când veţi fi mai bătrânei.
  Duşmănii nu provocaţi
  Între neamuri, între fraţi
  Pentru-n capăt de pământ
  Ce vă duce la mormânt.
  Şi aşa câte o dată
  Bate gheaţa pe bucată
  Şi folos nu ai prea mare
  De pe două, trei hectare,
  Rămânând prea întristat
  Şi cu fratele certat.
  Vă doresc înţelepciune
  Să iubiţi faptele bune,
  S-adunaţi în cer comoară
  De cu zori şi până-n seară.
  Pe la slujbe să veniţi,
  Nu din silă, ci doriţi.
  Gândul să nu vă abată
  L-a fântână c-altădată.
  Unde nu e pietate
  Ci prilejuri de păcate.
  Misiunile ce-au fost
  Au avut şi ele-un rost.
  Pe unii i-au zdruncinat,
  I-au întors de la păcat.
  E frumos când la altar
  Celebrezi aniversar,
  25 de cununie
  În sfânta căsătorie.
  Noi pe toţi v-am admirat
  Când aşa aţi celebrat.
  Vă doresc să fiţi modele
  Strălucind ca nişte stele,
  În lumea debusolată,
  Unde ordine-ai stricată,
  Unde parteneri pe viaţă
  Nu e soţul şi o soaţă,
  Ci doar genul masculin
  Sau numai cel feminin,
  Ca-n Sodoma şi Gomora
  Până le-a sosit lor ora
  Să dispară de pe hartă,
  Soţ cu soţ, toartă de toartă.
  Dumnezeu să reclădească
  Viaţa cea căsătorească,
  După cum scrie în carte,
  Soţ-soţie pân’ la moarte.
  În a noastră parohie
  Să fie o armonie !
  Oratoriul construit
  Să vă fie preţuit !
  În el să vă regăsiţi
  Când în grupuri vă-ntâlniţi !
  Să fiţi o comunitate
  Cu o mare demnitate !
  Să simţiţi că sunteţi fraţi !
  Între voi să v-ajutaţi,
  În etapă cu etapă,
  Chiar şi c-un pahar cu apă.
  Coşuri când sunt la intrare
  Pentru unele-ajutoare,
  Să ştiţi că sunt cu folos !
  Ce veţi da, daţi lui Cristos,
  Şi aduceţi bucurie
  La săraci şi Domnul ştie.
  Vă doresc azi sănătate,
  Zile binecuvântate
  Şi-n iubire să trăiţi
  Mulţi ani buni şi fericiţi !

  Pr. Eugen Budău

 41. Urare
  (către credincioşii de la
  „Sf. Cruce” – Bacău
  şi cei asemenea lor )

  Aho, aho,
  Creştini, voi fraţi,
  Staţi un pic şi nu plecaţi,
  Să vă fac urări o mie
  La sfârşit de liturghie.
  Sper că orice difuzor
  Sună bine pân’ la cor,
  Să se-audă ce spun clar
  De aici de la altar.
  Difuzoarele stricate
  Au fost toate reparate.
  Am stat şi m-am întrebat
  De ce oare s-au stricat ?
  N-au ţinut măcar un an
  Şi iarăşi am dat un ban.
  Zi de zi şi-n sărbătoare
  Noi strigăm prin ele tare,
  Le uzăm, le folosim,
  Lucruri bune vă vestim.
  Ele cad , uşor cedează
  Când de-aici se cuvântează.
  Predici multe au fost, sute,
  Ţinute pe ne-ntrerupte.
  A strigat padre Anton
  Cu putere-n microfon.
  Şi părintele Sorin
  A strigat cu glasul plin.
  Au vorbit şi-au insistat
  Ceilalţi ce m-au ajutat.
  Au strigat şi cântăreţi,
  Ai lui Petrea, doi băieţi.
  Săracele difuzoare
  Au dus greul în spinare,
  Şi la hram făcură-n ciudă
  Ca o parte să n-audă.
  Unii doar s-au mulţumit
  Cu ceea ce au privit:
  Flori frumoase şi cochete
  Aşezate în buchete,
  Împrejur pe la altar,
  Lucru ce îl vezi c-am rar.
  Dar mă-ntorc la cuvântări
  Ţinute în adunări,
  În zile duminicale,
  Uneori şi-n feriale.
  Din tot ce s-a predicat
  Într-un an, ce v-a schimbat ?
  N-aţi rămas cumva la fel
  Cu sufletul mititel,
  Pricăjit, înlănţuit,
  Întristat sau ofilit ?
  Săracele difuzoare
  Au văzut că nu-i schimbare.
  Mai tare s-au revoltat
  Şi membrana li s-a spart.
  Degeaba strigi la ureche,
  El merge pe calea veche.
  Tot înjură la năpastă
  Şi loveşte în nevastă.
  De băut el nu se lasă,
  Bea şi-n cârciumi, bea şi-acasă.
  Până ce se duc toţi banii
  Şi cerşeşte ca ţiganii.
  Îl vezi des cu nas julit
  Pentru că s-a cam lovit.
  Paşii nu l-au ajutat,
  Şi uşor s-a clătinat.
  N-apucă să prind-o bară
  Şi-a căzut întâia oară.
  Calea crucii o numeşte
  Când la alţii povesteşte.
  Cel care l-a condamnat
  Nu-i Pilat, e alt bărbat,
  Cel ce are vinul rece,
  Pe-acolo pe unde trece.
  Nu-i vezi lemnul pe spinare,
  Care grabnic să-l doboare.
  E ceva interior,
  Care-l trage spre covor.
  E ceva intrat în sânge,
  Care iute îl înfrânge
  Şi din nou mai furios
  Cade-a doua oară jos.
  Se ridică, parc-ar vrea
  Să ajungă undeva,
  Pe calvar, în al său bloc,
  Unde să-şi găsească loc
  Pentru orele de somn,
  Ca să fie iarăşi domn.
  Drumu-i lung, întortocheat;
  Iarăşi s-a împiedecat
  Şi-a căzut a treia oară,
  L-a sfârşit, în cap de scară.
  Simon din Cirene, iată,
  Îl ajută înc-odată,
  Ca s-ajungă până-n casă,
  Unde-i viaţa mai frumoasă.
  Veronica cu-o năframă
  Vine ca să-l ia în seamă,
  Ca să-i şteargă chipul, faţa,
  Şi oftează: Grea e viaţa,
  Cine ieri m-a măritat
  Cu-n aşa beţiv bărbat ?
  Era altfel ca flăcău,
  L-am luat şi-mi pare rău.
  Nu mă plângeţi, spune el,
  Am băut şi eu niţel.
  Soţioară, voi copii,
  Vărsaţi lacrimi, sute, mii,
  Pentru voi, nu pentru mine.
  Eu mă simt destul de bine.
  Dacă eu lemnul cel tare,
  Cad adesea din picioare,
  Ce v-ar face vinul vouă
  Dacă l-am bea pe din două.
  Tot ficatul vi s-ar duce
  Şi atunci ar fi o cruce,
  Mult mai grea, stat prin spitale
  Şi cu pierderi de parale,
  Aşadar, vă ocrotesc,
  Numai eu viaţa-mi jertfesc.
  Sacrificiul meu vă scapă
  Voi să beţi mereu doar apă.
  Şi mâncare mai puţin
  Ca să am bani pentru vin.
  Aşa spune turmentat
  Cel care s-a îmbătat.
  Şi parcurge drumul său
  În acest oraş Bacău,
  An de an, sub cer, sub soare,
  Neschimbat de difuzoare,
  Nici de un cuvânt cu rost
  Predicat în zi de post,
  Nici de lacrimi de copiii,
  Nici de morţi şi nici de vii.
  Dar să trec într-un alt ton.
  Sus în stratul de ozon
  E imensă poluare
  De atâta înjurare.
  Cerul a fost sfârtecat
  De atâta înjurat
  Şi de multele păcate
  Ce sunt zilnic repetate.
  În modesta mea urare
  Aş dori ca fiecare,
  Începând cu acest an,
  Să-şi facă şi el un plan,
  Să renunţe cu tărie
  La păcat, la lăcomie,
  La dispreţ de cele sfinte,
  Ruşinoasele cuvinte,
  La mândria-naripată,
  La o viaţă depravată,
  La minciuni şi falsitate,
  La vorbiri de rău în toate,
  Lenevie şi-alte cele
  Care sunt de-a pururi rele.
  Să treacă-n tonalitate,
  În bună moralitate.
  S-aibă gust de rugăciune,
  De adâncă-nchinăciune,
  De o viaţă virtuoasă,
  Cu o faţă luminoasă.
  Voi care prin ţări străine,
  Aţi umblat şi va mers bine,
  Amintiţi-vă de noi
  Şi vă-ntoarceţi înapoi,.
  Tot modeşti şi nu cu fală,
  Sau maşină triumfală.
  Nu vorbiţi jicnind confraţii
  Cum că voi aţi fi bogaţii,
  Cei destoinici pe pământ
  Şi ca voi alţii nu sunt.
  Dac-aveţi astăzi prisos
  Mulţumiţi-i lui Cristos,
  C-aţi avut ieri sănătate
  Şi aţi adunat de toate.
  Ajutaţi pe cei din scară
  Care au viaţă amară,
  Sau pe rude-apropiate
  Care au ghetele sparte
  Şi nu pot acum să vină
  La o slujbă pe lumină.
  N-arătaţi că nu mai ştiţi
  Limba care-o moşteniţi,
  Vai de mine, cum se spune
  La lăcaş de rugăciune ?
  „Nella lingua italiana
  Io conosco com’ si chiama.”
  „En francais, mais s’il vous plais,
  Je veux dire que je connais.”
  Dac’aude dom’ Pruteanu
  Cum vorbeşti tu de-acu’ anu’,
  Va propune-n parlament
  Înc-o lege pe moment,
  Cu amendă-n „euroi”
  Ca să poţi vorbi ca noi.
  Sigur că ceva mi-ar place,
  Ca să uiţi cum se mai face
  Înjuratu-n româneşte,
  Când un altul te jicneşte.
  Dar asta nu ai uitat
  Pentru că ai repetat.
  Şi s-a prins de al tău grai
  Cum s-a prins de lână scai.
  Iată, fără supărare,
  Pentru mica mea mustrare,
  Eu urez cu gând sincer,
  Ca să ai parte de cer.
  La spovadă să spui toate,
  Şi mai mici şi mari păcate.
  Răul tot din rădăcină
  Să dispară şi să vină
  Harul sfânt din cer de sus,
  Cu iertarea lui Isus.
  Auziţi la difuzor ?
  Acum trec în alt sector .
  Vreau să fac urare bună
  Celor care se cunună.
  Să găsească partea dreaptă
  Cu gândirea înţeleaptă
  Şi cu viaţa virtuoasă
  Şi la mire şi mireasă.
  Ce-ai ales, nu-i de schimbare
  După luna viitoare.
  Tu deschide ochii mari
  Şi-apoi cheamă lăutari.
  Nu cumva să treacă luna
  Şi apoi să spui într-una:
  Vai de mine ce-am păţit
  Că el, ea, m-a păcălit.
  Isaia dănţuieşte,
  Eu credeam că nu greşeşte.
  Şi acuma să oftez
  Că mă duc şi la botez.
  Oare-al cui să fie plodul ?
  Nu-ntreba, ştie norodul.
  E al tău, va spune-ndată,
  Ţine-l tu, că tu eşti tată.
  Voi părinţi, cu-nţelepciune,
  Îndrumaţi pe căi mai bune
  Pe cei care-i preţuiţi,
  Pe ai voştri fii iubiţi.
  Eu nu spun să luaţi cravaşa
  Ca să bateţi pe Nataşa.
  Dar măsuri mai exigente
  Cu cuvinte competente
  Sunt adesea necesare
  Pentru-o bună comportare.
  Vă urez să fiţi modele
  Şi să fiţi feriţi de rele,
  De amar şi plâns tăcut
  Când copiii au crescut.
  Să vă facă cinste toţi,
  S-aveţi parte de nepoţi,
  Ce se nasc şi-apar pe glie
  După sfânta cununie,
  Încheiată de părinţi,
  Cum se cade celor sfinţi.
  Tropa, tropa-n alt sector
  Prin acelaşi difuzor.
  Doresc binecuvântare
  În a mea scurtă urare
  Celor care n-aţi uitat
  Şi mereu m-aţi ajutat
  Ca s-avem slujbele sfinte,
  Frumoase, că n-am cuvinte.
  Biserica a fost curată
  Fiindcă a fost măturată
  Aşa cum am stabilit
  De cei care-au provenit
  Dintr-un sat din deal de sus,
  Când priveşti înspre apus.
  E Luizi, sat de treabă,
  Dacă cineva întreabă.
  Când a fost vreo sărbătoare
  Au adus multe covoare
  Şi frumos am celebrat
  Joia Verde ca la sat.
  După cum avem în plan
  Rând pe rând şi an de an
  Vechi tradiţii, neuitate
  Să le-aduceţi de la sate,
  Fiecare, portul său,
  Să-l aducă în Bacău.
  O urare vreau să fac,
  Dac-o fi sau nu pe plac,
  Celor care mai adună
  Euro, ceva pe lună.
  Ar fi bine, şi frumos,
  Calea Crucii lui Cristos,
  Nouă şi cu mult mai mare,
  La doi metri fiecare,
  Toată s-o sponsorizaţi
  Din ţări unde voi lucraţi.
  Transpirând, muncind din greu
  Aţi parcurs ca Dumnezeu
  Calea cruci-n altă ţară
  Şi-aţi avut viaţă amară.
  Ar fi bună amintire
  Lăsată ca moştenire.
  Vă urez azi tuturor
  Viaţă bună-n viitor.
  Să nu fiţi îngrijoraţi,
  Că n-aveţi să achitaţi
  Întreţinerea lunară,
  Mai ales când frig e-afară.
  Să aveţi căldură-n casă
  Când e iarna grea, geroasă.
  Debranşări să nu mai fie
  În a noastră parohie.
  Să mai crească şi bugetul
  Şi încetul cu încetul
  Să trăiţi în Europa
  Mai bine ca Penelopa.
  Tot Bacăul, peste an,
  Să fie european.
  Peste-un an sau peste doi
  Să se-nalţe şi la noi
  Turn măreţ şi terminat,
  De departe observat.
  Numai să nu-ntârziaţi
  Taxa să o achitaţi,
  Căci fără colaborare
  Turnul n-are înălţare.
  Vă urez azi sănătate,
  Zile binecuvântate,
  Ani trăiţi în bucurie,
  Fericire, armonie.
  Domnul să vă dea credinţă,
  Peste rele biruinţă.
  De război să vă ferească,
  Pururi să vă ocrotească.
  Acum că suntem în NATO
  Viaţa am asigurat-o.
  Şi suntem mai apăraţi
  De vestiţii noştri fraţi,
  Cei veniţi din răsărit
  Care ne-au cam chinuit.
  Să dea Domnul ca să vină
  Altă eră, în lumină.
  Să priviţi în siguranţă
  Viitorul cu speranţă.
  Şi de toate izbăviţi
  Întru mulţi ani să trăiţi !

  Pr. Eugen Budău

 42. Urare 2002
  (“Sf. Cruce “-Bacău)

  Aho, aho, enoriaşi,
  Vârstnici, tineri, copilaşi,
  Toţi din astă parohie,
  Ascultaţi cu bucurie
  O urare pentru voi
  Cum e datina la noi.
  Din bătrâni se povesteşte
  Că un an bine soseşte,
  Dacă faci urare bună
  Chiar în prima săptămână,
  Sau la cumpăna de ani
  Când se spune “La mulţi ani”.
  De aceea îndrăznesc,
  În pragul sărbătoresc,
  Să vă fac urări îndată
  După datina lăsată.
  Din a mele constatări
  Adunat-am azi urări.
  Şi-am să spun ce-am constatat
  În anul care-a plecat.
  Am tot zis, la liturghie
  Să veniţi cu bucurie.
  Să nu-ntârziaţi deloc,
  Să ieşiţi iute din bloc.
  Obiceiul n-aţi schimbat
  Şi tot aţi întârziat,
  Cinci minute, sfert de ceas
  Şi afară aţi rămas,
  Pe platou sau la fântână
  Unde slujba nu e bună.
  Preoţii v-au îndemnat
  Şi mereu v-au tot rugat
  Să intraţi în sfânta casă
  În biserica frumoasă.
  “În biserică mi-i rău
  Stau afară pe platou”,
  Mi-a răspuns prompt cineva
  Şi nu l-am putut mişca.
  M-am gândit atunci, în fine :
  Când te-ntorci acas’ la tine,
  De ţi-e rău stai tot pe-afară
  Pe platou sau jos pe scară ?
  Eu cred că-i obişnuinţă
  S-au slăbire în credinţă.
  Medicul e Dumnezeu
  Vino-aproape îţi zic eu.
  Stai în bancă-n rugăciune
  Şi-o să ai zile mai bune.
  Mai aproape de Isus
  Răul sigur ţi s-a dus.
  Vârstnic, tânăr, copilaş,
  Preţuieşte-acest lăcaş.
  Şi-ai să vezi că eşti schimbat
  Dacă bine te-ai rugat.
  Unii uită uneori,
  În duminici, sărbători,
  Pe Isus ca să-l slăvească,
  Şi să se mai odihnească.
  Au căzut într-o sclavie
  Socotind că o să fie
  Mai bogaţi, mai fericiţi
  Cu o vilă, înstăriţi,
  Dacă vor munci pe coate,
  Şapte zile, toate şapte.
  Unii s-au îmbolnăvit
  Tot muncind nechibzuit,
  Legea n-au voit să ţină,
  Încărcându-se de vină.
  Pe copii i-au derutat,
  Nici ei legea n-au păstrat
  Şi-au lipsit duminici multe
  Fără slujba să asculte.
  Am trimis la ei scrisoare
  Să nu uite fiecare
  Că e bine pentru viaţă
  Să asculte o povaţă
  Să iubească ce e sfânt
  Cât trăiesc pe-acest pământ.
  Am dorit cu mare dor
  Să cântaţi mai mulţi în cor
  Şi cu greu am adunat
  Zece glasuri de bărbat,
  La sopran, mai mult de zece
  Şi la alto cincisprezece.
  Nu s-aude vocea lor
  Mai spun cei ce sunt sub cor.
  Este clar volumu-i mic
  Dacă tu nu faci nimic.
  Şi zici simplu cu-al tău glas
  Lasă-mă ca să te las.
  Sunt destui delăsători
  De-a dreptul nepăsători,
  Dar frumos ar vrea să fie
  Când apar la liturghie.
  Le-aş ura acuma lor
  Să se-apropie de cor
  Să înveţe partitura,
  Să cânte ţinând măsura.
  Îi ajut desigur eu
  La computer dacă-i greu.
  O oră pe săptămână,
  Cred că e la îndemână.
  Şi în alte-mprejurări
  Să aduceţi confirmări
  Că nu sunteţi spectatori
  Ci oameni folositori,
  Pentru tot ce e frumos
  Şi ce-i place lui Cristos.
  Vă urez să-naintaţi
  Pe Domnul să-l lăudaţi.
  Mâine orga din Olanda
  Va suna dându-i comanda,
  Şi va cere cor mai mare
  Când suna-va foarte tare.
  Va fi orgă de concert
  Şi nu ştiu dac-am să iert
  Să cântaţi cu lenevie
  Lângă orgă-aşa mândrie.
  Vă urez ca-n noul an
  Să aveţi mai mult elan,
  Dragoste s-aveţi mereu
  Pentru bunul Dumnezeu.
  Inima înflăcărată
  Pentru El zilnic să bată.
  Să simţiţi că doar cu El
  Viaţa voastră are ţel.
  În familii împreună
  Să trăiţi cu voie bună.
  Pe copii să-i educaţi
  Bine să îi modelaţi.
  Să vă facă cinste-n viaţă
  Că le-aţi dat bună povaţă.
  Să n-aveţi motiv de ceartă
  Să păstraţi calea cea dreaptă.
  Şi dacă în depărtări
  Pleacă unu-n alte ţări,
  Rămâneţi în unitate,
  Păstraţi vieţile curate,
  Nu daţi voie la ispită
  Să facă viaţa cumplită.
  Nu aduceţi din Apus
  Tot ce-i rău, ce e propus.
  De la drog, contraceptive,
  Şi-alte lucruri negative.
  E blestemul cel mai greu
  Când din trup faci Dumnezeu.
  Fugi de-aşa idolatrie
  Fiindcă bine n-o să-ţi fie.
  Pune-ţi sufletul în gardă
  Nu-l lăsa veşnic să ardă,
  Te întoarce către rai,
  Cum poţi astfel ca să stai ?
  Vă urez la toţi credinţă,
  O curată conştiinţă.
  Să iubiţi ce e valoare
  Nu ce duce la pierzare.
  Să clădiţi familii sfinte
  Prin exemplu, prin cuvinte.
  Certuri, nicidecum s-apară,
  Nici în casă, nici pe scară.
  Pe vecini să-i respectaţi,
  Să trăiţi ca nişte fraţi.
  Când îţi este greu în viaţă
  Să te rogi de dimineaţă.
  Iar când viaţa ţi-e povară,
  Să te rogi seară de seară.
  Vă urez mai multă pace
  Şi succes în ce veţi face.
  Pace în a noastră ţară
  Şi la cei de prin afară.
  Să trăiţi ca în Eden
  Fără teamă de Laden
  Sau de antrax pus în plic
  Ca să te sufoci un pic.
  Fără spaimă de o ceată
  Dintr-o peşteră-nfundată
  Care poate să dărâme
  Blocuri nalte de prin lume.
  Vă urez să aveţi spor
  În tot anul viitor.
  Tinerii cu bucurie
  Să păşească-n căsnicie.
  O speranţă mult mai mare
  S-aveţi la salarizare.
  Iar guvernul lui Năstase
  Să v-asigure şi case.
  Să nu staţi înghesuiţi
  În familii, chinuiţi,
  Ci s-aveţi spaţiu curat
  Într-un bloc decomandat.
  Să păşiţi în bunăstare
  Să scăpaţi de întristare,
  De tranziţia amară
  Ce-a distrus multe prin ţară.
  Să trăiţi în libertate,
  Şi cu-a voastre paşapoarte
  Să ajungeţi la Paris,
  Fiindcă iată s-a deschis
  Frontiera pentru noi.
  Euro s-aveţi la voi
  Sau dolari vreo patru sute
  Şi vă duceţi zile multe
  Să vedeţi ce n-aţi văzut
  Ce-aţi visat poate demult:
  Roma cu a ei splendoare,
  Vaticanu-n sărbătoare,
  Locuri de pelerinaj
  Toate cu al lor miraj.
  Şi când banii-i cheltuiţi
  Să găsiţi ce să munciţi
  Cu contract bine semnat
  Şi de firmă parafat,
  Căci la negru nu se poate,
  Rămâi fără libertate
  Şi te pune la-nchisoare
  Ziua în amiază-mare.
  Nu mai merge ca-nainte;
  Astea-s legi aproape sfinte.
  Nu doresc, să ştiţi prea bine,
  Să plecaţi toţi de la mine,
  De-aici de la “Sf. Cruce”.
  Dacă da, şi eu m-oi duce,
  Să vă caut peste mări
  Risipiţi prin alte ţări.
  Poate turnul va fi gata
  Când am să vă iau şi plata.
  Dincolo de-aceste toate
  Vă doresc cu sănătate
  Viaţă nouă şi frumoasă
  Pe oriunde şi acasă,
  În iubire să trăiţi,
  Mulţi ani, mulţi şi fericiţi !

  Pr. Eugen Budău

 43. Urare 2000
  (“Sf. Cruce” – Bacău )

  Aho, aho,
  Dragi părinţi, tineri, copii,
  Am ajuns în 2000.
  Ce mai freamăt şi răsunet,
  Pocnitori din bice, tunet !
  Peste tot urări de bine
  Pentru anul care vine.
  Capre saltă prin ogradă.
  Curioşi vin ca să vadă.
  Urşi plimbaţi din loc în loc.
  Tobe bat pe lângă foc.
  Sar mascaţii fioroşi;
  Fug copiii mai fricoşi.
  Lumea este în mişcare,
  Gătită de sărbătoare.
  Ca părinte şi păstor,
  Pentru anul viitor,
  Dragi creştini din parohie,
  Eu vă fac urări o mie.
  Urare de sănătate,
  De mulţi ani în libertate.
  Să fiţi oameni înnoiţi,
  De Cristos mai cuceriţi.
  Să-l aveţi pe Duhul Sfânt
  Pretutindeni pe pământ.
  Pentru viaţa voastră fie
  Credinţa ca temelie.
  Să nu fiţi purtaţi de valuri,
  Fără sfinte idealuri.
  Să nu fiţi cuprinşi de secte,
  De învăţături infecte.
  Viruşii de la străini
  Să nu prindă rădăcini
  În coloana vertebrală,
  Nici pe scoarţa cerebrală.
  Să gândiţi mereu curat
  Cum Cristos v-a învăţat.
  Anticrişti în piei de oaie
  Nu vă intre în odaie.
  Să cunoaşteţi de departe
  Tot ce este falsitate.
  Fie viaţa rânduită
  Cu o bună conduită.
  Să fiţi oameni de cuvânt
  De-ncheiaţi vreun legământ.
  Nimeni nu vă reproşeze
  Că nu ţineţi nici o lege.
  Respect mult să căpătaţi;
  Bine să vă comportaţi.
  O viaţă disciplinată
  Să vă fie motivată
  De chemarea ce-o aveţi
  Şi de faptul că sunteţi
  Cetăţeni ai cerului
  Şi toţi fii ai Domnului.
  Aş dori ca Noul An
  Să vă dea mai mult elan
  Ca programul ce-i fixat
  Să fie şi respectat.
  Fiindcă nici nu-mi place mie
  Să tot strig la liturghie:
  “De ce-ntârzii omule
  Fără vlagă şi avânt
  Când vii la lăcaşul sfânt”?
  Nici răspuns nu vreau a-mi da :
  “De ce n-aş întârzia
  Dacă-ntârzie şi ea
  Care vine-n urma mea “?
  Sfânta punctualitate
  Este semn de demnitate.
  Dacă vrei să fii un domn,
  Calculează pentru somn
  Mai puţin cu cinci minute
  Şi poţi fi mereu în frunte.
  Voi părinţi vă îngrijiţi,
  Pe copii să-i sfătuiţi
  Să aleagă tot ce-i bun,
  Să nu ia orice din drum.
  Nu-i lăsaţi să piardă nopţi
  Pe la discoteci sau porţi.
  Să nu piardă viaţa lor
  Cu filme, televizor.
  Nu-i lăsaţi să lenevească ;
  Viaţa să n-o irosească,
  Fiindcă-i pierdeţi de nu ştiţi
  Ca să îi şi ocrotiţi.
  Lumea-i rea, e decăzută ;
  Ei nu sunt viteji în luptă
  Şi uşor stau ca să cadă,
  Refuzând apoi spovadă,
  Rătăcindu-se mereu
  Fără ţel şi Dumnezeu.
  Oare cât aţi investit
  Pentru ei ca şi venit.
  Nu-i de-ajuns apă şi pâine
  Fiindcă-s mai presus de-un câine.
  Daţi-le viaţă divină
  Ca să fie fără tină,
  Pentru că nu e uşor
  Să-şi creeze-un viitor.
  Ei curând naufragiază
  Când părinţii nu veghează.
  Eu observ că tot mai rar
  Vin copiii la altar.
  Nu-i mai vezi în săptămână
  Cu părinţii lor de mână.
  Tot mai rar la rugăciune…
  Au o altă opţiune :
  Pentru joc şi dans “hip-hop”
  Care astăzi e în top.
  Dar cu dansul nu faci faţă
  La problemele din viaţă.
  E doar un amuzament,
  Nicidecum un fundament,
  Nici nu e o cărămidă
  Să clădeşti în perspectivă
  Viaţa ta spirituală,
  Viaţă care este goală.
  Aş dori să înţelegeţi,
  Roade bune să culegeţi,
  Să nu staţi prin locuri rele,
  Toxice, cu patimi grele,
  Să veniţi în casa asta
  Şi bărbatul şi nevasta,
  Şi copiii împreună
  Să fie aduşi de mână,
  Pentru că am spus mereu :
  “Nu trăiţi făr’ Dumnezeu”!
  Nu poţi fi un om deplin
  Fără ajutor divin.
  Viaţa ta se degradează,
  Patima tiranizează.
  Însă harul te menţine,
  Te păstrează pentru bine,
  Îţi dă dragoste, speranţă,
  Care sunt de importanţă
  Pentru ale tale zile,
  Tu părinte, tu copile.
  În anul jubiliar
  Poţi găsi atâta har.
  Poarta sfântă s-a deschis.
  Fii mai râvnic şi decis
  Ca să intri-n viaţă nouă !
  Rupe lanţurile-n două !
  Nu mai sta legat de vicii !
  Lasă relele capricii !
  Fii om liber şi atent,
  Înţelept şi mai prudent,
  Mai activ în fapte bune,
  Ca şi-n tine să se-adune
  Tot ce- i sfânt şi preţios,
  Tot ce-i place lui Cristos.
  Cântă, vino şi la cor,
  Nu mai sta ca-n dormitor
  În biserica lui Crist
  Căci ai voce de artist
  Şi poţi să îl preamăreşti
  Pe Isus dacă-l iubeşti.
  Să nu fii străin de toate
  În astă comunitate.
  Nici ca oaspete să vii
  La vreo două liturghii.
  Să te simţi mai implicat,
  Credicios adevărat.
  Te îndemn să vii anume
  Fiindcă sunt condiţii bune.
  Sunt acum calorifere
  Şi în bănci stai cu plăcere,
  Nu mai tremuri ca-n trecut,
  Cum îţi este cunoscut.
  În mileniul care vine
  Să trăim un pic mai bine.
  Cei ce sunt la guvernare
  Să mai aibă îndurare
  De săracii de prin ţară
  Care au viaţă amară.
  Să le-asigure o pâine
  Pentru ziua cea de mâine,
  Să nu fie nevoiţi
  Ca să plece izgoniţi
  Într-o ţară-ndepărtată,
  Lăsând mamă, lăsând tată,
  Lăsând poate o soţie,
  Care-ar vrea să nu mai fie,
  Lăsând lacrimi pe obraz
  La copii şi mult necaz.
  Anul Nou s-adune iar
  Lumea de peste hotar
  În a noastră scumpă casă
  Să fim cu toţii la masă.
  Să ne strângem împreună,
  Bucuroşi de-o viaţă bună,
  De o viaţă dusă-n tihnă
  Şi cu zile de odihnă.
  Să zâmbim mai mult sub soare
  Şi în case fiecare.
  Să dea Domnul pentru toţi
  De la moşi pân la nepoţi
  Un an binecuvântat,
  Fericit, îmbeljugat.
  Sănătoşi cu toţi să fiţi
  Şi-ntru mulţi ani să trăiţi.

  Pr. Budău Eugen

  Gioseni – 2000

  Aho, aho,
  Trageţi brazdă şapte zile
  La părintele Vasile
  Să-l urăm cu mult elan
  Pe părintele decan,
  Şef în vale pe Siret,
  Bun în mare comitet.
  De când valea stăpâneşte
  Tot mereu el construieşte.
  Au ieşit din mâna lui
  Mari lucrări de clasa-ntâi :
  O biserică măreaţă,
  Sus pe deal o fortăreaţă,
  Zisă a lui Boromeu,
  Unde stau cu Dumnezeu
  Maicile în rugăciune,
  Să se roage pentru lume.
  Jos în vale un cămin,
  Construit să fie plin
  La serbări, la cumetrii,
  Când sunt multe bucurii.
  De când am intrat în sat,
  Multe cruci am observat,
  Care toate s-au făcut
  Când decanu-a hotărât,
  Să se-nchine tot creştinul,
  Chiar şi când mai face plinul
  La bufetul din răscruce,
  Faţă-n faţă cu o cruce.
  Ia sunaţi din zurgalăi
  Şi strigaţi cu toţii : Hăi…
  Satul ce îl păstoriţi
  Vă respectă, poate ştiţi,
  Şi-ar dori ca multe zile,
  Tot părintele Vasile
  Să conducă mai departe
  Buna lui comunitate.
  Să vă dea Domnul din plin
  Zile multe, gând senin,
  Să mai staţi înc-un deceniu
  Şi-n al treilea mileniu
  Tot aici pe astă glie,
  În această parohie.
  Să venim pe-aici mai des
  Când e peştele ales,
  Prin în baltă pe Siret
  Noaptea într-un mod şiret.
  Sora să ne pregătească
  O mâncare pescărească :
  Sărmăluţe dintr-un peşte
  De mănânci cât îţi prieşte;
  Un grătar mai rumenit
  De mănânci pân l-ai topit.
  Toate astea sus pe plai
  Unde simţi că eşti în rai,
  Sub pădure la umbrar,
  Sub mesteacăn şi ştejar.
  Vă urăm să ne chemaţi
  Când pe iarbă ospătaţi
  Să-nchinăm toţi împreună
  Un pahar la voie bună.
  Să o ţineţi tot aşa
  Până frunza o cădea.
  Iar în iarnă pe zăpadă
  Să ne strângeţi în ogradă
  Când pârliţi un purceluş,
  Chiar dacă e lunecuş.
  Noi venim aici cu drag
  Când zâmbiţi frumos în prag.
  Pentru asta măi băieţi,
  Duceţi plugul la coteţ
  Şi strigaţi cât voi puteţi.
  Hăi………..
  La anul şi la mulţi ani.
  Chetriş – 2000

  Aho, aho,
  Peste gropi şi mult pietriş
  Am ajuns azi la Chetriş
  Ca să facem o urare
  Din suflet, cu-nflăcărare
  Parohului din ăst’ sat,
  Un coleg de neuitat.
  Am venit cu voie bună
  După datina străbună
  Să facem urări de bine
  Pentru anul care vine.
  Am venit un grup mai mare
  Ca să facem o urare
  Pentru anul următor
  Ca s-aveţi la toate spor.
  Toate bine să rodească,
  Delevarul să sporească
  Să se-adune în butoi
  Ca s-avem ceva şi noi,
  Cel puţin un bidonaş
  Când mai vii pe la oraş,
  Căci nu-i vin pe toată coasta
  Cum se face-n via asta,
  Limpede şi parfumat,
  Cum nu are nici un sat.
  Lângă el dorim să fie
  Ceva din gospodărie,
  O găină porumbacă
  Ce nu ştie ca să tacă,
  Sau poate un iepuraş
  Care fuge pe imaş.
  Ba chiar nu ne-am supăra
  Dacă ar veni cânva
  Un ţăpuc de prin pădure
  Speriat de vreo secure.
  Noi uşor l-am linişti
  Şi bine l-am pregăti
  Ca să nu mai fugă-ntruna,
  Toată, toată săptămâna.
  I-am da ustoroi pe şale
  Ca să nu mai fugă-n vale,
  I-am da vin la macerat
  Ca să nu stea încruntat,
  Foi de dafin noi i-am pune
  Ca să aibă zile bune,
  Să stea cu noi la ospeţe
  Ca să ştie, să înveţe,
  Arta noastră culinară
  Neştiută pe afară.
  Vă urăm ca noul an
  Să munciţi cu mult elan,
  Să zidiţi o parohie
  Care ani şi ani să fie
  Un sălaş, un adăpost
  Pentru cât veţi sta în post,
  Cinşpe ani şi jumătate,
  După noile mandate,
  Sau poate mai mult un pic
  Dacă satul este mic.
  Vă urăm s-aveţi de toate,
  Zile bune, neuitate,
  Linişte care reface
  Şi ne cheamă : Hai încoace !
  La Chetriş să fie bine
  Să se bucure oricine.
  Să trăiţi ca un patron
  Dragă părinte Ion.
  La anul şi la mulţi ani..

  Galbeni – 2000

  Aho, aho,
  Trageţi brazda cu elan
  La colegul Cristian,
  Să-l urăm cum se cuvine
  Pentru anul care vine.
  Din Poiana, dintr-un sat
  Pe o cracă s-a -nălţat,
  Şi în Galbenit a venit,
  Fiindcă este iscusit
  Şi îi este mai uşor
  Să predea ca profesor,
  La băieţi la seminar
  Unde dă din al său dar.
  De religii el vorbeşte
  Şi pe toţi îi instruieşte
  Să cunoască zeii vechi
  Cu urechi, fără urechi.
  Zeii de prin Persia
  Sau din toată Grecia
  De prin India sau China
  Care ştiu să-ţi ierte vina;
  Care ştiu să-ţi dea nirvana
  Dacă ţeapăn stai ca stana
  Şi în minte reflectezi
  Până ce nimic nu vezi,
  Doar un punct imaginar
  Ca şi cum ar fi un far.
  Vă urăm s-aveţi succes,
  Să predaţi cu interes,
  Nimeni să nu stea pe burtă,
  Dacă poate nu v-ascultă,
  Să stea ţeapăn ca un zeu,
  În faţa lui Dumnezeu.
  Să vă soarbă cu nesaţ
  Tot ceea ce din cărţi le daţi.
  La ureche zurgalăi
  Hai strigaţi cu toţii : Hăi…
  Şi aici în parohie
  S-aveţi zilnic bucurie.
  Pe creştini să-i păstoriţi
  Cu succes şi cum gândiţi,
  Să le daţi mană cerească
  Ca să nu mai flămânzească,
  Să le daţi Cuvânt divin
  Din al inimii preaplin.
  Să vă ţină lumea minte
  Din frumoasele cuvinte.
  În cuvinte colorate
  Să le spuneţi mai de toate,
  Să ştie trăi la sat
  Ca omul civilizat.
  Să cultive a lor limbă
  Când prin ţară se mai plimbă.
  Să se scuture de rău
  Pentru bunul Dumnezeu,
  Să trăiască-n pace toţi
  Fără multe judecăţi.
  Să se simtă toţi ca fraţi
  Când la slujbă-i adunaţi.
  Anul Nou, jubiliar,
  Să vă dea mai mult, mult har.
  În Cetatea Vaticană
  Să ajungeţi chiar în strană,
  Cu creştinii din ăst sat
  Care i-aţi electrizat.
  Vă urăm zile senine
  Pentru anul care vine.
  Fericit, în sănătate,
  Să trăiţi pe mai departe.
  La anul şi la mulţi ani !

  Pr. Budău Eugen

  Fericitul Ieremia –2000

  Aho, aho
  Trageţi plugul cu mult spor
  Să-l urăm pe Isidor,
  Paroh mare şi vestit
  Care mult a construit
  Peste tot unde s-a dus
  Doar de dragul lui Isus.
  La Bârlad a înălţat
  O biserică îndat’.
  La Slănic în pas vioi
  O termină-n un an, doi.
  Fiindcă-i harnic şi ascultă
  Grabnic i se dă valută.
  Îl are pe Aurel
  Cine poate fi ca el:
  Şi pe Petru, cel mai mare
  Când se duce la plimbare.
  La o tablă cu şuetă
  El devine o vedetă.
  Bate doi păstori deodată
  Şi valuta vine-n dată.
  De aceea Ieremia
  Îşi exprimă bucuria
  C-are paroh iscusit
  Aşa cum şi l-a dorit.
  Doar în jumăta’ de an
  A muncit cu mult elan.
  Schelele le-a tot săltat
  Zilnic a înaintat.
  Stâlpi, cupole, grinzi de fier,
  Totul e un şantier.
  Misiuni el a ţinut
  Cu fularul pe la gât,
  Şi e foarte bucuros
  Că avut-au mult folos.
  Pe creştini I-a adunat
  Şi pe toţi i-a îndemnat
  Ca să fie râvnici iar,
  Strânşi aproape de altar.
  Pentru asta nu uitaţi
  Să pocniţi şi să strigaţi. Hăi…
  La această parohie
  După cum bine se ştie
  Mai lucrează cu mult spor
  Doi părinţi de viitor.
  Cazimir şi Marcelin
  Răspândesc harul divin.
  Pân la margini de Bacău
  Auzit-am un ecou,
  Despre felul cum lucrează
  Cazimir cu mintea trează.
  Cum dă pilde actuale
  Îndoindu-se de şale,
  Explicând şi la cel mic,
  Şi la tată şi bunic,
  Să-nţeleagă cu folos
  Toate câte vrea Cristos.
  Marcelin când e-n viteză
  Mai face o paranteză
  Şi explică mai uşor
  Ce vede-n televizor.
  La curent e cu formaţii
  Şi dă bune explicaţii
  Despre cei ce-s în arenă.
  Cum le prinde la antenă.
  Vă urăm la toţi părinţi
  S-aveţi zile mai ferbinţi
  Fără nori şi cu mult soare
  Când sunteţi la celbrare.
  O biserică gătită
  S-o vedeţi curând sfinţită.
  Ani de-a rândul să trăiţi
  La Bacău mai fericiţi.
  Pr. Budău Eugen
  Urare 2001

  Aho,aho, copii şi fraţi
  Ce-n Mileniul trei intraţi,
  Staţi puţin şi zăboviţi
  Şi cuvântul mi-l primiţi,
  Să vă fac urări în dar
  La-nceput de calendar,
  Să păşiţi la drum cu bine
  În Mileniul care vine,
  Că Mileniul ce s-a dus,
  Zbuciumat a fost nespus.
  Ţara noastr-a pătimit,
  Multe a mai suferit.
  Un regim necredincios
  A distrus tot ce-i frumos.
  Cu minciuni a tot condus,
  Prigonindu-l pe Isus.
  L-a trecut de-atâtea ori
  Pe Isus prin închisori.
  L-a bătut, l-a torturat,
  La canal l-a dus legat,
  La Jilava l-a ţinut,
  Răni destule i-a făcut,
  Şi de-acolo l-a purtat
  Pe la Râmnicu Sărat,
  Pe la Sighet, nord de ţară,
  Făcându-i viaţa amară,
  În celula morţii pus,
  Pân la urmă l-a distrus.
  A fost cânt de-ngropăciune
  Pentru-a noastră naţiune.
  Ce-a fost bun, ce-a fost elită,
  A fost repede zdrobită.
  Anton Durcovici, păstor,
  Chinuit a fost de zor.
  Fără apă şi mâncare
  A murit în închisoare.
  Şi alţii pe lângă el
  Au murit tot cam la fel.
  De Mileniul ce s-a dus,
  Multe, multe-ar fi de spus.
  S-a deschis cu dezbinare
  În Biserica cea mare.
  De cetatea cea eternă,
  De iubirea sa maternă
  S-au desprins pe continent
  Cei rămaşi în Orient.
  Protestând alţii apoi,
  S-au desprins în rândul doi,
  Henric amintit ca rege,
  Divorţat, călcând o lege,
  Luther, Zwingli şi Calvin,
  Urmărind un alt destin,
  Rând pe rând au comentat
  Şi biserici au format,
  Cu învăţături greşite,
  Care n-au fost rânduite
  De Cristos, cel sfânt, trimis
  Să ne ducă-n paradis.
  Ţări întregi s-au clătinat,
  Dintr-un staul s-au mutat,
  Şi Mileniul s-a găsit
  Cu sectanţi la nesfârşit:
  Pocăiţi şi adventişti,
  Evanghelici şi baptişti,
  Iehovişti şi sâmbătari,
  Care cred că sunt mai tari.
  Pe mulţi i-au descumpănit
  Şi i-au dus pe drum greşit.
  Tot Mileniul doi, săracul
  A simţit destul atacul
  Cu războaie mondiale
  Şi cu crime infernale,
  Lagăre de concentrare
  Şi explozii nucleare.
  Au rămas în amintire,
  Sute, mii de cimitire,
  Provocate de război,
  De un Hitler sau de doi.
  În Siberii s-au sfârşit
  Cei ce altfel au gândit.
  Trecând nori, trecând şi ploi
  Peste tot Mileniul doi,
  Între timp s-au mai ivit
  Zorii unui răsărit.
  Binele s-a căutat
  În Mileniul zbuciumat.
  Catedrale s-au zidit,
  Mănăstiri s-au construit.
  Sfinţi în ele s-au format
  Şi pe alţi au îndrumat.
  Şcoli creştine, renumite,
  Au format multe elite
  În biserica petrină,
  De origine divină.
  Confirmări au fost de sus
  Pentru turma lui Isus.
  Şi Fecioara, Preacurată,
  Ea ne-a fost alăturată.
  A venit de multe ori
  În măreţe arătări,
  Pe la Lourdes, la Montserat,
  Când la rugă ne-a-ndemnat.
  S-arătat la Fatima,
  Să alunge patima
  Şi tot răul sufletesc
  Din tot neamul omenesc.
  Şi a plâns ea câteodată
  Pentru lumea vinovată,
  Care va fi osândită
  Pentru inima-mpietrită.
  Mulţi creştini s-au divizat
  Fiindcă nu au preferat
  Ca să aibă un păstor
  Pus mereu în fruntea lor,
  Cum Isus a stabilit,
  Când pe Petru l-a numit.
  În Mileniul ce s-a dus,
  Creştinismul a inclus
  Şi greşeli şi fapte bune
  Cum istoria o spune.
  În anul jubiliar,
  S-a făcut un lucru rar.
  S-a cerut public iertare
  Pentru orice supărare
  Provocată de creştini
  Când au fost ca nişte spini,
  Înţepând prin a lor viaţă,
  Braţul lumii, a ei faţă.
  În cetatea Vatican,
  Pontiful nostru roman,
  A găsit de cuviinţă,
  Cu aleasă umilinţă,
  Să spună în timp de post :
  Ne căim de tot ce-a fost
  Lucru rău şi nepermis,
  Ce creştinii l-au comis.
  Vrem a lumii împăcare,
  Vrem ca să fie iertare.
  Au stat oamenii pe gânduri
  Şi s-au scris destule rânduri,
  De-a fost bine ce-a făcut,
  Că iertare a cerut.
  Trecând toate în revistă,
  Viaţa pare optimistă.
  În Mileniul trei se pare,
  Va fi altă-nfăţişare.
  O biserică zidită
  Pe o inimă căită
  Va fi mai strălucitoare
  Peste rău biruitoare.
  Un rit al purificării
  Va rămâne în istorii
  Şi va fi un punct în plus
  Pentru turma lui Isus.
  Drumurile ne vor duce
  Să fim una sub o cruce,
  Cum a spus Cristos spre fine :
  Pe toţi am s-atrag la mine.
  În Mileniul terminat,
  Multe s-au realizat.
  Sus în spaţii, către stele,
  Au plecat oameni spre ele.
  Pe lună picior s-a pus
  Şi poate mâine mai sus.
  Prin tot spaţiu planetar,
  Noi vorbim la celular.
  Prin computer, internet,
  Nu mai e nimic secret.
  Eşti filmat pe un ecran,
  Faci reclamă, ai un ban.
  Se trec cărţi pe o dischetă,
  Omul creşte-n eprubetă.
  S-a clonat întâi o oaie.
  Se fac planuri de bătaie
  Şi se speră că îndat
  Va fi chiar omul clonat.
  Se ştiu multe despre om,
  Şi ce este-n cromozom,
  Harta lui s-a şi format,
  Totul este decodat.
  Cancerul se va stârpi,
  Se mai zice, bine-ar fi.
  Va trăi omul îndată
  Viaţă lungă, ca durată,
  Va fi ca Matusalem,
  Mâncând doar un pic de gem.
  Şi bărbaţii de vor vrea,
  În fete se vor schimba.
  Operaţii se vor face
  Ca să-l ai pe vino-ncoace.
  În uzine doar roboţi
  Vor lucra zile şi nopţi
  Va fi timp de odihnit
  Pentru omul împlinit.
  Va fi totul la comandă
  Şi servit va fi pe bandă.
  Va fi viaţa un concediu.
  Pentru stres va fi remediu.
  Printre stele, galaxii,
  Generaţii de copii
  Vor petrece împreună
  Cu părinţii lor de mână.
  Este vis ? E-adevărat ?
  Unii au înaintat.
  Pe la noi e greu samarul,
  Se mai ară cu măgarul.
  Şi căruţa e de bază
  Când pe drumuri se rulează.
  Pe la noi e mult noroi,
  Chiar de-i dus mileniul doi.
  Unii numai de un an
  Au un bec sus în tavan.
  Tot cu sapa dă ţăranul
  Fără să câştige banul.
  N-are lamă pentru ras.
  Stă aşa, pare mai gras.
  Îmbrăcat cam flendurit,
  În Mileniu, la sfârşit,
  Cu ciubota găurită,
  Viaţa lui e chinuită.
  Când Mileniul este gata
  Poate se întoarce roata
  Şi ieşi-vom din nevoi
  Să trăim bine şi noi.
  S-aibă lumea credincioasă
  Pâine sigură pe masă,
  Nimenea să nu viseze
  Din ţară să evadeze,
  Ci să stea la locul său
  În acest oraş Bacău,
  Să găsească de muncit,
  Să fie bine plătit,
  Să se bucure în casă
  Cu copiii săi la masă.
  În Mileniul trei, ce vine,
  Să sperăm că va fi bine.
  Luminaţi de legea dreaptă,
  S-aveţi inima-nţeleaptă,
  Să găsiţi drumul iubirii,
  Siguranţa mântuirii.
  Să doriţi mai mult să fie
  Pace-n lume, armonie.
  S-apăraţi ce-i valoros
  Şi ce-i place lui Cristos.
  Dezlegaţi de răutate,
  S-aveţi suflete curate.
  N-aveţi teamă de credinţă,
  Fiindcă-n ea e biruinţă.
  Strânşi în jurul lui Isus
  Să priviţi mereu mai sus.
  Să lăsaţi în urmă toate
  Care sunt lucruri deşarte.
  În Mileniu să păşiţi
  Cu doar cele ce le ştiţi
  Că sunt bune de păstrat
  Şi la alţii iar de dat.
  Să vă dea Domnul Preasfânt
  Viaţă bună pe pământ.
  Câmpuri rodnice să fie
  În a noastră Românie.
  Roade multe s-adunaţi,
  În zadar să nu lucraţi.
  Fie binecuvântată
  Munca voastră cu răsplată.
  Să nu fiţi îngrijoraţi
  Voi părinţilor, voi taţi,
  De copiii ce aşteaptă
  Un trai bun, o lume dreaptă.
  Să le-asiguraţi o pâine
  Pentru ziua cea de mâine,
  Şi chiar bună locuinţă
  Dacă este cu putinţă,
  Când vor fi ei familişti
  Ca să nu trăiască trişti.
  Cu respect să vă-nconjoare
  Şi cel mic şi cel mai mare,
  Să vadă în voi mereu,
  Chipul blând, pe Dumnezeu.
  Certuri să n-aveţi vreodată,
  Casa fie lăudată.
  Să veniţi cu voiciune
  La lăcaş de rugăciune,
  În deplină libertate,
  Nu împinşi mereu din spate.
  Să vă fie viaţa plină
  De mult har şi de lumină,
  Să păstraţi dreapta credinţă
  Şi-o curată conţtiinţă,
  Fiţi fideli în căsnicie
  Ca s-aveţi doar bucurie,
  Ochi senini, chip liniştit,
  Sufletul neprihănit.
  Să fiţi veşnic fericiţi
  Şi-ntru mulţi ani să trăiţi !
  Pr. Eugen Budău

 44. Urare -1999
  (Sf. Cruce )
  Bacau

  Aho, aho…. !
  Crestini, voi frati,
  Care sunteti înghetati,
  Stati un pic si nu plecati
  Si cuvântu-mi ascultati.
  Am plecat mai an
  Cu destul elan
  Pe a noastră glie
  Ca să dam sa fie
  Bob de grâu, cuvânt din cer
  Sa rodeasca în mister
  În pamântul afânat
  De parinti astazi lucrat.
  Si-am văzut la rasarit
  Soarele ce ne-a zâmbit
  Cu o fata luminoasa
  Prevestind o zi frumoasa.
  Am umblat în sus si-n jos
  Cu Cuvântul lui Cristos
  Si l-am pus în aratura
  Sa dea rod pentru faptura.
  Am privit si-am asteptat
  Sa-ncolteasca grâu bogat.
  Unde-a fost pamântul bun,
  Mai departe mult de drum,
  Grâul des a rasarit
  Si-a dat spicul însutit.
  Unde-a fost piatra si spin,
  A iesit dar mai putin.
  Peste zi s-a ofilit
  Caci spinii l-au nadusit.
  Când a fost de secerat
  Uneori am întrebat
  Oare grâul ce l-am pus
  Nu e tot al lui Isus ?
  Cum se face ca în brazda
  Nu-i primit la fel de gazda ?
  Oamenii sunt diferiti,
  Unii buni alti-mpietriti.
  De aceea grâul iata
  N-a iesit bucata toata.
  În anul care-a trecut
  Toate ce s-au petrecut,
  Pot sa fie spre gandire,
  Si semnale de trezire.
  Sunt destule de schimbat,
  Obiceiuri de-ndreptat.
  Sunt crestini ce vin cam rar
  Pe la slujba, la altar.
  Sau de vin, nu vin cu drag,
  Stau afara dupa prag.
  Vin alene mai târziu,
  Si nu stiu de ce, nu stiu.
  Fete si baieti de mâna
  Stau pe-afara la fântâna,
  Sau pe scari si sosotesc,
  Si la altceva gândesc.
  La subsol la cateheze
  Ar veni doar sa danseze.
  Repetitii pe la cor
  Nu prefera dumnealor.
  Daca-i chemi la maturat,
  Li se pare un pacat.
  Nu stiu dac-ai lor parinti
  Sunt de vita oameni sfinti.
  Au uitat sa dea povete,
  Pe copii sa îi învete
  Si ajung sa verse lacrimi
  Cand copiii dau în patimi,
  Cand raman noaptea prin baruri,
  La betii, la joc de zaruri,
  Cand se duc si nu mai vor
  Sa traiasca-n casa lor,
  Cand pe strazi racnind mereu
  Umbla fara Dumnezeu.
  Cand parintii sunt certati,
  Ei usor sunt derutati
  Si nu este viitor
  Nicidecum în casa lor.
  Vor intra-n mileniul trei
  Cu dezastrul dupa ei.
  Aveti grija voi parinti,
  Fiti voi mai întai cuminti,
  Nu distrugeti ce-am cladit
  Pe credinta ce-am primit.
  Nu va luati usor de mana
  Cu o lume ce-i pagana.
  Nu tot ce-i publicitate
  E buna mentalitate.
  Fiti voi treji, mereu vegheati,
  Drumul bun ca sa-l urmati.
  De umblati prin tari straine,
  Distingeti raul de bine.
  Nu tot ce-i în Occident
  Este bun sau excelent.
  A noastra moralitate
  S-o pastram pe mai departe.
  Sunt semnale ce sosesc
  Si mileniul pregatesc.
  Noi cu toti vom fi-mpreuna
  De-om avea purtare buna.
  Un semnal noi am primit
  Prin statuia ce-a sosit,
  De la Nazaret venita,
  Maica Domnului sfintita,
  Cea care trecand prin tara,
  Vrea ca raul sa dispara.
  Vocea ei de-i ascultata,
  Vom mai fi pe-a lumii roata.
  Iar de nu e luata-n seama,
  Va fi spaima, va fi teama.
  În anul care apare
  E nevoie mult mai mare
  De-ntelegere ca fratii
  În atîtea populatii.
  Lumea parca se dezbina,
  Raul pare ca domina.
  Scaraoschi nu sta-n loc,
  A iesit din iad din foc
  Si-nvrajbeste ne-ncetat
  Pe cei mari ce sunt în stat.
  Vrea prin asta sa obtina
  O distrugere deplina.
  Ne fereasca Dumnezeu
  De puterea celui rau.
  S-aveti inima curata,
  Nu o zi, ci viata toata.
  Sa fiti oameni buni si vrednici,
  În credinta mai statornici.
  Si cu sufletul dispus
  Sa-l slujiti doar pe Isus.
  Anul nou care soseste
  Si mileniul pregateste,
  Sa trezeasc-al pacii dor
  Pentru toti care o vor.
  Toti crestinii mai ales
  Sa aiba mult interes
  S-ajunga la unitate
  Cu pastorul din cetate.
  Ar fi demn ca Romania
  Sa doreasca armonia.
  Si cand papa va urma
  Pe noi a ne vizita,
  Sa fim toti stransi împreuna
  La o slujba drept comuna.
  Sa dea Domnul nostru sfant
  Sa ne-adune pe pamant
  Într-un singur bun popor,
  Ca o turma si-un pastor,
  Si mileniul trei sa vina
  Cu-ntelegere deplina.
  Sa dea Domnul sanatate
  Si la toti ganduri curate,
  Si-n aceasta parohie
  Credinta multa sa fie.
  Sa veniti la închinare
  Cu mai multa-nflacarare.
  Cu toti sa contribuiti
  Lacasul sa construiti,
  Fiindca nu e terminat,
  N-are turn, nici banci de stat.
  Clopotele nu-s turnate,
  Statuile nu-s finisate,
  Gardu-n fata nu-i facut
  Si în curte-i numai lut.
  Si aici langa altar
  Este ca pe trotuar,
  Marmura mai e de pus
  De la trepte pana sus.
  De aceea va grabiti
  Cu bani sa contribuiti
  Chiar si cu vreun dolar
  De aveti prin buzunar.
  Va doresc la toti castig,
  Nu numai pentru-n covrig,
  Ci mai mult cat e cinstit
  Caci prea mult v-ati chinuit.
  Sa va dea Domnul din plin
  Anul nou fara suspin,
  Sa traiti cu bucurie
  Si cu multa veselie.
  La anul si la multi ani !

  Pr. Budau E.

 45. Urare 1998
  „Sf. Cruce” Bacău

  Aho, aho, popor creştin,
  După datină eu vin
  Să vă fac urări de bine
  Pentru anul care vine.
  Să vă fac urări în dar
  De aici de la altar
  Pentru unul fiecare,
  Pentru mic şi pentru mare,
  Care sunteţi împreună
  De un timp, bucată bună,
  De pe când s-a proiectat
  Un locaş de închinat.
  Au trecut anii uşor
  Şi-a crescut încetişor
  O biserică dorită
  Care azi e favorită
  Şi plăcută la vedere,
  Chiar dacă un turn mai cere.
  An de an prin contribuţie
  După zisa „revoluţie”
  S-a muncit cu mult avânt
  Ca s-avem lăcaşul sfânt.
  Dumnezeu ne-a ajutat
  Şi ne-a binecuvântat.
  Iat-acum cu bucurie,
  Stăm aici mai mulţi de-o mie.
  Şi în zi de sărbători
  Miile-s de multe ori.
  Mai departe mult aş vrea
  Ca să fie tot aşa.
  Râvna pentru Dumnezeu
  Să vă fie-n gând mereu !
  Să lăsaţi ca moştenire
  Cea mai nobilă zidire
  Pentru multe generaţii,
  Peste veacuri, pentru alţii.
  În anale se va scrie
  Că această parohie
  A trecut prin vremuri grele
  Când se celebra sub schele.
  A trecut prin sărăcie
  Când era la temelie.
  A trecut prin frig şi ger
  Când se celebra sub cer.
  Oamenii au stat grămadă,
  Doar o slujbă ca să vadă,
  La subsol înghesuiţi
  Sau pe scări îngrămădiţi.
  Liturghii s-au celebrat;
  Preoţi mulţi s-au adunat,
  Preoţi de la seminar,
  Ce-au lucrat cu mult, mult har.
  Slujbele au fost cântate
  De trei coruri cizelate.
  Era multă încântare
  La o sfântă celebrare.
  Au cântat cu instrumente,
  Mulţi copii, nişte talente !
  Tinerii s-a avîntat,
  Cor pe voci ei au format.
  Cei mai mici nici ei n-au stat,
  Bine au continuat.
  Slujba ei au susţinut,
  Tot mereu s-au întrecut.
  Cântece de pe ecran
  S-au cântat cu mult elan.
  Şi când misiuni au fost,
  Când era timpul de post,
  Geamul se cutremura
  Când poporul, tot, cânta.
  Se va scrie poate-n cărţi,
  Cum veneau din alte părţi,
  La un hram la „Sf. Cruce”
  Oameni ce voiau s-apuce
  Mai din timp un loc, să vadă,
  Să nu stea tocma-n ogradă.
  Se vor scrie lucruri bune
  Care-au fost să se adune,
  Opera de mântuire,
  Adusă prin răstignire.
  Anul nou care apare,
  Aibă binecuvântare.
  Să ne-aducă ce-i frumos
  Pentru slava lui Cristos.
  Să aducă tuturor
  Ce-aşteptăm pe viitor :
  Pace multă, sănătate,
  Viaţă cu prosperitate.
  Cei săraci să aibă pâine,
  S-aibă ce mânca şi mâine.
  Răutate să nu fie,
  Nici vreo ceartă sau mânie,
  Nici divorţuri, nici scandal,
  Pe la uşi la tribunal.
  Din familii să dispară
  Viaţa tristă şi amară.
  Să apară bucuria,
  Gingăşia, armonia.
  Fericirea creştinească,
  La voi toţi să locuiască.
  Să trăiţi în demnitate,
  Nu cu suflete-ntinate !
  S-aveţi gândul liniştit,
  De nimic înlănţuit !
  Să străbateţi noul an
  Cu succes şi nu în van !
  Să priviţi la Dumnezeu
  De va fi vreodată greu !
  Rugăciunea n-o lăsaţi !
  Domnului să vă-nchinaţi
  Şi în zori şi la apus
  Şi când vin ispite-n plus !
  Anul nou să dea speranţă
  Şi mai multă siguranţă
  Pentru tineri mai ales,
  Care au mult interes
  Să-şi creeze-un viitor,
  Unde pot şi unde vor.
  Să nu fie nevoiţi
  Să alerge chinuiţi
  Peste mări, peste ocean
  Pentru-a strânge greu un ban.
  Să găseasc-aici în ţară
  Meseria necesară,
  Mai aproape de părinţi
  Ca să fie şi cuminţi.
  Anul nou care ne vine,
  Să aducă la toţi bine :
  Haruri, binecuvânbtare
  Şi iubire-ntre popoare.
  Să trăiţi ca nişte fraţi,
  De păcate dezarmaţi !
  Mai presus şi peste toate
  Să zidiţi în libertate
  Veşnica împărăţie
  Care aşteptăm să vie !
  Toţi voioşi mereu să fiţi
  Şi-ntru mulţi ani să trăiţi !

  Pr. Eugen Budău.

 46. Urare 1997
  „Sf. Cruce” Bacău

  Aho, aho, copii şi fraţi
  Staţi un pic şi nu plecaţi.
  Lângă sfinţi v-alăturaţi
  Şi urarea-mi ascultaţi.
  După datina străbună
  V-adresez urare bună
  În acest locaş prea sfânt
  Răsărit ca din pământ,
  Care-i cinste şi mândrie
  Pentru toţi din parohie.
  În anul care-a trecut,
  Dumnezeu ne-a susţinut
  Şi-am pus mână de la mână
  Ca să mergem împreună
  Cu lucrarea înainte
  Cum a fost şi mai-nainte.
  Roata a-nvârtit o spiţă
  Şi părintele zis Ghiţă,
  Mi-a predat precum se ştie
  „Sf. Cruce” şi-o mistrie.
  Mi-a predat pe lângă ele
  Tot ce trebuie la schele
  Grinzi şi scânduri de prin curte,
  Cuie mari şi mai mărunte,
  Căpriori, dulapi în stivă,
  Cu chitanţe în arhivă.
  Mi-a predat pe un carton
  Numere de telefon.
  „Pentru tablă-i Valentin ;
  Dacă-l suni, va spune „Vin” !
  Ungureanu-i cu lumina,
  Vine iute cu maşina.
  La burlane e Vasile ;
  Vine după zece zile.
  Cel cu sticla e de treabă.
  El munceşte, nu te-ntreabă.
  Dacă este necesar
  Vei găsi uşor şi var.
  Praf de piatră înc-un pic
  Este la „San Dominic”.
  Piatră şi nisip sortat,
  Astea s-au cam rezolvat.
  La Bicaz găseşti ciment,
  Dar să fii un pic atent :
  E mai bun să-l iei vărsat.
  Ieftin e la cumpărat.
  Ţi-l aduce domn Tancău.
  E cinstit, nu e om rău.
  Pentru muncă vei vesti
  Să vină măcar o zi
  Fiecare credincios.
  Dar să-i rogi mereu frumos
  Şi-ai să vezi că dintr-odată
  Şi faţada-i terminată.
  De-mprumuţi cândva un ban,
  Te salvează domn Şerban.
  Şi eu am împrumutat
  Când eram cam strâmtorat.
  Cât priveşte cele sfinte,
  Merge bine, n-am cuvinte.
  Chiar dacă mai schimbi un post,
  Toţi lucrează cu mult rost.
  Slujba care-i pentru tineri
  Şi-adunările de vineri
  Le conduce padre-Anton
  Cu mult har la microfon.
  Iar părintele Petrică
  Inimos şi fără frică
  Te va scoate din impas
  Fiindcă-i şef la Caritas.
  Fără zarvă şi alai
  E de preţ padre Mihai.
  Iar părintele Encuţă
  E cu zel şi nu se cruţă.
  El vesteşte şi dă sfat :
  „Nu rămâneţi în păcat”!
  Cu toţi cei din seminar
  Se lucrează cu mult har.
  Dumnezeu le de-a putere
  Şi în suflet mângîiere
  Fiecăruia în parte
  Ca să mergem mai departe
  Pe acelaşi drum deschis
  Ce ajunge-n paradis.
  Dumnezeu să dea la toţi,
  De la mari pân’ la nepoţi,
  Din această parohie,
  Multă, multă bucurie.
  S-aveţi pace şi iubire,
  Să lucraţi la mântuire,
  Să obţineţi lucruri bune
  Când sunteţi la rugăciune.
  Ziua Domnului cinstiţi !
  Şi la slujbe să veniţi !
  Să păstraţi bunul renume,
  Credincioşi în astă lume !
  În anul care intraţi
  Să fiţi binecuvântaţi
  Şi de alţii lăudaţi !
  Să nu fiţi îngânduraţi !
  De rele să mai scăpaţi
  Ca să nu mai murmuraţi.
  Binele să îl păstraţi
  Şi ce-i bun să semănaţi.
  Să fiţi oameni luminaţi
  Către Domnul îndreptaţi,
  Spre iubire înclinaţi.
  De cel sfânt să nu-njuraţi,
  Ci la el să vă rugaţi
  Când în zori vă deşteptaţi
  Sau seara când vă culcaţi.
  Să fiţi harnici, devotaţi,
  Pe nimeni să nu-nşelaţi,
  Cu zel mare să lucraţi
  Şi cu cinste s-adunaţi
  Ca să nu fiţi judecaţi
  Şi la urmă condamnaţi.
  Să trăiţi ca nişte fraţi.
  Cu duşmanii vă-mpăcaţi
  Şi să nu vă răzbunaţi !
  Cele rele mai uitaţi
  Şi pe drum vă salutaţi;
  Ba mai mult, vă vizitaţi
  Şi din inimă iertaţi !
  Crucea zilnic s-o purtaţi
  Şi să fiţi încredinţaţi
  Că veţi fi încununaţi
  Şi cândva glorificaţi.
  În lume vă afirmaţi,
  În progres vă remarcaţi
  Ca să nu mai fiţi notaţi
  Drept codaşi şi separaţi
  De cei mai civilizaţi.
  Viaţa să o transformaţi
  Şi să fiţi îndestulaţi
  Cu mulţi ani şi neuitaţi !

  Pr. Eugen Budău

 47. Segment de urare
  (Israel –1996)

  Aho, aho, români, voi fraţi
  Staţi un pic şi nu plecaţi
  Şi urarea-mi ascultaţi.
  Am venit din depărtare
  În oraş aici la mare
  Unde este mai mult soare.
  Am venit cu gând voios
  Pentru slava lui Cristos
  Să vă fac urări de bine
  Pentru anul care vine.
  Să vă spun cu voie bună
  După datina străbună
  La mulţi ani cu sănătate,
  Zile binecuvântate.
  Cât veţi sta printre străini
  Ani mai mulţi sau mai puţini,
  Să rămâneţi virtuoşi,
  Oameni buni şi credincioşi.
  Să veniţi la liturghie
  Chiar de n-aveţi parohie.
  Voi ce staţi la Modiin
  Sau pe la Ierusalim,
  Telaviv, sau pe la sate,
  Locuri mai îndepărtate,
  Adunaţi-vă mereu
  Să-l slăviţi pe Dumnezeu.
  Domnul să vă dea putere
  Şi în suflet mângâiere.
  Sănătate să vă dea
  Ca să mai puteţi lucra.
  S-adunaţi şecheli în plus
  Pentru că acasă nu-s.
  Să aduceţi bucurii
  La nevastă şi copii.
  Anul nou s-aducă-n lume
  Zile bune, mult mai bune.
  Oamenii cu demnitate
  Să trăiască-n libertate.
  Fiecare să trăiască
  Viaţa lui mai creştinească.
  Să dea pace Dumnezeu
  Pe pământ de-acum mereu.
  Să-nceteze duşmănia,
  Să triumfe armonia.
  Să dea Domnul buni păstori,
  De dreptate iubitori.
  Preşedinţi şi regi cuminţi
  Cu renumele de sfinţi.
  ………………………
  Pr. Eugen Budău

 48. Un strigăt din Torino

  Un strigăt, Românie,
  Un strigăt de departe :
  Suntem în pribegie
  Şi viaţa ne desparte !

  Ni-i ţara prea săracă
  Şi pâine nu-i pe masă,
  Atâtea griji ne-atacă
  Pentru-a pleca de-acasă.

  Lăsăm o ciocârlie
  Şi doruri peste zare ;
  Nu ştim ce o să fie,
  Plecăm la drumul mare.

  Bătând la porţi în treacăt,
  După amar de vreme,
  Ni se deschide lacăt,
  Străinii să ne cheme.

  Intrăm slujind bătrânii,
  Nepoţii lor în faşă.
  Plimbăm pe stradă câinii;
  Povara-i uriaşă.

  La noi în buzunare
  Rozariul e avere.
  Când n-avem alinare,
  În el găsim putere.

  Şi ziua celebrării,
  Duminica, ni-i sfântă.
  Nu vrem să dăm uitării
  Ce ne binecuvântă.

  Să depăşim impasuri,
  Cu inima discretă,
  Ne ducem spre lăcaşuri,
  Spre giulgiul din casetă.

  Ne cheamă sfinţi din ziduri
  Să umplem catedrale,
  Să nu rămânem singuri,
  C-ar fi mai rău pe cale.

  Păstrăm în noi trăirea
  Credinţei neschimbate
  Şi poate ni-i menirea
  S-o ducem mai departe.

  La suflete sărace
  Le ducem bogăţia
  Şi-apoi ne vom întoarce
  Cu toată bucuria.

  Pr. Eugen Budău

 49. START
  (Cu ocazia primitiei Parintelui Sorin Brandiu)
  05 iulie 1998

  SECERIŞUL ESTE MARE,
  LUCRĂTORII SUNT PUŢINI.
  TE TRIMIT ÎN LARGA ZARE
  CU COROANA MEA DE SPINI.

  MERGI PRIN LUME ŞI ARATĂ
  TUTUROR CE N-AU AFLAT,
  CARE ESTE CALEA DREAPTĂ,
  SĂ NU PIARĂ ÎN PĂCAT !

  MERGI LA TOŢI CU CRUCEA-N MÂNĂ,
  SAU PE UMERI UNEORI,
  ŞI PE OAMENI TU ADUNĂ
  DINTRE SPINI, NU DINTRE FLORI !

  MERGI LA OAIA RĂTĂCITĂ,
  ALERGÂND ÎN SUS ŞI-N JOS,
  PÂNĂ CÂND NU E RĂPITĂ,
  ŞI ADU-O LUI CRISTOS.

  MERGI ŞI TEAMĂ SĂ NU-ŢI FIE
  DE CEI CARE TE RĂNESC !
  VEI ADUCE BUCURIE
  DUPĂ CE TE RĂSTIGNESC.

  Pr. Budău Eugen

 50. Spovadă planetară

  Ce ar fi ca lumea toată,
  Umilită-ncolonată,
  În biserici să se vadă,
  Aşezată la spovadă.
  Să îi vezi, cum cruce-şi fac,
  Pe Sadam, Bush şi Chirac,
  Tony Blair îngenuncheat,
  Ben Laden deja iertat,
  Putin primind dezlegare,
  Arafat pe la altare,
  Schroder făcând pocăinţă
  Şi Şaron act de căinţă.
  În canoane fiecare
  Să primească precizare
  Trei pedepse potrivite
  Care sunt binevenite.
  Prima : Armele să le topească
  Şi din fier să construiască
  Tractoare la africani,
  Dându-le fără de bani.
  Cea de-a doua : Împreună
  Să posteasc’ o săptămână.
  Şi a treia : Să declare
  În prersă, televizoare,
  Că dacă unul sau doi
  Vor avea gând de război,
  Dumnezeu să îi oprească
  Printr-o plagă îngerească.
  Să mai vezi ierarhi în strană,
  Aşteptând toţi în sutană
  O spovadă ideală,
  Dacă-i cazul generală.
  Alexei din răsărit
  Să îl vezi la spovedit
  Pe la Roma-n Vatican,
  Cel puţin o dată-n an.
  Şi dacă-i de spovedit,
  Papa nu fie oprit
  Să se ducă la Kremlin
  Cât picioarele îl ţin.
  Patriarhul Teoctist
  Să plătească acatist
  Cu spovadă umilită
  La Biserica Unită.
  Cei din Atos, cu suspine,
  Să se spovedească bine
  Pe la noi la mănăstiri,
  Depănând vechi amintiri.
  Toţi muftii musulmani,
  Nemărturisiţi de ani,
  Ne având arme pe spate,
  Să-şi spună a lor păcate.
  Toţi prelaţii în careu
  Să spună: Greşit-am eu.
  Numai Dumnezeu e sfânt
  Pe acest străin pământ.
  O spovadă planetară
  Ne-ar scuti de foc şi pară,
  De războaie fioroase,
  De primejdii păcătoase.
  Ne-ar reda o libertate
  Şi-am fi frate lângă frate.

  Pr Eugen Budău

 51. Sfântul Iosif şi Sfântul Anton

  Tu, Antoane, ca şi mine
  Ai un Prunc ce stă cu tine.
  Şi un crin lângă Isus,
  Ca şi mie ţi s-a pus.
  Numai că în adunări
  La tine-s la lumânări…!
  La mine de-i sărbătoare,
  Nici măcar o lumânare.
  Nu-nţeleg cum reuşeşti
  Oamenii să-i cucereşti.
  Vin la tine la statuie,
  Treptele mereu le suie,
  Rugăciuni îţi adresează
  Şi te binecuvântează.
  La tine e lume multă.
  La mine nici nu se uită.
  Şi panoul de cântări
  Îmi ia faţa uneori.
  Stau pe soclul ăsta rece
  Şi probabil ani vor trece
  Până când un oarecare
  Va veni la închinare.
  Spune-mi ce secrete ai ?
  Doar acum suntem în rai.
  Cum a fost la început
  Când lumea te-a cunoscut ?
  Mi se pare că prin lume
  Faci mereu câte-o minune.
  Crezi că eu nu am putere
  Ca să fac ce lumea-mi cere ?
  Numai că puţine predici
  Se mai fac azi prin biserici
  Despre mijlocirea mea
  Şi mai multe despre-a ta.
  Eu la Nazaret odată
  Lui Isus i-am fost ca tată.
  Şi dacă ceva i-aş spune
  Nu mi-ar face o minune ?
  Pe pământ i-am poruncit
  Şi pe mine m-a iubit.
  Nu se poate ca în cer
  Să nu-mi dea ce eu îi cer.
  Lumea spune că-s tăcut
  Că minuni nu am făcut,
  Dar să-ncerce, să se suie
  Mai întâi l’a mea statuie.
  Nu c-aş vrea o lumânare
  Sau neapărat o floare.
  Vreau să ştie că eu pot
  Din necazuri să îi scot.
  Cum se duc mereu la tine
  Pot să vină şi la mine.

  Pr. Eugen Budău

 52. Schimbări
  (Cu ocazia numirii ca Prefect la Seminar a Părintelui Sorin Brandiu)

  Unul vine, altul pleacă;
  Dumnezeu rămâne-n veci.
  De-abia vii şi iată parcă
  Trebuie din nou să pleci.

  Unul râde, altul plânge ;
  Dumnezeu e neschimbat.
  Şi când lupţi până la sânge
  Să nu crezi c-ai terminat.

  Vorba pare cunoscută
  Şi aici şi peste prag.
  Dumnezeu, lumea să-nvârtă,
  Fiindcă nouă ne e drag.

  Dincolo de a ta viaţă
  Care-n lume te-a purtat,
  Stă un altul mai în faţă
  Dacă tu ai observat.

  Ce spun alţii pe şoptite,
  La o masă de patron,
  Sunt doar vorbe irosite ;
  Nu-i al Domnului ison.

  Ce părere are lumea,
  Să nu pui prea mare preţ.
  Tu fă-ţi munca ta calumea,
  Fiindcă poţi şi eşti isteţ.

  E o muncă mai aparte,
  Asta e adevărat,
  Dar priveşte mai departe
  Şi vei fi încurajat.

  Tranzitând o cale mică
  Pe-o potecă pân la mal,
  Eu îţi spun : “Nu-ţi fie frică” !
  Şi treci sigur peste val.

  Pr. Budău Eugen

 53. Calea Crucii la români

  Doamne-ai mers tot înainte.
  Eu pe drum am mai rămas.
  M-am pierdut printre cuvinte,
  Şi n-am mers cu tine-n pas.

  Ce să spun… am stat în vale,
  Pe când tu urcai mai sus.
  Era plâns şi era jale
  Pentru moarte ta Isus.

  Tot convoiul în mişcare
  După tine se grăbea.
  Eu priveam în altă zare,
  Pe când Mama ta plângea.

  N-am sărit ca Veronica
  Să-ţi şterg chipu-nsângerat.
  M-a ţinut departe frica
  Pentru-a nu fi observat.

  Nici ca Simon muncitorul,
  N-am fost pus să te ajut.
  Nu eram eu lucrătorul
  Care te-aş fi susţinut.

  Lângă inima străpunsă,
  Care sânge a vărsat.
  Cupa mea n-a stat întinsă
  Şi iubirea n-am păstrat.

  Pr. Budău Eugen

 54. Satul meu

  1. Satul meu cel mult iubit,
  Unde am copilărit,
  Singur tu pe hartă eşti
  Sat cu numele Horgeşti.

  2. Pe la tine când revin,
  În lăcaş să mă închin,
  Un fior adevărat
  Mă străbate ne-ncetat.

  3. Oricât de departe-am mers,
  Ai rămas un semn neşters.
  N-am cuvinte ca să spun
  Tot ce simt pe al tău drum.

  4. Drept să spun am regretat
  Când din tine am plecat.
  Glasuri multe în ecou
  Tot strigau – Vino din nou !

  5. A strigat pârâu-n ropot,
  A strigat, bătând un clopot:
  - Nu uita nicicând să vii
  La izvor de bucurii !

  6. Satul meu, din tine sunt
  O fărâmă de pământ.
  O fărâmă de prin vale,
  De prin dealurile tale.

  7. Lasă-mă să-ţi spun mereu,
  În faţa lui Dumnezeu,
  Că tot ceea ce mi-ai dat
  Este sfânt, este curat.

  Pr. Budău Eugen

 55. Prinţul Ghica

  Ai fost flacăra iubirii
  Luminând prin multe ţări
  Prinţ şi preot al jertfirii
  Tu ne chemi spre alte zări.

  Renunţând l’a ta avere
  Pentru slava lui lui Cristos
  Te-ai ales cu mângâiere
  Şi cu-n dar mai preţios.

  Inima ţi-a fost legată
  Doar de bunul Dumnezeu
  Ţi-a fost viaţa minunată
  Şi ai strălucit mereu.

  Biruind în suferinţă
  O coroan’ai câştigat.
  Ai fost mare în credinţă,
  Şi exemplu de urmat.

  Cartea vieţii îţi păstrează
  Opera ce-ai făurit.
  Tu pe noi ne-nflăcărează
  Să fim buni cum ai dorit.

  Pr. Eugen Budău

 56. Părăsind Italia
  (Cu ocazia concertelor ţinute de corul Liceului catolic din Bacău, „Flores amicitiae”- 2002)

  Am lăsat Italia,
  O ciubotă, falia,
  Adâncită-n ape,
  Vis ce nu încape.

  Am lăsat coline,
  Căile alpine,
  Munţi scăldaţi în soare,
  Cu stânci milenare.

  Am lăsat pe scenă
  Sfinţii în arenă,
  Sugrumaţi de fiare
  La martirizare.

  San Marco, palate,
  Pieţe survolate
  De păsări de pace,
  Vitrine Versace.

  Murano, cristale,
  Gondole, canale,
  Mozaicuri aparte,
  Rămase în arte.

  Clopote ce sună,
  Cântând împreună,
  Păstrându-şi cadenţa
  În dom la Vicenţa.

  Mâna de maestru,
  Pe domnul Silvestru,
  Dirijor versat
  Şi aplaudat.

  Pe domnul Pepino
  Care spune : Vino
  Cu autocarul,
  Dacă-ncape carul.

  „Panini” rotunjite,
  Castane prăjite,
  „Pizza” în cuptoare,
  „Verdura”şi mare.

  Am lăsat la coadă
  Lumea, ca să vadă
  Pe sfântul Anton,
  Padovan patron.

  Am lăsat Verona,
  Julieta, „donna”,
  Statuie iubită,
  Foarte lustruită.

  Alături versete
  Şi rugi pe perete,
  Cerşind o iubire,
  A ei fericire.

  Am lăsat memorii,
  Cântece în glorii,
  Sârba studenţească,
  Să ne pomenească.

  Braşoveanca-n ritmuri,
  Ca-n video-clipuri,
  Şi multe imagini
  Adunate-n pagini.

  Hora cea cuminte,
  Ca mai înainte.
  Strai ţesut de mână
  În ţara română.

  Am lăsat în toamnă
  O distinsă doamnă,
  Ce-a-ngrijit de bine
  „Da capo al fine”.
  Pr. Eugen Budău

 57. (Parintelui Petrica,
  la numirea ca Econom)

  Timpul este paranteza
  Într-un spatiu pe pamant,
  E miscare în viteza,
  Declansata de Cuvant.

  Timpul este totdeauna
  Ca un soare-n rasarit.
  Nu ramane-acolo-ntruna.
  Are si un asfintit.

  Timpul pare ca o joaca
  Încheiata prea rapid.
  E un semn ramas pe placa,
  Scris de altii pe un zid.

  Timpul este curs de apa
  Stabilit de Creator.
  Malurile si le sapa
  Cand îsi face un decor.

  Timpu-i sunet ce apare
  Si dispare în ecou.
  Este un buchet de floare
  Oferit ca un cadou.

 58. Paradisul dispărut

  În Tanzania spre mare
  Erau locuri de visat.
  Palmieri scăldaţi în soare
  Şi nisipul minunat.

  Copilaşi zâmbeau pe plajă
  Sub privirea mamelor,
  Totul era numai vrajă
  Şi un joc ameţitor.

  Din adâncuri neştiute
  Un val cheamă un alt val.
  Dintr-odată pe tăcute
  Vin puhoaiele spre mal.

  Fug copii la întâmplare
  Înspre mal aşa cum pot
  Dar e valul mult prea mare
  Şi dispar cu val cu tot.

  Mamele sunt în durere
  Plâng cu toate într-un cor.
  Nu găsesc o mângâiere.
  Au murit copiii lor.

  Nu gândeau că dintr-odată
  Paradisul e pierdut.
  Viaţa lor e-nlăcrimată.
  Chinul lor e cunoscut.

  Pr. Eugen Budău

 59. Orga din Olanda

  Când ai fost abandonată,
  De creştinii tăi lăsată,
  Fără glas, destul de tristă
  Şi tăiată de pe listă
  Te-am adus din a ta ţară
  Să te naşti a doua oară,
  Să te simţi în largul tău
  La creştinii din Bacău.
  De acum la “Sf. Cruce”
  Vei avea un trai mai dulce.
  Vei cânta în armonie
  Cântece cu bucurie,
  Şi din fluierele tale
  Răsuna-vor osanale,
  Lăudându-l pe Cristos
  Cu poporul credincios.
  Tu ne dai premise certe
  Că eşti bună la concerte.
  Beethowen, Mozart sau Straus
  Te aşteaptă în pronaos
  Să le dai voie şi lor
  Ca să urce sus în cor.
  Bach îţi strigă : Hai fii gata!
  Vrea s-aud cum cânţi “Tocata”.
  Aleluia-i sărbătoare,
  Strigă Händel şi mai tare.
  Ţi-am şters praful de pe faţă
  Şi ţi-am dat o nouă viaţă.
  Fluiere ţi-am curăţat
  Să fii bună de cântat.
  70 de ani vechime,
  Cinşpe metri ca lungime,
  24 de registre,
  Strălucind ca ametiste,
  Fluiere destul de multe,
  Peste o mie şi cinci sute,
  Şi specific ce deţii
  Că eşti orgă cu ancii,
  Ne conving, eşti preţioasă,
  Miliarde valoroasă.
  Veher ce te-a proiectat
  Într-un loc nesemnalat,
  Poate fi satisfăcut
  Că din nou te-a refăcut
  Un maestru Benedic,
  Căruia acum dedic
  Gândul meu de mulţumire,
  Şi de multă preţuire.

  Pr. Eugen Budău

 60. Concursul Micul Prinţ

  Mai presus copilăria
  Ce aduce bucuria,
  Mai presus în primăvară
  Vocea ei atât de clară,
  Neschimbată şi curată
  Care nu o uiţi vreodată.
  Mai presus prinţul în zare
  Ce apare pe cărare.
  Este el, aţi observat,
  Care vine la cântat.
  Voce cu iţari şi ie,
  Cu opinci şi pălărie,
  Cu un brâu ce pare astru
  Roşu, galben şi albastru.

  Mai presus de munţi şi dealuri
  Voci plăpânde, idealuri,
  De prin zonele din ţară
  Prinţul vrea ca să apară,
  Din Moldova, Maramureş
  De pe vale ca un iureş,
  Din Banat de prin câmpie,
  Din Dobrogea, de la vie,
  Din Oltenia, Ardeal,
  Alergând cu murgul cal
  Vine înspre noi cu fală
  Ca să cânte-aici în sală,
  Mai presus de griji şi zbucium
  Cântă vocea ca un bucium,
  Aducând o mângâiere,
  Desfătare şi plăcere.
  Cântă azi precum se vede
  Micul prinţ în care crede.

  Mii de voci pe plai sub stele
  Cântă dorurile mele.
  Cântă locuri neuitate,
  Dragostea de libertate,
  Cântă frumuseţi sub soare,
  O iubire ce nu moare,
  Cântă sus ca ciocârlia
  Răspândind doar bucuria,
  Cântă mugurul ce crapă
  Şi izvorul ce ne-adapă,
  Florile de prin grădină
  Soarele ce dă lumină.

 61. Meditând la Exerciţii
  (Pralea)

  Vorbe ne meşteşugite,
  Din Scriptură pregătite,
  Ne-adunară împreună
  Trei zile din săptămână.
  „Veniţi într-un loc retras”!,
  Răsună de sus un glas.
  „Mai departe de oraş,
  Sus la Pralea, pe imaş,
  Să vedem de-am înţeles
  Logica ce ne-a ales”.
  Un episcop din Vietnam
  A făcut mare tam-tam
  Cu răspunsul ce l-a dat,
  Când a fost el întrebat,
  Pentru ce în preoţie
  L-a urmat cu bucurie
  Pe Cristos, cu-nflăcărare,
  Până şi în închisoare ?
  „A le lui patru „defecte”
  Mi-au dat gânduri înţelepte.
  El uită, nu ţine minte
  Ce-ai greşit mai înainte.
  Pe-un tâlhar el l-a iertat,
  Paradisul i l-a dat.
  Pe femeia păcătoasă
  A iertat-o într-o casă.
  Matematică nu ştie !
  Unul poate ca să fie
  La egal cu 99,
  Alergând prin spini şi rouă
  După oaia cea pierdută
  Ce lipseşte dintr-o sută.
  Econom nu e defel,
  Împărţind banii la fel
  Celor ce-au venit din piaţă,
  La lucru de dimineaţă,
  Ca şi celor ce-au venit
  Doar o oră la muncit.
  N-are logică, să ştiţi !
  El numeşte fericiţi
  Pe săraci, pe prigoniţi,
  Pe cei ne îndreptăţiţi,
  Şi te cheamă pentru cruce
  Spunând că e viaţă dulce.
  Astea m-au determinat,
  Pe Isus de l-am urmat.”
  Sunt defecte sau iubire
  Când vorbim de mântuire ?
  E o logică divină,
  E iubirea ce ne-animă
  Şi pe noi în preoţie,
  Dând răspuns cu bucurie.
  Preoţia e tezaur,
  E comoara cea de aur,
  Care poţi să o primeşti
  Dacă toate părăseşti.
  E mister şi este dar.
  Nu eşti tu proprietar.
  Poţi doar să administrezi
  Şi să binecuvântezi,
  Ţinând locul lui Isus,
  „Alter Christus” cum s-a spus.
  Merite într-o chemare,
  Recunoaştem fiecare,
  N-am avut, o ştim prea bine :
  „Nu voi m-aţi ales pe mine”!
  Logica cea inversată,
  Ne-a chemat pe noi odată.
  O problemă se iveşte :
  Ce anume fericeşte,
  Dintre toate mai presus,
  Când te duci după Isus ?
  „Perfecta laetitia”
  Îţi pune condiţia,
  Nu succesul sau renume,
  Convertiri în astă lume,
  Ci cu multă resemnare,
  Să suporţi o alungare,
  Când la porţi în miez de noapte,
  Pentru adăpost vei bate.
  „În asta e fericirea,
  Frate Leon, mântuirea”.
  Fericirea, mult va creşte
  Când Cuvântul se vesteşte
  Şi o sfântă Liturghie
  Te umple de bucurie.
  Pe Cristos de îl descoperi,
  Fericirea dă în lături.
  Un portret mult ne-a mişcat,
  Un Papă de altă dat’,
  Ioan XXIII
  Propus în mileniul trei.
  Simplu, diplomat în toate,
  Plin de mare bunătate,
  Împăcând supra-puteri,
  În conflicte de mai ieri.
  Hrusciov s-a retras îndată
  Cu armata lui blindată.
  Kenedy a stat pe loc
  Cu rachetele de foc.
  „Pace şi justiţie,
  Pace, nu muniţie,
  Pace, adevăr, dreptate,
  Puneţi mai presus de toate” !
  Protocoale anulează,
  Închisori el vizitează,
  Preferând mersul pe jos,
  Nu pe „sedes”-ul frumos.
  Celor de prin Vatican
  Indexează câte-un ban.
  Vorbeşte cu servitori
  Ce-ngrijesc parcul cu flori.
  Când ceva-i de corectat,
  Face totul delicat.
  Pe altul nu umileşte,
  Mai departe îi zâmbeşte.
  În lumea ce progresează,
  Pe toţi ne interesează
  Modul de comunicare,
  Internetul, ce-i în floare.
  Este timpul potrivit
  Să vestim ce am primit,
  În „aeropag”-ul nou,
  Oferit ca un cadou
  Pentru evanghelizare,
  Dincolo, peste hotare.
  Nu mai este barieră
  În această nouă eră.
  Orice gând, în lumea toată
  Se transmite dintr-odată.
  Preotul să nu stea-n urmă !
  Să înveţe pentru turmă,
  Tehnica să folosească
  Pentru viaţa sufletească.
  Sunt desigur şi reţineri :
  La spovadă-n zi de vineri,
  Nu poţi lua calculator
  Să te uiţi pe monitor
  Care-i scorul în Giuleşti,
  Pentru că păcătuieşti.
  În biserica locală,
  Munca cea spirituală,
  Peşti adună în năvod :
  „Duc in altum”, spre Sinod.
  Duhul Sfânt e invocat
  Pentru că-i de aşteptat
  Confruntarea cu probleme
  În cele 17 teme.
  Fiecare-i luat în seamă,
  Căci biserica ni-i mamă.
  Cei care adineauri
  Au stat mult prin închisori,
  Ne-au transmis multă credinţă
  Prin cruce şi suferinţă.
  Ne dau dreptul să sperăm,
  Mai mult să înaintăm.
  În zisa globalizare,
  Cât şi secularizare,
  Trebuie să intuim
  Cum putem să mântuim,
  Ca prima comunitate,
  În mare fraternitate.
  Ca prezbiter, nu-i firesc
  Să ai spiritul lumesc.
  Sarea n-ar da gust vreodată
  În mâncarea preferată,
  Dacă n-ar fi diferită
  De mâncarea pregătită
  Mintea sigur ne învaţă
  Că nici focul, lângă gheaţă,
  N-ar porni nici un şuvoi
  Dacă şi el ar fi sloi.
  Preotul din lume luat,
  Nu e totuşi izolat.
  Nu e insulă pe mare,
  Fără nici o căutare.
  E miracol plin de har,
  Spune Uhrs von Balthazar.
  E ministrul tuturor,
  Este un ambasador,
  De Cristos acreditat
  Să poarte al său mandat.
  Avem, iată, pe tapet,
  Orione ca portret.
  Viaţa lui de caritate
  Este o imensitate.
  El adună la un loc
  Pe flămând şi pe escroc.
  Nimeni nu mai e exclus
  În iubirea lui Isus.
  Un hamal, el s-a numit.
  Providenţei i-a slujit.
  Inima s-a dilatat,
  Suflete a căutat.
  Somn puţin el şi-a permis
  Fiindc-avea multe de scris.
  Cinci luni poate-ar fi de stat
  Să citeşti ce a semnat.
  „Fii bărbat – spunea – munceşte !
  Caritatea mântuieşte !
  Nu fi oaie, fii un leu
  Pentru bunul Dumnezeu !
  Chiar de eşti meditativ,
  Ajutor caritativ,
  Trebuie să preţuieşti !
  Eşti chemat ca să slujeşti.
  O idee de putere
  Las-o pentru alte sfere.
  Nici amorf nu poţi să stai,
  Fiindc-aşa nu intri-n rai !
  Te-ngrijeşte de persoane,
  Nu sta-nchis după obloane !
  Pe săraci să-i ai în plan,
  Zi de zi şi an de an !”
  Viaţa de comuniune
  E-aşteptată de oricine :
  De episcopul păstor,
  De colegi şi de popor.
  E un schimb frumos de daruri
  Şi de creştere în haruri.
  Ontologic eşti legat
  De cel ce te- a consacrat.
  El te va numi ca frate
  Şi ca fiu în caritate.
  Totul este excelent
  Când al tău temperament
  Nu distruge în relaţii
  Bunele comunicaţii;
  Când poţi fi complementar
  Cu-al tău paroh sau vicar.
  Să deschizi porţi fără frică,
  Un pontif, azi îţi indică.
  Uşor cade dictatura.
  „Non abbiate, non paura” !
  Cade-a fierului cortină
  La strigarea lui divină.
  Ce-a fost ieri numai un vis
  În „Redemptor hominis”,
  Astăzi e adevărat
  Sub al lui pontificat.
  O icoan-a lui Cristos,
  Este lucrul cel frumos
  Ce ai tu de copiat
  Ca să fii bine format.
  Trebuie să fii dispus,
  Preferându-l pe Isus
  Să slujeşti, să fii fidel,
  Cum a fost mereu şi El.

  Pr. Eugen Budău

 62. Mai sunt îngeri pe pământ
  (Poezie dedicată corului Liceului catolic din Bacău, „Flores amicitiae” prezent în Italia în toamna anului 2002)

  Nu se poate !….. Pe cuvânt,
  Mai sunt îngeri pe pământ.
  Am văzut lumina lor
  Pe chipul copiilor.
  Sunt frumoşi ca nişte flori
  Când se-mbracă-n sărbători.
  Ca un lan de grâu curat,
  Când se-apucă de dansat.
  Snopi legaţi cu brâu de in,
  Aşezaţi sub cer senin.
  Nu au aripi ca-n picturi,
  Dar ce zâmbet, ce figuri !
  Te întrebi de unde vin,
  Ce temeiuri îi susţin
  Să păstreze nepătat
  Sufletul nevinovat.
  Lucifer, căzut în zbor,
  Fuge de lumina lor,
  Se ascunde-n văgăuni,
  În infern, printre tăciuni.
  Freamătă, e furios,
  C-a pierdut chipul frumos.
  Un regret amar îl frânge,
  Inima nu-i poate plânge,
  Ca să-şi spele chipul său,
  Înnegrit de-atâta rău.
  Ce trecut, să pierzi odată…,
  Să fii scos din cer pe poartă…,
  Să nu poţi privi în sus,
  Către chipul lui Isus !
  Către îngeri, către stele,
  Spre lumini ce vin din ele !
  Către pajiştea de flori
  În diversele culori,
  Către chipuri de copii
  Îmbrăcaţi în sfinte ii.
  Ce tristeţe-ntunecată,
  Ce nu piere niciodată !
  O arsură, o durere,
  Ce nu află mângâiere.
  Dincolo e cânt şi joc,
  Iar în el un jar, un foc.
  Printre îngeri, miei, fecioare,
  E o Sfântă Născătoare,
  O icoană, rugăciune,
  O adâncă plecăciune
  În lăcaş de închinare,
  E o sfântă repetare:
  Ave, ave, o, Marie !
  Slavă, slavă, slavă ţie.

  Pr. Eugen Budău

 63. Impresii
  după sfinţirea caselor
  “Sf. Cruce” – Bacău – 2000

  Pas cu pas am străbătut
  Străzile ce le-am avut
  Şi v-am binecuvântat
  Noi cei care am umblat.
  Am ştiut fără-ndoială
  Că mai mult pe verticală
  Trebuia să tot zorim
  Ca pe toţi să vă sfinţim.
  Iată că am şi notat,
  După ce am încheiat,
  Câteva concluzii trase,
  În această zi de şase
  Februarie două mii,
  Pentru voi părinţi şi fii.
  Am găsit număr redus,
  Pentru că unii s-au dus,
  Cu familie cu tot,
  Să muncească unde pot :
  La Torino sau la Roma,
  Unde lira dă aroma
  Gustului de câştigat,
  Ca să scape de oftat.
  Cei rămaşi aici la noi,
  Se plâng zilnic de nevoi.
  Bani nu sunt în buzunar;
  Dau puţini pentru altar.
  Poate luna care vine
  Vor mai da ce se cuvine.
  E real, e-adevărat,
  E uşor de sesizat.
  Aproape la fiecare
  Găseşti ton de lamentare.
  Tinerii se plâng, oftează,
  Stau acasă, nu lucrează.
  Şi părinţii în picaj,
  Stau de mult tot în şomaj.
  Mai pierd vremea cu trei stele
  Urmărind telenovele.
  Fără iniţiativă,
  Nu au nici o perspectivă.
  Doar un vis din când în când
  Le trece şi lor prin gând,
  Să meargă-n pelerinaj,
  Dacă preotul e gaj
  Şi-i asigură apoi
  Să nu vină înapoi.
  De primit n-au fost probleme,
  Doar atât că mai devreme,
  Pentru unii am sosit
  Şi-am găsit cum am găsit :
  Casa-n neorânduială,
  Pentru că târziu se scoală.
  Şi la zece jumătate
  Erau chipuri nemişcate,
  Sforăind în dormitor
  Când dădeam din aspersor.
  De ascuns… câţiva bărbaţi,
  Care erau turmentaţi,
  Au ştiut să se ferească,
  Preotul să nu-i sfinţească.
  S-au temut c-apa sfinţită
  Îi va duce în ispită
  Să se lase de băut,
  Ceea ce nu le-a plăcut.
  Scările ce le-am urcat,
  Uneori le-am repetat,
  Fiindcă la etajul trei
  Sau la patru la Andrei,
  Era zgomot mult prea mare
  Când sunam la fiecare
  Şi nimic n-au auzit
  Când sosirăm la sfinţit.
  Am primit sugestii clare
  Să anunţ pe fiecare
  Să se-aşeze-n partea lui
  În lăcaşul Domnului.
  Să nu fie-amestecaţi
  Cu femei şi cu bărbaţi.
  Cel puţin la liturghie
  Ispita să nu mai fie;
  Şi-apoi fetele în vară,
  Cu o rochie sumară
  Să fie-atenţionate
  Că nu vin la plajă frate.
  Sunt sugestii potrivite
  Şi se cer înfăptuite.
  De aceea cu simţ bun,
  Ascultaţi tot ce vă spun
  Şi intraţi cu modestie
  La oricare liturghie.
  Să nu faceţi o reclamă
  Pentru-a fi luate-n seamă,
  Voi femeilor sau fete.
  Fiţi un pic şi voi discrete !
  Cel puţin la rugăciune
  S-aveţi gândurile bune.
  Când sfinţeam am observat
  Că unii au aşezat
  Cinci bilete sau taloane
  Undeva pe la icoane,
  Să le dea câştig final
  La lozul duminical.
  E la modă să dai cote
  La robingo, la bingote.
  “Mai întâi bilete mie
  Şi apoi vă dau simbrie”.
  De acum sunt învăţat
  Ca să fiu întâmpinat
  De un câine, de-o potaie,
  Când păşesc într-o odaie.
  Când dau binecuvântare
  El mă latră şi mai tare.
  Asta-i lumea, n-ai ce-i face,
  Ţine şi la dobitoace.
  Unii cred în reîncarnare
  Şi le dau bună mâncare,
  Ca şi ei la rândul lor
  Când vor fi în viitor
  Între necuvântătoare,
  S-aibă o bună tratare.
  Cineva mi-a spus şoptit,
  Când la unul am sosit,
  Că la el e zarvă multă;
  Toţi copiii nu-l ascultă.
  Unii stau prin închisoare,
  C-au furat din buzunare,
  Sau c-au spart case în noapte,
  Golind camerele toate.
  Am văzut şi m-au mirat
  Tineri ce-au împrumutat
  Modă nouă, nu stil vechi,
  Cu verigă în urechi.
  Nu e doar decât un pas
  Şi vor pune şi în nas.
  Astea sunt părţi negative,
  Dar sunt şi părţi pozitive,
  Şi cuvinte nu găsesc
  Ca să vi le povestesc.
  Sunt familii aşa bune
  Care ştiu să se adune,
  Având mâini împreunate
  Şi cu suflete curate.
  Casa lor e paradis.
  Poţi vedea când ţi-au deschis.
  Te aşteaptă cu mult drag
  Ca să le apari în prag
  Şi ar vrea să stai cu ei
  De la unu pân la trei.
  Mulţumim cum ne-aţi primit,
  Pentru ce ne-aţi oferit.
  Domnul să vă răsplătească
  Şi de rău să vă păzească.
  A lui binecuvântare
  Rămână la fiecare.
  Pr. Budău Eugen

 64. Impresii dupa sfintirea caselor
  “Sf. Cruce”- Bacau, 1999

  Dupa o luna si mai bine,
  Iata-ne ajunsi in fine
  Sa dam, daca vreti, de stire,
  Cum a fost pe la sfintire.
  Datele le-am adunat
  Si pe fise le-am notat.
  In a noastra parohie
  Sunt familii peste-o mie.
  1597
  Sunt pe fisa declarate.
  Nu-s intregi insa chiar toate.
  Unele sunt separate,
  Mai sunt mixte cateva
  Sau vaduvi pe ici-colea.
  1486
  Au deschis usa la case
  Si I-am binecuvantat,
  Drept care m-am bucurat.
  111 n-au asteptat
  Si usa n-au descuiat.

  Poate anul viitor
  Vor deschide-al lor zavor.
  Procentajul, ce sa zic,
  Este mare, este mic ?
  In orice comunitate
  Sunt familii variate.
  Nu pot fi toate la fel
  Cu acelasi gand si tel.
  Stiti ca in anul trecut
  Observatii am facut
  Celor ce nu se rugau
  Sau la televizor priveau
  Cand in casa eu eram
  Si ii binecuvantam.
  Foarte multi s-au indreptat
  Si cu mine s-au rugat.
  In genunchi au stat cuminti
  Si copii ca si parinti.
  Foarte rar s-a intamplat
  Ca un dita-mai barbat
  Sa fuga din bloc afara
  Cand eu apaream la scara.
  Este o copilarie
  Ca sa fugi de doctorie.
  Este imaturitate
  Sa nu stai in casa frate.
  Doar copiii fug cu spaima
  De a doctorului haina,
  Si de bunul Dumnezeu
  Fuge ingerul cel rau.
  Cine-I cu suflet curat
  Este si echilibrat,
  Nu se teme sa primeasca
  Preotul ca sa sfinteasca.
  Cei betivi s-au abtinut

  Doar o zi de la baut
  Ca sa fie treji drept bine,
  Afland preotul ca vine.
  Mielusei s-au aratat
  Cu gatlejul cam uscat.
  Imi inchipui ce-a urmat
  Dupa ce eu am plecat.
  Au trecut din nou pe vin
  Si asa mereu o tin.
  Si se zbat in saracie
  Fiii lor, trista sotie.
  Sunt parinti care-au oftat
  Ca n-au fii de laudat.
  Cate unu-I chiar ateu,
  Nu crede in Dumnezeu.
  Nu-si mai face sfanta cruce
  Si la slujba nu se duce.
  Pe pereti imagini triste
  Decupate din reviste
  Sunt la el de adorat
  Si modele de urmat.
  Michael Jakson, Putifar,
  I-au rapit haina de har
  Si in dans nedeslusit
  Demonii l-au biruit.
  Dar as vrea ca sa o stiti,
  Sunt si fii buni, fericiti,
  Comoara parintilor,
  Cinste pentru casa lor.
  E placut sa-i vezi mereu
  Iubitori de Dumnezeu.
  Sunt persoane, nu putine
  Ce doresc sa fie bine
  Si se zbat si se jertfesc,
  La straini se duc, muncesc.
  Casa lor e mai schimbata,

  Mult mai infrumusetata.
  Unii spun ca n-au noroc,
  Nu gasesc servici de loc.
  In somaj sot si sotie
  Sunt fara de bucurie.
  Este greu, i-am inteles
  Prin ce trec, prin ce proces.
  Pe fisa eu am notat
  Ca mai e de asteptat
  Pana vor fi si ei bine
  Sa m-ajute si pe mine
  Sa continui o lucrare
  In lacasul de-nchinare.
  Celor care m-ati primit
  Sa va dea Domnu-nsutit
  Sa fiti binecuvantati
  Si de Domnul neuitati.
  Celor care-ati incuiat
  Sa stiti ca v-am si iertat
  Si sper ca la anu-n prag
  O sa ma primiti cu drag.

  Pr. Budau Eugen

 65. Iată Mama !

  Iată Mama lângă tine
  Care îţi vrea numai bine !
  E Maria preaiubită,
  De popoare preamărită.

  Ave, ave, o, Marie,
  Îngerii îţi cântă ţie.

  Iată Mama cea mai bună
  Care te ţine de mână !
  Se-ngrijeşte de-a ta soartă ;
  Grijile ea ţi le poartă.

  Iată Mama pentru veacuri,
  Ce aduce lumii leacuri !
  Aşteptată mângâiere
  Celor ce sunt în durere.

  Iată Mama cea aleasă,
  Cum nu-i alta mai frumoasă !
  Iată Mama iubitoare
  Ce ţine la fiecare !

  Pr. Eugen Budău

 66. Fericita Roza Venerini

  Sunt trei veacuri ce-au trecut
  De când Roza s-a născut,
  În Italia vestită,
  De mulţi sfinţi împodobită.
  În Viterbo, pe colină,
  Roza iese la lumină,
  Din părinţi buni şi cuminţi,
  Meritând nume de sfinţi.
  Tatăl, medic iscusit,
  Înţelept şi liniştit.
  Mama, gingaşă, curată,
  Harnică şi devotată.
  Creşterea primită-n casă
  A fost sfântă şi aleasă.
  Ca un crin alb şi curat
  Roza-n viaţă s-a-nălţat,
  Veselă, fermecătoare.
  Faţa ei strălucitoare
  Cucerea simplu, uşor,
  Pe tot omul trecător.
  “Creaturile nu sunt
  Veşnice pe-acest pământ”,
  I-a şoptit un gând odată,
  Când era tânără fată
  Şi gândea că un iubit
  Îi va fi poate sortit.
  Într-un vis s-a arătat
  Că iubitu-a decedat.
  Era cel dorit anume
  Să vină să se cunune.
  Visul n-a fost numai vis
  Fiindcă Domnul l-a închis
  În mormânt cu-adevărat
  După ce ea l-a visat.
  A fost semnul Domnului
  Că altul e gândul lui.
  Roza repede-a-nţeles
  Care-i drumul de ales.
  La porţi vechi de mănăstire
  Bate pentru găzduire.
  Dincolo de zid, acasă,
  Moartea vine cu-a ei coasă.
  Fratele ei cel mai mare
  La timp scurt, îndată moare.
  Moare tatăl, moare mama,
  Ca ea bine să-şi dea seama
  Că-i mai vrednic pe pământ
  Să iubeşti pe Domnul Sfânt.
  În vestitul sanctuar
  “Della Quercia”, la altar,
  Maicii Domnului îi spune
  Într-o sfântă rugăciune:
  “Vreau să fiu de-acum mireasă
  Pentru Fiul tău, Crăiasă.”
  Dirijată sufleteşte,
  Plan în viaţă stabileşte
  Să fie educatoare
  Pentru mic şi pentru mare.
  Şcoala de Maestre Pie
  Va urma de-acum să fie
  Idealul său iubit,
  Formă bună de slujit.
  Pentru mulţi va fi salvare
  De ruină şi pierzare.
  Şcoala ei e o lumină
  Din voinţa cea divină.
  Din familii înstărite,
  Tinere mai pregătite,
  Se alătură îndată
  La lucrarea proiectată,
  Dând o mare importanţă
  Să scoată din ignoranţă
  Pe copii şi pe părinţi,
  Educând să fie sfinţi.
  Barbarigo, cardinalul,
  Cel dintâi a dat semnalul
  Că e bine ca să fie
  Şcolile Maestre Pie.
  Va susţine cu avânt
  Şcoli mai multe pe pământ.
  Trebuie oricum de spus,
  Că de dragul lui Isus,
  Greutăţi a-ntâmpinat
  Când şcoli a întemeiat.
  Diavolul n-a stat pe loc.
  A ieşit din iad, din foc,
  Şi-a-ncercat cu multă ură
  Să spună rele din gură,
  Căci avea o duşmănie
  Pentru Şcoli Maestre Pie.
  Cu credinţă, rugăciune,
  Şcolile apar în lume:
  Oriolo, Soriano,
  Toscanela, Vitorchiano,
  La Roma şi la Veiano,
  Capranica, Carbognano.
  43 de şcoli clădeşte
  Pănă viaţa-i se sfârşeşte.
  Opera ei se propagă
  La creştini, în lumea-ntreagă.
  Avem astăzi bucuria
  Să fie în România
  Un măreţ aşezământ
  Pentru slava celui sfânt.
  El să fie preamărit
  Pentru tot ce s-a zidit.
  El să fie lăudat
  Pentru Roza ne-ncetat.

  Pr. Budău Eugen

 67. Exercitii spirituale
  Traian – 2002

  Cu părintele Tadeus
  Am pornit la drum spre Deus.
  Mai întâi în meditare
  Am găsit o depărtare
  Între om şi Dumnezeu
  Prin ispita celui rău.
  E misterul răutăţii
  Ce-a deschis o cale-a morţii.
  Şarpele azi se răzbună
  Cu ce are la-ndemână,
  Prin alcool, televizor,
  Ispitindu-te uşor.
  El te vrea îndepărtat
  De cel care te-a creat.
  Prin cuvinte el susţine
  Că-ţi oferă numai bine.
  Ce-au păţit Eva, Adam,
  Când au pus mâna pe ram
  Şi-au mâncat din pom odată,
  Într-o clipă blestemată,
  Mai păţim astăzi şi noi,
  Rămânând în suflet goi.
  Fiţi atenţi că în văzduhuri
  Tot roiesc relele duhuri.
  Noi cu ele ne luptăm
  Şi ca platoşă să luăm
  Tot ce este în Scriptură
  Declarat ca o armură,
  Rezistentă prin credinţă
  Şi purta-vom biruinţă.
  Sfântul Petru e atent
  Şi îţi dă avertisment :
  Leului ce-ţi dă târcoale
  Să nu-i laşi deschisă cale.
  Dacă-i lung sau scurt în lanţ,
  Nu te du, stai după şanţ.
  Ia măsuri de siguranţă
  Şi rămâi tu la distanţă.
  Să observi că o greşeală
  Începe cu o-ndoială,
  Sugerată de cel rău,
  Ca să intre-n gândul tău.
  Cel care azi te intrigă
  Sentimentul ţi-l câştigă
  Şi apoi cu stăruinţă
  Pune mâna pe voinţă,
  Devenind mai eficace
  Ca să faci doar ce îi place.
  Ce uşor te laşi purtat
  Pe un drum numit păcat !
  Stai acum şi contemplează.
  Sufletul cum gravitează ?
  Spre ce oare se îndreaptă ?
  Este el pe calea dreaptă ?
  Să nu pierzi clipe deloc,
  Domnului să îi faci loc..
  Lasă-I lui locul întâi
  Şi cu El tu să rămâi.
  Nu porni să construieşti
  Turnul Babel, căci greşeşti.
  Încurcat vei fi mereu,
  Când nu-l ai pe Dumnezeu.
  Meditând am constatat
  Cinci etaje la păcat :
  O sugestie la bază,
  Convorbirea ce urmează,
  Lupta între da şi nu,
  Consimţirea ce-o dai tu,
  Şi apoi într-un final
  Patima ce vine-n val.
  Meditând asociat,
  Am sărit de la păcat,
  La subiect deosebit
  Cu părintele verbit.
  Tema-ntâi despre credinţă,
  Şi a Domnului voinţă.
  O credinţ-aprofundată,
  Pe o stâncă aşezată.
  Pân’ acum ce-ai construit,
  Este sau nu pe granit ?
  Poţi să faci şi vreo minune,
  Dacă n-ai comuniune
  Cu Isus de pe altar,
  Totul este în zadar.
  Vijelii ce bat în faţă,
  Îţi dărâmă totu-n viaţă.
  Importantă-i voia lui,
  Voia cea a Domnului.
  De ea să te îngrijeşti,
  Ca oricând s-o împlineşti.
  În oglindă vezi o dată
  Faţa ta adevărată.
  Corespunde fără vină
  Cu imaginea divină ?
  Eşti Isus, sau ţi se pare ?
  Chipul tău al cui e oare ?
  Haideţi acum la fântână
  Cu-o găleată într-o mână,
  Aproape de Garizim,
  Despre Isus să citim,
  Cum a ştiut să ofere
  Apă vie şi-nviere,
  Unei femei păcătoase,
  Cu care El discutase.
  Din capitolul citit
  Vedem modul de iubit.
  Mai întâi iubeşte Domnul,
  Ne ţinând seamă de omul,
  Care este scufundat
  În mocirlă, în păcat.
  El în inimă aprinde
  O iubire ce cuprinde
  Pe toţi, chiar şi pe duşmani,
  Nu numai pe cei ce-s fani.
  La fântâna lui Iacob,
  Luaţi cartea lui Kurdakov
  Şi dacă aveţi de stat
  V-apucaţi de lecturat,
  Să vedeţi o convertire
  Începută prin iubire.
  El lovise cu cravaşa
  Pe una zisă Nataşa,
  Care într-o rugăciune
  Se ruga pentr-o minune,
  Pentru el, vechiul călău,
  Să se-ntoarcă de la rău.
  Scena asta l-a lovit.
  A plâns şi s-a convertit.
  Se adaugă în plus
  Înc-o scen-a lui Isus,
  Care doar printr-o privire
  Te cheamă la convertire.
  Simon îl invită-n casă.
  Vine şi o păcătoasă.
  Lacrimi varsă pe picioare
  Şi obţine îndurare.
  Vezi această desfrânată,
  Ştiută de lumea toată !
  Ea prin gest a-nlocuit
  Ceea ce n-ai oferit,
  Când în casă ţi-am intrat :
  Apă şi un sărutat.
  Ştim uşor să condamnăm,
  Nu ştim însă să iertăm.
  De la tine eu aştept
  Ca să fii mai înţelept.
  Spune-mi, oare mult iubeşte
  Cel care nicicând greşeşte,
  Sau cel care-a constatat
  Că de multe-a fost iertat ?
  Cel din urmă mi se pare
  Va iubi cu-nflăcărare.
  Ai dreptate, aşa este,
  E persoana ce scânceşte,
  Aşezată pe podea,
  Care varsă lacrima.
  Iarăşi sar la altă temă,
  Fiindc-aşa este în schemă.
  Dup-amiază Maroneze
  Vine ca să mediteze.
  Gândurile să se-adune,
  Căci vorbim de rugăciune.
  Dac-aveţi cumva pe listă
  Rugăciune egoistă,
  Faceţi ca ea să apară
  Ca una comunitară.
  Aşa s-a rugat Isus,
  Tatăl Nostru, când a spus.
  Paul la fel s-a rugat,
  Când la Roma a plecat.
  În genunchi pe la Efes,
  A stat ore-n şir şi des.
  Nu recurgi la rugăciune
  Ca un ban să se adune ?
  E comerţ, îţi spun cinstit.
  Poate că nu te-ai gândit.
  Să te rogi mult împreună,
  Asta-i rugăciunea bună.
  Joi întâi am meditat
  Pe Cristos îndurerat,
  Chiar de Tatăl părăsit,
  Când cei răi l-au răstignit.
  Să iubeşti fără măsură,
  Când lumea-i plină de ură,
  E ceva dumnezeiesc,
  Lucru rar, ce îl găsesc
  Doar în viaţa sfinţilor,
  Prigoniţi de fraţii lor :
  Sfântul Ioan al Crucii,
  Lovit de fraţi cu papucii;
  Edith Stein în închisoare,
  Dată morţii prin gazare;
  Ignaţiu din răsărit,
  Sfâşiat pân’ a murit.
  Când veni-va peste toţi
  Experienţa negrii nopţi,
  Vom striga cu glas sfârşit
  De ce Tu m-ai părăsit ?
  Scoate-mă din astă noapte
  Doamne Sfinte, de se poate.
  Un alt chip îndurerat
  Despre care-am meditat,
  Este cel al Macii Sfinte,
  Exprimat des prin cuvinte :
  Stătea Maica-ndurerată,
  Lângă cruce-nlăcrimată.
  Ea ca mamă pe Calvar,
  Spune „fiat-ul” său iar,
  Ca să fie conceput
  Fiul ce va fi născut
  Dintr-o lacrimă curată
  În Biserica lăsată.
  Fiul ei am devenit.
  În dureri ne-a zămislit.
  Noi suntem pe-această cale,
  „Fiii lacrimilor sale”.
  Meditaţia de sfârşit
  La slujit s-a referit.
  Tânărul cu bogăţie
  N-a avut curaj să fie
  Ucenic lângă Isus.
  N-a vândut ce-avea în plus.
  S-a întors pe-a sale drumuri,
  Rămânând lipit de bunuri.
  O slujire eu îţi cer.
  Vei avea comoară-n cer.
  Refuzând a lui chemare
  A plecat cu întristare.
  Viaţa noastră cum arată ?
  E slujire-adevărată ?
  Cine vrea mare să fie
  În a lui împărăţie,
  Spre slujire să se-ndrepte
  Şi slujit să nu se-aştepte.

  Pr. Eugen Budău

 68. Doi câte doi
  (La primiţia Părinţilor Claudiu Carteş şi Adrian Bârsan)

  Mai trimite Doamne-n lume
  Preoţi buni, doi câte doi,
  Ca pe oameni să-i îndrume
  Pentru vremurile noi.

  Mai trimite Doamne iară,
  Preoţi buni, drept mieluşei,
  Şi la noi şi-n altă ţară,
  Fiindcă-i loc mult pentru ei.

  Mai trimite în câmpie
  Fiindcă-i mult de secerat,
  Şi pe dealuri, sus la vie,
  Unde viţa, rod a dat.

  Mai trimite peste vale,
  Printre spini, loc neumblat,
  Unde sunt oile tale
  Care s-au îndepărtat.

  Mai trimite împreună,
  Doamne, preoţi câte doi,
  Ca să scoată din fântână
  Apa vieţii, vieţii noi.

  Mai trimite Doamne-n valuri
  Preoţi tineri şi cucernici
  Cu măreţe idealuri,
  Care sunt de tine vrednici.

  Pr. Eugen Budău

 69. Conluzii la sfintirea caselor
  (“Sf. Cruce” Bacău 2005)

  Sfinţirea casei s-a-ncheiat
  Cam lung’ a fost durata.
  Din uşă-n uşă am sunat.
  Aţi fost şi n-aţi fost gata.

  La unii somnul a fost greu.
  Aşa li-i datul sorţii
  Să vadă filmele mereu
  Trecând de miezul nopţii.

  Şi „şouri” ei au admirat
  Cu Dan Diaconescu.
  Sfinţirea casei…. au uitat.
  De vină-i Iliescu.

  „Credeam că veţi veni târziu,
  Aşa mi-a spus şi mama.
  Să vă primesc acum,nu ştiu,
  Căci mă cuprinde teama.”

  Pe holul casei eu zăresc
  Rulouri de ţigară.
  „Permite-ţi ca să vă sfinţesc
  Să iasă fumu-afară !”

  „Sunt Doamne foarte supărat”,
  Aşa cânta caseta.
  De ce anume, am aflat.
  Ne povestise Veta.

  De vină-i soţul ce n-a dat
  Un semn din primăvară.
  De toţi copiii a uitat
  Când a plecat din ţară.

  Pierdut prin lume el a frânt
  Cinci inimi de acasă.
  Tot rătăceşte pe pământ.
  De-ai săi nici că îi pasă.

  Că mai demult, pe la altar,
  Un jurământ făcuse,
  Îşi aminteşte în zadar
  Cu gândurile duse.

  De patima ce l-a cuprins
  Robit va fi o viaţă.
  Păreri de rău nu l-au atins
  În nici o dimineaţă.

  În altă casă supărat,
  Cuprins de îndoială,
  Un tânăr a eliminat
  Slujba duminicală.

  Citind Scriptura s-a uimit
  Şi nu a dat crezare.
  Numai păcate a găsit.
  Eroare şi eroare.

  Că neamul tot s-a înmulţit
  De la Adam îndată,
  Incest îi pare negreşit
  Sau viaţă desfrânată.

  Dar cum ai vrea fără izvor
  Un râu ca să apară ?
  Sau fără de un autor,
  Pictură foarte rară ?

  Cu judecata de acum
  Condamni viaţa trecută.
  Morala ce-ai primit pe drum
  A fost ieri neştiută.

  În altă casă supărat,
  Un pretendent ca mire,
  Se miră că nu-i dezlegat
  L-a sa mărturisire.

  Logodnica de câţiva ani
  O ţine-n a lui casă,
  Atrasă poate de mulţi bani,
  Să fie a lui mireasă.

  Nu ţine cont de-al său păcat,
  Că viaţa-i efemeră,
  Că mâine va fi judecat
  Trecând în altă sferă.

  Ar vrea permis pentru-al său trai
  Şi poate altă lege,
  Ca de aici să urce-n rai
  Cu-a sa fărădelege.

  Că un nou dascăl am găsit,
  Cu voce în schimbare,
  La unii nu le-a convenit.
  E altă constatare.

  Am întrebat de fiii lor
  Din astă parohie,
  Dac-au permis ei, dumnealor,
  Să-i dea la dăscălie.

  De ce pretenţii se ivesc
  Când noi nimic n-am face
  Să crească neamul dăscălesc
  Pe plaiurile dace ?

  Ne-am învăţat să tot cerşim,
  Dar darul ne lipseşte.
  Tot cerem mult ca să primim.
  E oare omeneşte ?

  Curate bănci am vrea şi noi
  S-avem la liturghie,
  Dar cu bocancii de noroi
  Stăm zilnic pe stinghie.

  De măturat să nu vorbim
  Spălat de duşumele.
  Aşa gândim şi socotim
  Ca alţii să le spele.

  Şi voci mai multe pentru cor,
  Tot altele să vină.
  Găsesc o scuză prea uşor:
  „Am vocea de găină”.

  Că slujbele de s-ar citi
  Şi nu cântate-n seară,
  Ar fi un timp pentru-a dormi
  Sau timp de o ţigară.

  Doar cinci minute de-s în plus,
  Cântând la liturghie,
  La alţii par că lui Isus
  Îi dau o veşnicie.

  Dar când rămâi la un ecran,
  Privindu-l peste-o oră,
  Nu este timp pierdut în van,
  Stimate domn, stimată soră ?

  Sunt unii care vin cam rar
  Aici la liturghie.
  Nici n-au aflat că nou vicar
  Avem în parohie.

  Şi de simbrie-au întrebat:
  „Cât este drag părinte ?”
  Din întrebare am aflat:
  Lipsesc la slujbe sfinte.

  Cum pot să fie-aşa străini
  De viaţa creştinească ?
  Străini de Domnul, de vecini,
  Făr’ să sărbătorească.

  Şi taxele cam an de an
  Mereu le tot amână.
  Pentru beţie au un ban
  În orice săptămână.

  Aşa urcarăm noi în top,
  Ca alţii să ne ştie
  Că România nu-i deloc
  În urmă la beţie.

  O rugăciune am făcut
  Umblând din casă-n casă.
  Ca să apară început
  De viaţă mai frumoasă.

  Am admirat când copilaşi
  Cu feţele senine
  Rosteau ca nişte îngeraşi
  O rugă lângă mine.

  Familii bune se-ntâlnesc
  Şi-aş vrea să fie multe
  Care, cu traiul creştinesc,
  De Domnul să asculte.

  Când multe uşi deschise sunt
  La binecuvântare,
  E traiul altfel pe pământ,
  Mai multă încântare.

  Când promptitudine-am găsit
  Şi ordine în casă,
  Am fost extrem de mulţumit
  Chiar fără bani pe masă.

  Mi-ar fi plăcut să stau mai mult
  La unul fiecare,
  Să vă sfinţesc, să vă ascult
  Până prin Postul Mare.

  Dar timpul este programat
  Servicii ne presează.
  Ne este totul calculat
  Şi-n zori şi dup-amiază.

  Sub ocrotirea lui Isus
  Vă fie casa toată !
  Şi binecuvântări de sus
  Să vină înc-odată !

  Pr. Eugen Budău

 70. Concluzii la sfintirea caselor
  “Sf. Cruce” – Bacău – 2002

  Cu isop iar v-am sfinţit
  Pe toţi care ne-aţi primit.
  V-am dat binecuvântare
  Zile-n şir, fără-ncetare.
  Anu-acesta am schimbat
  Şi la urmă am lăsat
  Pe cei care an de an
  Erau primii puşi în plan.
  Cei din urmă la isop
  Au fost primi puşi în top.
  Într-un fel venise tura
  Ca să împlinim Scriptura.
  Într-un timp delimitat
  Scările le-am tot urcat,
  Kilometri doar pe trepte
  Fără liftul din perete
  Care-n opoziţie
  Zice că-i tranziţie
  Şi mai stă o vreme
  Fiindcă se cam teme
  De-atâta uzură
  Tură după tură.
  Nu ne-am supărat,
  Nu l-am blestemat,
  Nici nu l-am sfinţit
  L-am lăsat tihnit,
  Să stea cât o vrea
  În tăcerea sa.
  Cunoşteam secretul
  Şi tot alfabetul
  Sărăciei noastre,
  Fără foi albastre,
  Cu buget redus,
  Pe unde ne-am dus.
  Prea mulţi ni s-au plâns :
  Cureaua s-a strâns,
  Viaţa este grea,
  Cum ne-om descurca ?
  Taxele sunt mari
  Pentru gospodari.
  Întreţinere şi plăţi…
  Vesel, cum s-arăţi ?
  Stăm îngânduraţi
  Dezorientaţi.
  Şi Creangă spunea
  În povestea sa :
  Ca anul acesta, ca anul trecut,
  Mai sărac vreodată,
  Nu m-am cunoscut.
  De aceea unii
  Strânşi de-atâtea funii,
  Iute-au încuiat
  Şi au tot plecat
  În lumea prosperă
  Peste barieră,
  Mai înspre ocean
  Să strângă un ban.
  Cei ce-au reuşit
  Şi au revenit
  Şi-au pus uşă-ndată
  Din metal,forjată,
  Să n-aibă succes
  Cei cu interes,
  Hoţi din cartier
  Ascunşi în mister.
  Suni, totuşi nu sună,
  S-au dus iar de-o lună.
  Pe fişă am notat:
  Simbria n-au dat.
  Nu ar fi o vină.
  Şi-au luat maşină.
  Ce gânduri ei au ?
  Se întorc, mai stau ?
  Bărbate, de vii,
  Să-i luăm pe copii.
  Suferă cumplit,
  Ne-am cam despărţit.
  Cu lacrimi pe faţă
  Dis-de-dimineaţă
  Şi-au făcut bagajul
  Lăsând anturajul,
  Neamurile toate
  Şi s-au dus departe.
  Oameni cumsecade
  Parohia scade.
  Nu vă duceţi toţi
  În străinătăţi.
  Unii mi-au zâmbit
  Şi mi-au amintit:
  Fie pâinea cât de rea,
  Chiar aici în ţara ta,
  Tot ţi-o fură cineva.
  Schimbând aici tonul,
  Cu casetofonul,
  Cânta nu ştiu care
  “Dă muzica mai tare”,
  “Amintiri mă chinuiesc”
  Taxe nu pot să plătesc.
  “Vine o zi, nimeni va şti,”
  Dacă voi plăti, fie ce-o fi.
  “N-am ştiut de cine s-ascult.
  Haide spune că nu,
  Nu-i vina mea”…
  Că n-am ce vă da.
  “Vreau să pleci acum,
  Aşa-i mai bine,
  Nu mai vreau să spun
  Nu pot trăi fără tine”.
  Lumea s-a schimbat
  Şi s-a transformat.
  Sunt modificări,
  Somnu-ncepe-n zori
  Fiindcă-i mare dor
  De televizor.
  Ziua tolănesc,
  Seara se trezesc.
  Fac din noapte zi.
  Ziua ochi închid
  Suni sau vei tuşi,
  Sigur, nu deschid.
  Sfinţirea la ei
  Ar merge-n schimbul trei.
  Nu uit în concluzii
  De-acele perfuzii
  Cu ţuică şi vin
  Ce dau mult venin.
  Sărac e veşmântul,
  Îşi pierd şi cuvântul,
  Mai mic e salarul,
  Dar bun e paharul.
  E bun şi tutunul,
  La una, la unul.
  Primit eşti în fum.
  Tămâie acum.
  Spre spaţii curate,
  Mai bune, sperate
  Mai urci înc-o scară
  Ca rău să nu-ţi pară.
  Şi clipe plăcute,
  Destule avute,
  Ne dau cu prestanţă,
  În loc de chitanţă,
  O bună purtare,
  La-ntâmpinare,
  Cu rugi fervoroase,
  Icoane prin case,
  Părinţi şi copii
  Te-aşteaptă să vii.
  Mai mare ţi-e dragul
  Să treci multor pragul.
  Concluzii am tras
  Şi facem popas,
  Cu gând mulţumit
  Că ne-aţi preţuit.
  Însutit să primiţi
  Din ce oferiţi,
  Şi-n casă mereu
  Să stea Dumnezeu.

  Pr. Eugen Budău

 71. Concluzii
  la sfinţirea caselor
  „Sf. Cruce” Bacău
  2006

  Am bătut din nou la uşă,
  Negăsind nici o mătuşă
  Cu o mare moştenire
  Să ne dea pentru sfinţire.
  Am sfinţit atâtea case !….
  Niciuna a lui Năstase
  Sau a unui senator
  Ca-n buget să avem spor.
  Am sfinţit în sărăcie
  Cei mai mulţi din parohie,
  Lume ce s-a lamentat
  De îndată ce-am intrat :
  Ba că n-am plătit nici gazul,
  Ba că-i scump rujul, machiajul,
  Că toţi banii din salar
  Se cam duc pe celular,
  Că la cablu, internet,
  Se plăteşte totul net,
  Şi computer la copii
  Nu se poate fără mii ;
  Că şi soţul cheltuieşte
  Zilnic când se ameţeşte.
  Uite, chiar acum, un ceas,
  Mi-a luat banii ce-au rămas.
  De pe masă mi i-a luat
  Şi s-a dus la îmbătat.
  Era plata de simbrie.
  Aşa mi s-a plâns ea mie.
  Mi-a plăcut, nu mi-a plăcut,
  Scuzele le-am reţinut.
  Eram însă-ngrijorat,
  De ce soţul a plecat
  Şi n-a dat ochii cu mine
  Să-l întreb de-i merge bine.
  Am aflat de la soţie
  Că la sfânta liturghie
  Merge doar condiţionat,
  Dacă ţuică i-a luat.
  O sută de grame doar
  Să îi toarne în pahar,
  Fiindcă la comuniune
  N-are chef de rugăciune.
  Au fost cazuri complicate
  Cu cei prin străinătate.
  Acuzaţii, bănuieli….
  Ieşiţi din orânduieli.
  Soţul spune că nevasta
  A plecat şi a spus : „Basta”!
  A găsit italian
  Mai frumos, nu un grăsan,
  Cu bani mulţi, cu limuzină,
  Cu piscină în grădină.
  Nu se-ntoarce la Bacău
  Nici muşcată de dulău.
  La copii a renunţat
  S-aibă timp mult de plimbat,
  Prin Milano şi Torino
  Cu Giovani Andantino.
  E un caz din multe cazuri
  Care-aduc grele necazuri,
  O viaţă foarte amară
  Pentru cei rămaşi în ţară,
  Pentru cei micuţi, lipsiţi
  De o mamă, ne-ngrijiţi.
  Nu mai au a vieţii şcoală,
  Cu principii şi morală.
  Totul este subminat.
  Sufletul li-i dărâmat.
  Unii soţi au socotit
  Că-i mai bine de pornit
  În Italia-mpreună,
  Cu copiii lor de mână,
  Ca să aibă unitate
  Dincolo-n străinătate.
  Trei familii de pe scară
  Erau toate-n altă ţară.
  Pe vecini i-am întrebat :
  Ştiţi cumva, când au plecat ?
  An de an noi tot sunăm
  Şi pe nimeni nu aflăm.
  Când pe prag prafu-i depus,
  Poţi să spui : Ăştia s-au dus.
  Vor veni un pic la vară
  Când le-a fi dorul de ţară,
  Sau poate să pregătească
  O nuntă împărătească
  Pentru fiica lor cea mare
  Care-acum zestre îşi are,
  Şi poate să se mărite
  Cu un domn dintre elite,
  Nu cu cel ce l-a ştiut
  Sărăcuţ, nepriceput.
  A găsit cu facultate
  Medic din străinătate.
  E din neam de musulmani.
  Nu contează, are bani.
  Tot în neorânduială…
  Altă tânără, în şcoală,
  Clasa a X-a terminată,
  E deja ca măritată.
  Îşi aşteaptă prunc, se ştie,
  Deşi n-are cununie.
  Concubini cu vieţi deşarte
  Sunt cu gândul dus departe.
  Speră ce nu-i de sperat,
  Să le-aprobe al lor păcat,
  Printr-o lege sau edict,
  Noul Papă Benedict.
  Încercam să-i lămuresc
  Prin Cuvânt dumnezeiesc,
  Că nu-i binecuvântat
  Drumul ce l-au apucat,
  Şi legea nu-i de schimbare
  După a lor comportare.
  Legea cea primordială
  Nu acceptă o tocmeală.
  Dumnezeu nu se tocmeşte.
  Ce îţi cere, tu-mplineşte.
  Fiindcă ştie El mai bine
  Ce e bine pentru tine.
  Urmărind în acest an
  O statistică în plan,
  Câţi anume au în casă
  Biblia, cartea cea groasă,
  Drept să spun m-am bucurat,
  Fiindcă mulţi au cumpărat,
  Mai demult, de ani de zile,
  Cartea cea cu multe file.
  Ici şi acolo-am întrebat,
  Câţi din ei au lecturat
  Cartea cea mai răspândită,
  După cum e socotită.
  „Pe la Marcu am ajuns…”
  Un copil mi-a dat răspuns.
  Alţi în schimb au cam roşit
  Fiindcă nu prea au citit
  Şi le e cartea străină
  Chiar de este în vitrină.
  Din cuvinte, din Scriptură,
  Găsiţi o învăţătură
  Pentru o viaţă mai aleasă,
  Mai cinstită şi frumoasă.
  Dar e lucru hotărât.
  Interesul a scăzut
  La citit cărţi în tăcere.
  Filmele sunt la putere,
  DVD-uri pe ecran,
  Nu cărţile din ghiozdan.
  Loc central în orice casă
  Este un TV pe masă.
  Trei fotolii aşezate,
  Spre el sunt orientate.
  Ca un zeu pare să fie
  Chemând la idolatrie.
  Pe copii i-a subjugat.
  De slujbe i-a-ndepărtat.
  Sunt părinţi ce n-au mai zis
  Ce-i permis, ce nu-i permis.
  Roade-amare vor culege,
  De la sine se-nţelege.
  Sunt mame ce-au declarat :
  „Fiul meu e posedat !
  Nu ascultă orice-ai face.
  Spune iute: „Tu dă-mi pace !”
  Şi-i lăsat de capul său
  Să parcurgă drumul rău.
  Vigilenţă mult mai mare
  Se cere în educare,
  În cei şapte ani dintâi
  Ce pun vieţii căpătâi.
  Dacă aceştia-s neglijaţi,
  Veţi avea copii rataţi.
  Un semnal de alarmare
  Atragem la fiecare
  Din dorinţa cea mai vie
  De-a avea în parohie
  Credincioşi apreciaţi,
  Pentru bine dedicaţi.
  În final se poate spune
  C-avem şi familii bune.
  Şi cu ele înainte
  Mergem către cele sfinte.
  Oameni pe care contăm
  Când noi binecuvântăm,
  Suflete ce-au construit
  Viaţa cu Cel Răstignit.
  Pentru noi sunt bucurie
  În această parohie.
  Tuturor, ca amintire
  Vă lăsăm o mulţumire
  Şi o rugă înălţată
  Către bunul nostru Tată
  Să reverse tot ce are
  Cu-a sa binecuvântare.
  Pr. Eugen Budău

 72. Concluzii
  dupa sfintirea caselor
  „Sf. Cruce” Bacău
  2003

  S-a încheiat iarăşi sfinţirea
  Rămânând cu amintirea
  Unor lucruri consemnate
  Trăite-n realitate.
  N-am crezut c-aproape o mie
  Au plecat din parohie,
  Pe la muncă-n alte ţări,
  Cu copii în depărtări.
  Este lucru calculat
  Câţi mai sunt, câţi au plecat.
  Dacă eu vă sunt părinte
  Spuneţi-mi două cuvinte
  Când plecaţi şi mă lăsaţi
  Ca să nu fiţi căutaţi
  În zadar la sonerie,
  Fiindcă nu e bucurie
  Să urci trepte în zadar,
  La etajul zece iar.
  Unii cheia au lăsat
  La vecini şi am intrat
  Cu un fel de nostalgie,
  Fiindcă nu mi-au spus şi mie
  Prin ce ţări s-au dus în grabă,
  Ca să caute de treabă.
  Debranşat e-apartamentul
  Şi e rece tot cimentul.
  Praful stă pe lustră gros,
  Pe icoana lui Cristos.
  Totul este nemişcat
  De când dânşii au plecat.
  Un păianjen a ţesut
  Plasa lui cum i-a plăcut.
  De la geam un fir spre uşă
  Cu un suc ce-l are-n guşă.
  Patru fire înspre grindă
  Ca în ele să se prindă
  Poate-o muscă sau ţânţar
  Care stau pe calendar.
  Locatarii peste mări
  Au plecat în alte ţări.
  În caiet eu am notat
  Pe unde s-au aşezat.
  Locu’ ntâi Italia,
  Locul doi în Anglia.
  Grecia, Germania,
  Israel, Japonia,
  În America vreo zece,
  Alte ţări, vreo cincisprezece.
  La poporul rus
  Nimeni, nu s-a dus.
  Ţări mai atractive
  Şi cu perspective
  Să câştigi un ban
  Sunt înspre ocean,
  Spre Mediterană
  Unde în sutană
  Papa în cetate
  Strigă cât mai poate:
  Haideţi înspre mine
  Să trăiţi mai bine.
  Vin dinspre Siberia
  Cu toată mizeria
  Grupuri migratoare
  Cu autocare,
  Sunt pe câmp lăsate
  Fără paşapoarte.
  Urmăriţi de câini
  Se duc la căpşuni.
  Toată Europa
  Nu-i găseşte popa.
  Am cerut adresa toată,
  N-am primit-o câteodată.
  Ori din teamă, ori nu-i clară,
  Ori persoana e fugară.
  Poate muncă n-a găsit
  Unde ieri s-a stabilit.
  Prea mult nu am insistat.
  E subiectul delicat.
  Lacrimi am văzut curgând
  Când scriam nume la rând.
  De copii vă este dor
  Şi nu-i traiul prea uşor,
  Când familia se-mparte,
  Unu’ aici, altul departe.
  Când e sărbătoare
  Doru-i şi mai mare.
  Doar o farfurie
  Cu ceva piftie
  E pusă pe masă.
  Ceilalţi nu-s acasă.
  Dup’o înghiţitură
  Iar mai plânge-o tură.
  Mai sunt încă bărbaţi
  Care nu-s maturizaţi
  Şi se-ascund, fug înainte,
  Când apare un părinte
  Să sfinţească a lor casă.
  Le e viaţa păcătoasă ?
  Au luat bani de la copii
  Cam vreo patru sute mii,
  Banii strânşi la colindat,
  De Crăciun, când au umblat.
  Şi îndată i-au topit
  La bufetul întâlnit.
  Oare nu îţi este milă
  De copil, de o copilă,
  Ce a-nfruntat gerul cel mare
  Când a mers la colindare
  Şi a pus banii de-o parte
  Ca să-şi cumpere o carte,
  Un caiet, două creioane,
  Suferind mereu de foame ?
  Unde-i inima de tată,
  Tu cu viaţă ruinată ?
  Eşti povară pentru casă
  Cu-a ta viaţă păcătoasă.
  Cazul este inversat
  Când femeia s-a stricat.
  Sunt şi cazuri, drept, ,mai rare,
  Când femeia milă n-are,
  Luând mâncarea de la gură,
  Dând banii pe băutură,
  Trimiţând pe la cerşit
  Pe cei ce i-a zămislit.
  De unde să mai găseşti
  Bani cu ce să construieşti
  Un lăcaş lui Dumnezeu ?
  E cam lipsă, notez eu.
  De prin nouăzeci şi doi
  Fişa-i fără „euroi.”
  Tot adevărate,
  Lucruri întâmplate
  Eu am reţinut
  Ce am mai văzut.
  Sunt persoane-n blocuri
  În câteva locuri
  Ce se-mpotrivesc
  Ca să le sfinţesc.
  Au ţinut un sfat
  Mai pe înserat
  Să spună minciună
  Atunci când se sună.
  Strigă după uşă
  „Mama-i la mătuşă;
  Eu sunt mititel,
  Nu deschid defel.”
  Bine-am înţeles,
  Nu e interes.
  Fişa e marcată
  Pentru altă dată.
  Cei ce-s concubini
  Stau ca şi pe spini.
  Ei ştiu că nu-i bine
  Şi nu se cuvine
  Fără cununie
  Amândoi să fie.
  Părinţii acceptă
  Viaţa incorectă.
  Fără conştiinţă,
  Mai slabi în credinţă
  Ajută să ardă
  Pe fii, să se piardă.
  Mai mare ruşine,
  Declară că-i bine
  Ce-i rău şi păcat
  Şi n-au condamnat
  O primă purtare
  De destrăbălare.
  Pentru măritiş
  Vin cam pe furiş
  Fete din Traian
  Care n-au un ban,
  Sau din alte locuri
  Şi s-ascund în blocuri.
  Şi cei de la sat
  Gândesc c-au plecat
  La muncă cinstită.
  Dar vai, ce ispită
  Şi cursă întinde
  Un demon ce prinde
  Şi sufletul leagă
  O viaţă întreagă.
  Un tânăr loveşte
  O mamă ce-l creşte.
  De el am aflat
  C-a fost amendat.
  O fi poate el
  În nas cu inel,
  Sau altul ce-i ras,
  Cu urlet în glas,
  Ce seara petrece
  Cinci ore sau zece
  La disco, sau bar,
  Cu wischi-n pahar ?
  Acum cu sfinţirea
  Tu pleacă-ţi privirea
  Şi spune: Părinte
  De azi înainte
  Mi-i viaţa schimbată
  Cu inima toată.
  Sus la etaj
  Cu mult demaraj
  Când zilnic urcam
  Şi binecuvântam,
  Voiam ajutor
  La rugă în cor,
  Către Dumnezeu,
  O parte doar eu
  Şi voi altă parte,
  Cum scrie la carte.
  Dar buze-nlemnite,
  Priviri neclintite,
  Au stat mai departe
  Cu chipul de moarte.
  Neparticipare,
  Fără lumânare,
  Doar televizorul
  Întregise corul,
  Îmi ţinea isonul
  Ca să nu pierd tonul.
  Sau la o mătuşă
  Scârţâit de uşă
  Pe la şifonier
  Cătând în ungher
  Bani într-o cutie
  Să dea la simbrie.
  Ce atâta grabă,
  Preotul întreabă.
  Stai să ne rugăm,
  Să mai discutăm
  Şi-apoi în final
  Când eu dau semnal
  Ofertă tu lasă
  Sfinţirii de casă.
  Fără răutate,
  Mergând mai departe,
  Trei fişe din top
  Lipsiră la bloc.
  Atunci telefon,
  Nervos e Ion,
  De ce nu mai vine
  Cu crucea la mine,
  Sunt eu cel mai rău
  Aici în Bacău.
  O zi aşteptare
  Şi totuşi n-apare,
  Mai treacă un ceas,
  Dar tot nu mă las,
  Eu vreau cu agheazmă
  Să treacă prin preajmă.
  Atunci sună iară,
  Nervos este pară
  Şi totuşi nu vrea
  Adresa să-şi dea.
  Aici e mister
  Şi-acum eu mai sper
  Că prin bunătate
  Le facem pe toate.
  N-avem o ranchiună
  Pe nimeni, pe bună.
  Şi daţi-mi crezare
  Şi-un pic de iertare
  Când ora fixată
  N-a fost rezolvată.
  Au fost programări,
  Cam multe, fixări,
  Între oră şi oră
  Şi-n forţă majoră
  Aleargă pe trepte
  Ca ei să n-aştepte.
  Nu-i totul perfect,
  Mai e şi defect,
  Se-ntâmplă oricui
  Să prindă un cui
  Atunci când aleargă
  Şi-apoi rău să meargă.
  O fişă notată
  A fost anulată,
  Lipsea într-un loc
  Un număr de bloc.
  Era grădiniţa
  Ce-am scris cu peniţa.
  Ori eu am greşit,
  Ori noul venit
  A spus eronat,
  Ce eu am notat.
  Mi-a spus ieri vicarul,
  Că mare-a fost darul,
  Când doi copilaşi,
  Cuminţi, drăgălaşi,
  Cu-a lor alocaţie
  Făcură donaţie
  Ca turnul să crească
  Spre slavă cerească.
  Erau amândoi
  Loviţi de nevoi,
  Cu un handicap,
  Dar minte în cap,
  Şi inimă mare,
  Frumoasă purtare.
  Şi miercuri sau joi
  Un moş cam vioi
  Spunea că nu-i greu
  S-adune un leu.
  Când pensia vine,
  Din ea el reţine
  O sută-n cutie
  Să dea la simbrie.
  Strângând înainte,
  Cutia nu-l minte
  Şi suma blocată
  Era adunată.
  Trecând peste toate,
  Rămân adunate
  Crâmpeie din viaţă
  Ce poate ne-nvaţă,
  Că preotul vine
  S-aducă la tine
  Mai mult decât dai,
  O rază din rai.
  Un înger de pază
  Ce stă şi veghează.
  În casă să fie,
  Cu har, bucurie
  Şi pace mai multă
  La cei ce ascultă
  Şi fac preţuită
  O casă sfinţită.
  Închei mulţumit
  Că darul primit
  A fost reciproc
  Şi toţi s-aveţi loc
  În slava de sus
  Unde Bunul Isus
  Să dea după faptă
  Mărită răsplată.

  Pr. Eugen Budău

 73. Concluzii la sfintirea caselor
  Bacău 2004

  Sfinţirea „pe uliţă”

  1. A-nceput de ieri să cadă
  Câte-un strop pe la sfinţit.
  Lucrul e obişnuit.
  Cum ne-am dus, nu toţi grămadă
  Ne-aţi primit.

  2. N-a fost soare la oricine.
  Pe la unii nori de fum.
  Toate-s liniştite-acum.
  Rezultatul iată vine.
  E pe drum.

  3. Sunt destui cu multe danii.
  De departe-i vezi zâmbind.
  Îţi deschid frumos vorbind
  Şi apoi îţi fac metanii
  Ne roşind.

  4. La vecini poate e sfadă,
  Dar la ei n-auzi prin uşi.
  Sunt pe rugăciune puşi.
  Şi copiii lor grămadă
  Par păpuşi.

  5. Colo-n colţ vezi că apare
  Crucea sfânt-a lui Isus.
  Peste tot icoane-au pus.
  Domnului şi mic şi mare
  S-au supus.

  6. Parcă-i mai frumos pământul !
  De la ei n-ai mai pleca.
  Ochii lor raze de stea,
  Te privesc. Predici Cuvântul
  Cât ai vrea.

  7. Este clar precum se vede
  Că veniră de la sat.
  Tot ce-i bun au învăţat.
  În ei poţi a te încrede
  Dintr-odat’.

  8. Rugăciunea ştiu să zică
  Şi răspunsuri fel de fel.
  E Cristos al lor model.
  Laude spre cer ridică
  Pentru El.

  9. Când apare dintr-odată
  Un copil cu ochii vii,
  Stai pe loc- să mi te ţii !
  Te întreabă: Altă dată
  Când mai vii ?

  10. El degrabă-n jur priveşte.
  Pare că s-a întrecut.
  În trei ani cât a crescut !
  Şi pe mamă o-ndrăgeşte
  Cu-n sărut.

  11. Uite însă, domn cu carte,
  Cineva, unde am fost,
  Căuta fără de rost
  După uşă, într-o parte,
  Adăpost.

  12. N-a-nţeles a vieţii cale,
  Legile ce o susţin.
  Chipul lui nu e senin.
  Mă-ntrebam mergând la vale:
  E creştin ?

  13. Şi Adam cândva fugise
  Să se-ascundă în umbrar.
  Dar aceasta în zadar.
  Domnu-ndată îl găsise
  Pe fugar.

  14. Cătrănită e bătrâna.
  Pe-al ei fiu înalt de tot.
  „S-a ascuns şi eu nu pot
  Să-l aduc aici cu mâna
  Ca pe Lot.”

  15. Cică vrei să se îndoaie
  Un fier gros ne înroşit ?
  Lucrul nu e potrivit.
  Am lăsat înscris pe foaie:
  A lipsit.

  16. Am ieşit pe uşa-afară.
  N-am uitat de chinul său.
  Este lucru foarte rău.
  Să-ţi facă viaţa amară
  Fiul tău.

  17. Duhuri rele-l înconjoară
  Şi de dânsul se ţin scai
  Petrecând într-un alai
  Fiindcă ştiu că n-are scară
  Pentru rai.

  18. Nu e chip să-i faci mustrare
  Fiindcă sare ars de foc.
  Forţa rea e la un loc.
  Să răstoarne e în stare
  Şi un bloc.

  19. Şi-a uitat demult învăţul
  Bate-njură, dă din mâini.
  Simţi că eşti între păgâni.
  Maica mea ! Să stai cu băţul
  Ca la câini ?

  20. Dar cu băţul nu se creşte
  O credinţă unde nu-i.
  Ce o fi în mintea lui ?
  Sigur că ceva lipseşte
  Dumnealui.

  21. Te surprinde, iată, altul:
  „Cele sfinte, ce folos ?
  Spune el, mă trag în jos.”
  Nu-l atrage Preaînaltul.
  Nu-i pe dos ?

  22. Îţi faci repede o cruce.
  Doamne câte s-au schimbat !
  Şi cât rău s-a adunat !
  Unde lumea se va duce
  Prin păcat ?

  23. În moment de rugăciune
  Mâinile şi le-a uitat
  Pe la spate, încurcat.
  A fost totuşi o minune
  Că a stat.

  24. Se mai miră doar bătrânii
  Ne purtaţi de-al lumii val.
  Tineri fără ideal
  Socotesc tot răul lumii
  Ca normal.

  25. Risipesc banii pe jocuri.
  Nopţi de nopţi la biliard.
  Nu mai e nimic pe card.
  Şi ţigări intrând în blocuri
  Vezi că ard.

  26. O problemă cam spinoasă
  Pentru tineri ani şi ani.
  Orăşeni dar şi ţărani.
  Nu se-nsoară că n-au casă
  Şi nici bani

  27. Au ieşit din Facultate
  Chiar în anul de final.
  N-au tras barca pân’ la mal.
  Căutând în ţări departe
  Capital.

  28. Tineri negri, mai aparte,
  Cu noi s-au înnemurit.
  Pe la Roma au găsit
  Blondele cu bani şi carte
  De nuntit.

  29. O soţie-i supărată,
  Bărbăţelul i-a vândut
  Cojocelul pe băut,
  Ca să bea şi el o dată
  Cât a vrut.

  30. Am sunat şi-n aşteptare
  Cineva a şi strigat :
  Duşul nu l-am terminat.
  Mai faceţi o programare
  Altă dat’.

  31. Telefon l-a sa soţie,
  Auzind că noi venim.
  Ea e-n Spania, o ştim.
  „ Ce faci dragă, zi şi mie :
  Îi primim” ?

  32. Când copilul nu-i în ţară,
  Telefon săptămânal.
  Plânsete apoi în val.
  Viaţa mamei e amară
  În final.

  33. Pentru-atâta despărţire
  Kilograme a slăbit
  Tot spre minus infinit
  Din om gras, un om subţire
  A venit.

  34. Dintr-odată sonerie…
  Deşteptarea eu le-am dat.
  Au sărit cu toţi din pat.
  Că programul nu se ştie
  I-am iertat.

  35. E întredeschisă uşa
  Şi la bust apare el.
  Scuzele sunt fel de fel:
  „Încă nu şi-a pus mătuşa
  Un cercel.”

  36. „Băncile nu au un cui”
  Cineva a remarcat.
  N-avu chef pentru rugat.
  Şi-a-nvârtit căciula lui
  Supărat.

  37. Astea-s bănci de pocăinţă
  Pentru omul păcătos.
  Inventate cu folos
  Ca să suferi prin credinţă
  Cu Cristos.

  38. „Cei care citesc lectura
  Să citească nu doar lor,
  Spuse unul din popor;
  Să deschidă tare gura
  Dumnealor.”

  39. Un concert la orga noastră
  Melomani au sugerat.
  De mult asta mi-am notat.
  Cântul „Dunărea albastră”
  N-a secat.

  40. Cu sfinţirea încheiată
  Mi se pare şi firesc
  Ca acum să regăsesc
  Un cuvânt ce toţi aşteaptă:
  Mulţumesc !

  Pr. Eugen Budău

 74. Concluzii după sfinţirea caselor
  “Sf. Cruce” – Bacău
  2001

  După a noastră programare,
  Am sfinţit pe fiecare,
  La-nceput, în prima lună,
  După datina străbună.
  Am pornit pe străzi mai late
  Ş-apoi cele-alăturate :
  Pe Republicii, cinci zile,
  Căci sunt fişe multe file.
  Pe Bicaz apoi, îndată,
  Strada mai aglomerată.
  Patru zile-aproape pline,
  Am sfinţit cum se cuvine.
  A urmat, cred că ghiceşti,
  Strada care-i spre Oneşti.
  Şi-apoi cele mai aproape,
  Străzile din zona Tache.
  Şi Bucegi veni pe cale,
  Care este mai la vale.
  Zona de pe- Aviatori
  Am sfinţit rapid în zori.
  Victor Babeş, Henry Coandă
  Am sfinţit ca la comandă.
  Strada Proiectantului,
  Partea răsăritului,
  Electricieni, Chimie,
  Care sunt în parohie,
  Oţelari, Metalurgie,
  Am sfinţit cu bucurie.
  Trecând prin atâtea case,
  Am văzut lucruri frumoase :
  Inimi calde, primitoare,
  Chipuri multe zâmbitoare.
  Mulţi au şi îngenunchiat
  Când i-am binecuvântat.
  Lumânări au reuşit
  Să aprindă c-un chibrit.
  În tăcere-au aşteptat
  Şi-mpreună ne-am rugat.
  Mi-a plăcut când uneori,
  Tinerii cu întrebări,
  Mi-au spus clar, cu cei de faţă
  Ce gândesc ei despre viaţă.
  Cu puţine corectări
  Le-am dat unele-ndrumări
  Şi-am văzut bunăvoinţă,
  Ascultând despre credinţă
  Şi chiar mult s-au bucurat
  Pentru câte-am discutat.
  S-a-ntâmplat destul de rar
  Ca să sun drept în zadar;
  Şi-am găsit scuză afară :
  “Sunt plecaţi în altă ţară” !
  Am găsit bătrâni uitaţi,
  De copii nevizitaţi,
  Care fac cu greu un pas
  Până pe la Caritas
  Ca să ia medicamente
  Pentru boli incipiente.
  O familie-am găsit
  Care s-a cam pocăit.
  Şi desigur n-am intrat
  Fiindcă nu m-a invitat.
  Ştiu din sursă foarte clară
  Că a scos icoane-afară
  Fiindcă nu le-a suportat.
  La subsol, jos, le-a lăsat.
  O persoană întâi mi-a zis,
  Când ea uşa a deschis,
  “Părinte, vă rog cu stimă,
  Nu mă puneţi într-o rimă,
  Că iată am neglijat,
  Câinele nu l-am legat”.
  Ba să ştiţi că m-am gândit
  Şi o rimă am găsit,
  Însă nu vă fie teamă,
  Nu dau nume, cum îl cheamă
  Pe dulăul negru-n bot,
  Cunoscut de blocul tot.
  Cu câinii ce m-au lătrat,
  Am fost, sper, manierat.
  Le-am vorbit şi lor frumos
  Şi le-am pus bomboane jos,
  Ca Brigitte Bardeaux să ştie
  Că la noi în parohie
  Câinii nu sunt maltrataţi,
  Cu picioarele şutaţi,
  Şi-ar putea da nişte bani,
  Să susţină doi, trei ani,
  Turnul ca să-l terminăm,
  Fiindcă greu mai avansăm.
  O pisică speriată,
  Găsind uşa descuiată
  A ieşit vijelios
  Tot sărind pe scări în jos.
  Gazda ceru ajutor:
  “Nu mai daţi din aspersor;
  Ajutaţi-mă s-o prind
  Şi-apoi lumânare-aprind”!
  Asta-i bună, ce-am păţit ?
  Pentru asta am venit ?
  Unora li s-a-ntâmplat
  Că prea repede-am sunat
  Şi au zis :”Doamne fereşte,
  Vine preotul – sfinţeşte “!
  Panică adevărată…
  Scuze multe vin îndată:
  “Noi ştiam că pe la zece
  Pe aici crucea va trece.
  Mergeţi la etajul doi
  Şi apoi veniţi la noi.
  Pân-atunci curat vom face
  Şi apoi veţi spune “Pace”!
  Toate vor fi rânduite,
  Camerele pregătite,
  Praful şters pe noptieră,
  Papucii pe etajeră,
  În dulap înghesuite
  Vor sta rufele zvârlite
  Şi-n bucătărie unse,
  Vasele vor fi ascunse.
  Totul pare-acuma lună.
  Preotul întors iar sună.
  Răbufneşte-n râs Ileana.
  “Ce ai fată “?- zice mama.
  “Am uitat să sting ţigara
  Şi e fum pe toată scara”.
  Am sfinţit cu aspersor
  Haine puse pe covor.
  Şi atunci m-am întrebat
  Oare cine le-a lăsat ?
  Sau e marţi, eu am greşit,
  Aduc haine la sfinţit.
  Unul s-a descumpănit
  Când cu apă l-am sfinţit.
  E tradiţie, se ştie,
  Ca s-o ţină-ntr-o beţie.
  Şi fiind el turmentat
  Şi pe dascăl l-a pupat.
  Unii prinşi de disperare
  Au plecat în lumea mare.
  Din Bacău pân’ la Torino
  Este azi un du-te- vino.
  Mergi bărbate tu întâi
  Până prinzi un căpătâi
  Şi mă cheamă şi pe mine
  Dacă vezi că este bine.
  Dar copiii ce vor face ?
  N-avea grijă, fii pe pace !
  Un copil de patru luni
  Şi vreo două săptămâni
  A rămas cu altă mamă
  Ca de el să ţină seamă.
  Când ai lui se vor întoarce
  Şi vor spune “Hai încoace”!
  El va zice, cred, pe loc :
  “Voi sunteţi de la alt bloc”!
  Iar în alte situaţii
  Unde singuri sunt doar fraţii
  La vreo paişpe, cinşpe ani,
  Iar părinţii după bani,
  Stai şi te întrebi în gând,
  Dacă singuri rămânând,
  Vor şti ei ca să vegheze,
  Legi corecte să urmeze,
  Sau vor fi pradă uşoară
  Când cel rău o să apară ?
  Dezbinări s-au şi făcut
  În familii, azi, mai mult.
  Stând departe de-a lui casă,
  Oare de nevastă-i pasă ?
  “Telefonul nu mai sună,
  A trecut mai mult de-o lună”.
  Bănuieli şi acuzaţii
  Le transmit întâi cumnaţii.
  Soacra intervine-ndată,
  Şi-apoi casa-i sfărâmată.
  Despre sfânta liturghie,
  Mi s-au dat sugestii mie
  Ca să zic măcar o dată
  Evanghelia cântată,
  Aşa cum s-a celebrat
  Când Papa ne-a vizitat,
  Când cu fast şi cu mult ton
  A cântat un diacon.
  O idee care-i bună…
  Am să-ncerc să văd cum sună.
  Tot sugestii mi s-au dat
  C-ar fi bine de mutat
  Hramul ca şi sărbătoare,
  În duminică, zi mare.
  “Fiindcă dacă pică joi,
  Nu putem veni şi noi,
  Şi ne-ar place să serbăm,
  Pe Domnul să-l lăudăm”!
  Am spus c-am să pun la vot,
  Într-o zi, atunci când pot,
  Şi-om vedea dacă e bine
  Să schimbăm hramul ce vine.
  În final vă mulţumesc,
  Zile bune vă doresc,
  Binecuvântaţi să fiţi
  Şi pe Domnul să-l iubiţi !

  Pr. Eugen Budău

 75. Ciocolata africană
  (Cu ocazia plecării colegului meu de bancă Saul în Africa
  24 octombrie 1999 )

  Ciocolata africană
  Mi-a plăcut, cert, mai cu seamă.
  Dulce, neagră, pofticioasă…!
  Cum să stai făr ea în casă.

  Aş da banii, toţi odată,
  Să gust numai o bucată.
  Şi-aş pleca în misiune
  Să găsesc aşa minune.

  Ciocolata, cine-o ştie,
  Lasă orice parohie.
  Trece mări şi ţări odată,
  Pentru numai o bucată.

  Nu-i mirare că puţini
  Mai discută prin vecini:
  “Ce-a păţit că s-a tot dus ?
  Cine oare l-a sedus ?

  Ah, ce lume deraiată….!
  Pentru-o simplă ciocolată
  Să laşi ţară şi pe-ai tăi,
  Să te duci la oameni răi ?!

  Să te duci pe-aşa căldură
  Unde alţii te înjură,
  Unde-i praf şi e nisip
  Şi toţi negri sunt la chip ?!

  Pe tărâm la africani,
  Să te chinui ani şi ani…!
  Pentru ce la o adică ?
  Pentru-o ciocolată mică ?

  Cine poate să-nţeleagă ?
  Lumea noastră nu-i întreagă.
  Îi lipseşte-o ciocolată.”
  Ia de-aici tu o bucată !

  Pr. Budău Eugen

 76. Cine e copil cuminte

  Cine e copil cuminte
  Şi-ntristare nu aduce
  Va primi să ţină minte
  Ciocolata cea mai dulce.

  Cine e copil de treabă
  Şi cu alţii nu se ceartă
  Va primi sigur degrabă
  Ciocolata rafinată.

  Cine e copil mai harnic
  Şi curat în comportare
  Va primi la timpul darnic
  Ciocolata dulce tare.

  Cine nu-i copil cu toane
  Şi învaţă ne-ncetat
  Va primi când îi e foame
  Ciocolata ce-am păstrat.

  Pr. Eugen Budău

  Sunt copil

  Sunt copil şi nu mi-e teamă
  Când în viaţă este greu
  Am alăturea o mamă
  Şi în cer un Dumnezeu.

  Sunt copil şi joaca-mi place
  Voi cei mari să mă lăsaţi
  Azi vă rog să îmi daţi pace,
  Cât la mine vă uitaţi.

  Sunt copil, viaţa-mi zâmbeşte
  Şi castele eu zidesc.
  Cine oare mă opreşte
  Ca eu să copilăresc.

  Sunt copil şi nici nu-mi pasă
  Ce gândesc cei mari ca voi.
  Eu mă simt bine acasă.
  Nu-mi stricaţi joaca în toi.

  Pr. Eugen Budău

 77. CEASUL
  (Pentru părintele Sociu)

  Bate ceasul, iarăşi bate
  Şi la fix şi la jumate,
  Măsurând cu bucurie
  Anii mulţi de preoţie.
  Patruzeci şi doi în capăt,
  Spun vecinii, azi în treacăt.
  Patruzeci şi doi, mulţi ani,
  Cântă astăzi nişte fani.
  Ceasul a bătut, mai bate,
  Cărţile-s neterminate.
  Tiomir are răbdare,
  Dincolo de astă zare.
  Chiar şi lui îi pare rău
  Că n-a scris mai multe, zău,
  Ca s-aveţi volume, sute,
  De tradus pe ne-ntrerupte.
  Bate ceasul, las’ să bată.
  Viaţa mea nu-i terminată.
  Azi mă simt chiar în putere
  Şi nu am nici o durere.
  Bate ceasul şi zâmbeşte.
  Bine-ar fi să dea iar peşte !
  Peşte bun, fript cu ardoare
  Doar la zi de sărbătoare,
  Unicat, un lucru rar,
  Pus în baiţ, pus pe jar,
  Că laşi toate pentru el
  Şi nu-l poţi uita de fel.
  La mulţi ani, ceasul iar bate,
  Sus paharul, sănătate !

  Pr. Eugen Budău

 78. Caut o poartă
  (Imnul pentru GREF 2000 – “Sf. Cruce” “- Bacău)

  Caut o poartă,
  Poartă minunată,
  Să deschidă cerul
  Sufletului meu.
  Caut o poartă,
  Poartă minunată.
  Cine îmi va spune
  S-o găsesc şi eu.

  1. Poate este-n vale
  Unde-s flori pe cale.
  Poate-n flori s-arată
  Poarta minunată.

  2. Poate se găseşte
  Unde-o stea sclipeşte.
  Poate-n stea s-arată
  Poarta minunată.

  3. Poate este-n soare
  Atunci când răsare.
  Poate-n zori s-arată
  Poarta minunată.

  4. Poate-i lângă tine,
  Poate-i lângă mine.
  Poate eşti tu poartă
  Poartă minunată.

  Pr. Budău Eugen

 79. Carol Boromeu
  Karl – Lied

  1. Urmând în viaţă cu credinţă
  Pe sfântul Carol Boromeu,
  În bucurii şi suferinţă
  Să nu îl uiţi pe Dumnezeu.

  Refren :
  La fel ca el să fii mereu
  Cu inima la Dumnezeu

  2. Păstrând în inimă iubire,
  Pe cei săraci să-i îngrijeşti.
  Să te ocupi de mântuire
  Şi când te rogi şi când munceşti.

  3. Lăsând în urmă ce-i zadarnic
  Şi năzuind spre tot ce-i sfânt
  Tu să rămâi cu suflet darnic
  Ca sfântul Carol pe pământ.

 80. Carol Boromeu
  Zum hl. Karl Borromaus

  Refr.

  Fraţi, surori, cu bucurie
  Înălţaţi cântări mereu
  Dintre sfinţi ne ocroteşte
  Sfântul Carol Boromeu.

  1. Toată munca-n astă vale,
  Numai lui s-o-ncredinţăm,
  Si cu el pe-a noastră cale
  Pe Isus să-l lăudăm.

  2. El de turmă se-ngrijeşte,
  O conduce spre izvor.
  Pe noi nu ne părăseşte,
  Fiindcă este bun păstor.

  3. Ne încredem, fără teamă
  În puterea sa de sus.
  Ruga noastră-i luată-n seamă
  Prezentată la Isus.

  Pr. Eugen Budău

 81. BUN VENIT LA MIR
  ( 11 iulie 1999
  “ Sf. Cruce”- Bacău )

  Preasfinţite, bine aţi venit
  În a noastră parohie.
  De când ea s-a-nfiinţat,
  Doar o dată miru aţi dat.
  Şase ani de-atunci să fie,
  Când era doar temelie
  Şi coloane jumate,
  Pân la geamuri înălţate.
  Din arhive-am constatat
  Că aici mult s-a lucrat.
  An de an s-a tot zidit,
  Chiar de n-a fost mult venit.
  Şi acum ne bucurăm
  Că-n lăcaş nou ne aflăm.
  În a noastră parohie
  Sunt familii peste-o mie.
  1597
  Sunt pe fişă declarate.
  Sunt lucruri de lăudat
  Dar şi multe de-ndreptat.
  Cei mai tineri mai ales
  Au nevoie de progres
  În a lor sfântă credinţă
  Şi-n virtute stăruinţă.
  686
  Azi au chipuri luminoase
  Fiindcă ştiu că Duhul Sfânt
  Va veni iar pe pământ.
  4 luni s-au pregătit
  Cu tot ce e potrivit
  Pentru-această sărbătoare
  Când Duhul o să coboare.
  Vă rugăm cu mult avânt :
  Daţi-ni-l pe Duhul Sfânt !
  Pe cel care e lumină,
  Care toate le animă.
  Daţi-ne Apărător
  Duhul cel Mângâietor.
  Daţi din darurile sale
  Ca să fim mai buni pe cale,
  Să lucrăm cu-nţelepciune,
  S-avem duh de rugăciune,
  Să-nţelegem cele sfinte;
  Sfaturi să dăm prin cuvinte,
  Să cunoaştem prin ştiinţă
  Tot ce ţine de credinţă
  Şi puternici, plini de har
  Să pornim de la altar.
  Printre oameni să vestim
  Ceea ce acum primim.

  Pr. Budău Eugen

  Mirul a fost oferit de către Preasfinţitul Gherghel, Mons. Percă,
  Mons. Duma, Mons. Erdeş, Mons. Vasilcin ( dieceza de Timişoara).

 82. Biserica din sat

  Drept să spun, îmi vine greu
  Să accept în gândul meu
  Că biserica din sat,
  Oamenii au dărâmat.

  Drumurile vechi, de lut,
  Peste tot s-au refăcut
  Cu bucăţi din zidul sfânt,
  Aşezate pe pământ.

  Sfinţii care-au strălucit,
  În tăceri s-au umilit,
  S-au desprins din tencuieli,
  După noi orânduieli.

  Îngerii văzură sus
  Către seară, la apus,
  Dispărând din locul lor
  Sfinţii din altar şi cor.

  Sfântul Gheorghe sau Ioan,
  Sfinţii vechi de pe tavan,
  Dominic şi Augustin
  Au lăsat lăcaş divin.

  Faţa le-am recunoscut
  Când pe drumuri i-am văzut.
  Unii m-au privit de jos
  Cu iubirea lui Cristos.

  Însă m-au şi dojenit
  Că prea rar am revenit
  În biserica din sat
  Unde ieri m-am închinat.

  Pr. Eugen Budău.

 83. admin says:

  Prezentarea colegilor la 15 ani de preoţie
  – Parohia “Sf. Cruce” – Bacău ,1999
  Promoţia 1984

  Pr. Antoci Laurenţiu
  În Germania lucrează
  Pe nemţi îi încurajează
  Să mai dea din bunul lor
  Şi la vreun sărac popor.
  Tiruri multe, încărcate
  A trimis la noi prin sate.

  Pr. Biur Cazimir
  Stă la noi în parohie
  Doar cinci zile cu chirie.
  La sfârşit de săptămână
  Ne face frumos din mână.
  Şi se duce-apoi să vadă
  Câţi aşteaptă la spovadă
  Dincolo la “Ieremia”
  Completându-şi bucuria.

  Pr. Blăjuţ Eugen
  Nu prea gras, un pic şaten
  E uşor de remarcat
  Fiindcă barbă şi-a lăsat.
  Este paroh, nu departe,
  La Călugăra, ca frate.

  Pr. Chelaru Pavel
  La Londra în capitală
  Studiază cu năvală
  Limba cea mai circulată
  Căci apoi el vrea să poată
  Să vestească mai mulţi ani
  Pe Isus la africani.

  Pr. Ciobanu Ioan
  Stă de mult în capitală.
  A fost pe la catedrală
  Iar acum paroh vestit
  La lăcaş francez numit.
  Când papa ne-a vizitat
  În prim plan l-aţi remarcat
  Dirijând cu bucurie
  Ce ţinea de liturgie.

  Pr. Cobzaru Ioan
  Mi-e coleg şi consătean
  La Chietriş, lângă colină,
  A-nălţat înspre lumină
  O biserică aleasă.
  Are în proiect şi-o casă.

  Pr. Cojocaru Ghiţă
  Înspre Piatra dacă treci,
  Vei vedea la Lilieci
  Ce lucrări s-au finisat
  De când el este în sat.
  Tot lui i-a dat Dumnezeu
  Seminarul din Bacău,
  Ca să fie ridicat,
  Căci e-aproape de-al lui sat.

  Pr. Dumea Emil
  A convins cu al său stil
  Că istoria-i de bază.
  E profesor, mult lucrează.
  La studenţi la Iaşi vesteşte
  Multe el le povesteşte.

  Pr. Farcaş Lucian
  E profesor de morală
  Bun la orgă, la pedală.
  Muzica e pasiune.
  Orchestrează de minune
  Prin computer şi programe.
  Uită uneori de foame.
  Cei din Iaşi din seminar
  Văd în el un mare dar.

  Pr. Ghenţa Laurenţiu
  Salvamont pe munte sus,
  La Sinaia a fost pus
  Să salveze vreun turist
  Care poate e mai trist.
  Este de invidiat
  Pentru aerul curat,
  Pentru zona pitorească
  Unde n-o să-mbătrânească.

  Pr. Gherghelaş Iosif
  Este paroh aşezat
  În Mirceşti, vestitul sat.
  Poezii, nu ştiu de-a scris,
  Însă el avu un vis.
  Turnul care l-a zidit
  Este semn că s-a împlinit.

  Pr. Hârja Alois
  Cel mai tânăr dintre noi
  Şi mai sprinten, mai vioi,
  Este chiar interesat
  De studii, de doctorat.
  La Bălţaţi în parohie
  El predă pedagogie.

  Pr. Iacovici Isidor
  Paroh foarte călător.
  Păşcănenii toţi îl ştiu.
  Este ca argintul viu.
  Cum se-nvârte, cum lucrează
  Toate bine le aşează
  Răspândeşte bucurie
  Încă din copilărie.

  Pr.Imbrea Mihai
  S-a zbătut şi-a rezolvat,
  O bursă a căpătat.
  La nemţi studii azi el face
  Fiindcă limba lor îi place.
  Bioetica se pare
  Este-a lui înflăcărare.

  Pr.Lucaci Toma
  Nu mai este printre noi
  Până-n ziua de apoi.
  A plecat spre cer devreme
  Când vru Domnul să îl cheme.
  Poate acum Domnu-i arată
  Cum suntem noi laolaltă.

  Pr. Lungu Ioan
  E mai mare în etate,
  Poate şi în greutate.
  Este bun sfătuitor
  Pentru-al Domnului popor.
  Fălticenii nu l-ar da
  În locul altcuiva.

  Pr.Matei Andrei
  Este printre-americani,
  Cam departe de mulţi ani.
  De mult nu l-am întâlnit.
  Un pic s-a îmbolnăvit
  Poate el va converti
  Pe Bill Clinton, când o fi.

  Pr. Păuleţ Petru
  La Muscel, la Câmpulung,
  Zilele nu-i mai ajung.
  Englezii l-au finanţat,
  Şcoală el a ridicat.
  Cetăţenii din oraş
  I-au dat titlul de fruntaş.

  Pr.Săboanu Anton
  Director de Seminar,
  Cu talent şi cu mult har,
  A captat suflete multe.
  Toţi doresc să îl asculte,
  Fiindcă ce-i al lui e-al lui,
  Stă mereu pe locu-ntâi.

  Pr. Solomon M. Ioan
  Este singurul decan
  Ce-a păşit în ierarhie
  Dintre noi, cu modestie.
  La Ploieşti el păstoreşte,
  Petroliştii converteşte.

  Pr. Solomon P. Ioan
  Paroh e în sud de ţară
  La centrala nucleară.
  În a sale povestiri
  Spune despre convertiri.
  Pe atei şi musulmani
  Converteşte de mulţi ani.
  Un lăcaş de închinare,
  El înalţă către soare.

  Pr. Vernica Petru
  Este paroh de Oituz
  Unde mai găseşti obuz
  De prin vreme de război,
  Când nemţii au fost la noi.
  Trei zile la noi a stat,
  Misiuni ne-a predicat,
  Adunând în jurul său,
  Mii şi mii de prin Bacău.

  Pr. Vârgă Damian
  Mai mare doar cu un an,
  Este foarte-apreciat.
  Pe nemţi el i-a încântat.
  Cu vestitul glas tenor
  Cântă nemţilor de zor.
  În Germania va sta
  Până pensie va lua.

  După cum aţi remarcat
  Lista ce s-a completat
  O închei şi o semnez
  Fiindcă eu aici lucrez.
  “Sf. Cruce” din Bacău,
  Preot Eugen Budău.

 84. Aniversare
  (La 70 de ani ai Părintelui Ioan Sociu)

  70… Aniversare !
  Doamne, tânăr mai apare !
  Nici n-ai cum să-i spui moşneag.
  E frumos, nu e beteag.
  Nu-i burtos, nici lăbărţat.
  E perfect echilibrat.
  Ce secret păstrează el
  Că rămâne tinerel ?
  Chiar că nu-mi trece prin cap,
  Că l-aş lua şi eu de leac.
  Uite, eu sunt cu chelie,
  Şi nu am cincizeci, se ştie !
  Care genă, cromozom,
  Ţine tinereţea-n om ?
  Cercetează cei cu carte
  Ca să-mpingă mai departe
  Viaţa până peste sută,
  Cu o faţă fără cută.
  Până se fac cercetări,
  S-ar părea că pe la nări,
  Trece-aşa un iz de peşte
  Care ţi se pregăteşte
  Pe cărbuni, ca la-nviere,
  Care rupse o tăcere.
  „Este Domnul, mi se pare !”
  Tot striga Ioan pe mare.
  Şi pe mal când a sosit
  Pe Cristos l-a regăsit,
  Aşezat, privind spre peşte,
  Care viaţa îşi jertfeşte,
  Tocmai ca El, sus pe cruce,
  Dând la alţii viaţă dulce.
  Un simbol e pe grătar,
  Care în vocabular,
  Pe greceşte descifrat,
  E „IHTYS” ce ne-a salvat.
  La aceast-aniversare,
  Plină de simbolizare,
  Înţeleg că doar un peşte
  Viaţa o întinereşte.
  Un secret, ce l-am găsit !
  La mulţi ani ! Să fiţi iubit !

  Pr. Eugen Budău

Lasă un răspuns